DnB anker AFP-dom

ANKET: - Hvis AFP-dommen blir stående som rettskraftig, kan den få betydning for Fagforunbdet medlemmer som risikrerer å miste AFP dersom arbeidsplassen deres blir overtatt av et privat firma, mener forbundsadvokat Børge Benum. Men nå er dommen anket.

ANKET: - Hvis AFP-dommen blir stående som rettskraftig, kan den få betydning for Fagforunbdet medlemmer som risikrerer å miste AFP dersom arbeidsplassen deres blir overtatt av et privat firma, mener forbundsadvokat Børge Benum. Men nå er dommen anket.

Per Flakstad

Lagmannsretten mente at du kunne velge å bli hos din gamle arbeidsgiver dersom du risikerte å miste AFP hvis arbeidsplassen ble overtatt av en ny arbeidsgiver. Nå har DnB anket dommen.

2017121908355920171219083559

per.flakstad@fagbladet.no

En ansatt i DnB Næringseiendom AS vant saken da hun ønsket å bli hos sin gamle arbeidsgiver i stedet for å bli virksomhetsoverdratt til en ny. Grunnen var at hun ville mistet retten til å ta ut AFP hvis hun hadde blitt med over til ny arbeidsgiver.

Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den

Valgrett

Lagmannsretten mener tapet av AFP var en så stor negativ konsekvens at det utløste en valgrett for den ansatte til å bli værende som DnB-ansatt. Hun kunne med andre ord ikke virksomhetsoverdras til en ny arbeidsgiver.

Ifølge dommen ville hun tapt ca. 70.000 kroner i årene fra hun var 62 til 67 år, og ca. 51.000 kroner etter at hun fylte 67.

Aktuelt for Fagforbundsmedlemmer

Dommen vil også kunne bli aktuell for medlemmer av Fagforbundet, ifølge forbundsadvokat Børge Benum.

Forbundet har flere medlemmer som har mistet retten til å gå av med AFP når de fylte 62 år fordi for eksempel sykehjemmet, renholdstjenesten eller busstjenesten der de var ansatt ble overtatt av et privat selskap.

– Dommen har noen generelle rettssetninger, det vil si at de er uttrykk for lagmannsrettens syn på gjeldende rett, og således har betydning ut over den konkrete saken. Dersom dommen blir rettskraftig, vil den være en viktig rettskilde i andre saker der ansatte risikerer å miste AFP, sier han.

Nivået på AFP-pensjonen holder seg høyt. Men langt færre kvinner enn menn får AFP

Anket til Høyesterett

Men dommen er ikke rettskraftig ennå, og DnB har bestemt seg for å anke den til Høyesterett.

«Det er denne sakens prinsipielle karakter som er årsaken til at det er besluttet å anke dommen. Etter DNBs oppfatning har lagmannsretten utvidet regelens omfang i forhold til gjeldende rett. Det er derfor behov for at Høyesterett tar stilling til omfanget av valgrettsregelen, da DNB ønsker en enhetlig og forutsigbar praktisering av denne regelen.» skriver advokat Anne Marie Due, som fører saken for DNB, i en epost til bladet Finansfokus som først skrev om saken.

I første omgang skal Høyesterett bestemme om saken skal tas opp, og så skal ankeutvalget vurdere om den skal behandles. Svaret på disse spørsmålene vil sannsynligvis foreligge i løpet av etterjulsvinteren.

Duket for ny dragkamp om tjenestepensjonen i offentlig sektor.

Avtalefestet pensjon (AFP)

• I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

• Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra du er 62 år.

• De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP.

• Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din.

Kilde: KLP og Nav

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy