LO med presseseminar

Det er én ting LO-økonomen ikke vil ha i statsbudsjettet

LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

Helge Rønning Birkelund

LOs sjeføkonom vil heller at næringslivet skal få framtidstro, enn skattelette.

20171011135352

LOs sjefsøkonom, Roger Bjørnstad, mener det ikke er rom for mer skattelette i budsjettet som finansminister Siv Jensen (FrP) legger fram torsdag formiddag.

– Vi får et strammere budsjett. Regjeringen har, helt riktig, varslet at veksten i pengebruken ikke kan fortsette. Da er det viktigere enn noen gang å prioritere handlingsrommet vi faktisk har inn mot tiltak som virker for å løse samfunnets største utfordring akkurat nå. Det er den fallende sysselsettingen og den store gruppen menn som faller utenfor arbeidslivet. Da er det ikke rom for skattelettelser, sier Roger Bjørnstad til LO-Aktuelt.

Ikke friskmeldt

Han er ikke enig i at økonomien er friskmeldt.

– Det er riktig at økonomien er inne i en skjør og svak oppgang, og ledigheten faller. Men vi vet at mye av årsaken til den fallende ledigheten er ikke at folk går inn i jobb, men at de trekker seg tilbake fra arbeidslivet fordi de har gitt opp å søke jobber. Den fallende ledigheten vil heller føre til økte trygdeutgifter enn økte skatteinntekter, legger han til.

LOs sjeføkonom vil ikke friskmelde arbeidsmarkedet

Bjørnstad synes det er vanskelig å spå hva regjeringen kommer med når statsbudsjettet for 2018 legges fram torsdag.

– Vi har opplevd at regjeringen i den forrige perioden har anerkjent mye av problemstillingene. De har jobbet for å styrke kompetanselinja, men det har manglet på penger til tross for veksten i oljepengebruken. Det er derfor jeg nå etterlyser en sterkere prioritering på disse områdene, nå som vi også opplever et mindre handlingsrommet i statsbudsjettet.

Mandagens trontale inneholdt lite av signaler om hva som kan ventes torsdag.

LOs sjeføkonom mener det ikke er kapital som mangler i næringslivet.

– Det som mangler er heller en framtidstro og lyst til å investere. Ledig kapasitet utnyttes ikke fordi man ikke har noen vekstprognoser. Derfor putter de heller overskuddet i eiendom, eller investerer i verdipapirer, enn å investere i nye maskiner, mener Roger Bjørnstad.

Få nyhetsbrevet vårt

Skuffende eksport-vekst

Som vanlig er, holdt LO seminar to dager før regjeringen legger fram sitt statsbudsjett. Roger Bjørnstad påpeker at både eksporten og investeringene svikter, til tross for at kronekursen er lav og det har vært tre moderate lønnsoppgjør på rad.

– Det er egentlig veldig dramatisk for norsk økonomi, fordi vi har en åpen økonomi og er helt avhengig av nettopp eksport og investeringer.

LO-økonomen er klar over på at oljepengebruken må justeres ned.

Samtidig som investeringene og eksporten er lav, foregår det en dreining av inntekter fra arbeidskraft til kapitaleiere.

LO-økonom Liv Sannes påpeker også at regjeringen gir et for rosenrødt bilde av situasjonen.

– Selv om ledigheten har gått ned, har antallet langtidsledige økt og sysselsettingsraten gått ned. Og vi er bekymret for en stadig økende todeling i arbeidslivet hvor flere trekker seg ut av arbeidsstyrken, mener hun, og viser til statistikk som viser at 100.000 personer under 30 år er verken i utdanning eller jobb.

– Det er i første omgang et kompetanseproblem. Det er ikke satset nok på kompetanse i arbeidslivet. Det er ikke en god nok oppfølging av unge.

I tillegg opplever LO en gryende todeling av lønnsnivået i Norge.

LO-økonom: Ledigheten går ned, men det er fordi flere trekker seg ut av arbeidslivet

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy