Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den

PRINSIPIELL DOM: Forbundsadvokat Børge Benum mener AFP-dommen i Borgarting lagmannsrett er prinsipiell og kan kommer til å få betydning for Fagforbundets medlemmer.

PRINSIPIELL DOM: Forbundsadvokat Børge Benum mener AFP-dommen i Borgarting lagmannsrett er prinsipiell og kan kommer til å få betydning for Fagforbundets medlemmer.

Per Flakstad

Hvis arbeidsplassen din blir overtatt av en ny arbeidsgiver, og du risikerer å tape masse AFP-pensjon, kan du ha rett til å velge å bli hos din gamle arbeidsgiver og beholde AFP-muligheten, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

2017120712220220171207122202

per.flakstad@fagbladet.no

Dommen gjelder en ansatt i DnB Næringseiendom AS, men vil også kunne bli aktuell for medlemmer av Fagforbundet, ifølge forbundsadvokat Børge Benum.

Flere har mistet AFP

Forbundet har flere medlemmer som har mistet retten til å gå av med AFP når de fylte 62 år fordi for eksempel sykehjemmet, renholdstjenesten eller busstjenesten der de var ansatt ble overtatt av et privat selskap.

Reglene for AFP er annerledes i private firmaer enn i det offentlige. Du må ha jobbet minst sju av de ni siste årene i en bedrift med AFP-avtale for å kunne gå av med AFP når du fyller 62 år. I praksis betyr dette at alle som er 55 år eller eldre, mister AFP-muligheten hvis arbeidsplassen deres blir overtatt av et privat firma ved konkurranseutsetting.

Dersom dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående, kan den føre til at dette endrer seg og de ansatte kan velge å ikke bli med over til ny arbeidsgiver og dermed beholde AFP-muligheten sin.

Inger mistet AFP etter anbudsrunde

Kan velge

Dommen i Borgarting lagmannsrett gjelder en 60 år gammel ansatt som ville mistet AFP-muligheten da Oslo City ble solgt fra DnB Næringseiendom AS til Sten & Strøm 1. januar 2016.

Ifølge dommen ville hun tapt ca. 70.000 kroner i årene fra hun var 62 til 67 år, og ca. 51.000 kroner etter at hun fylte 67.

Lagmannsretten mener tapet av AFP var en så stor negativ konsekvens at det utløste en valgrett for den ansatte til å bli værende som DnB-ansatt. Hun kunne med andre ord ikke virksomhetsoverdras til en ny arbeidsgiver.

– Viktig og prinsipiell dom

– Dette er en meget viktig og prinsipiell dom som vil få stor betydning for mange ansatte både i og utenfor finansnæringen, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet til Finansfokus som først omtalte saken.

Forbundsadvokat Børge Benum i Fagforbundet er enig i at dommen er både viktig og prinsipiell. Han mener dommen kan få stor betydning i saker der forbundets medlemmer står i fare for å miste AFP-muligheten sin ved virksomhetsoverdragelse som ofte vil være konsekvensen når et privat firma overtar en offentlig tjeneste.

– Dommen har noen generelle rettssetninger, det vil si at de er uttrykk for lagmannsrettens syn på gjeldende rett, og således har betydning ut over den konkrete saken. Dersom dommen blir rettskraftig, vil den være en viktig rettskilde i andre saker der ansatte risikerer å miste AFP, sier han.

Slik kan du unngå AFP-smellen

Kan fortatt ankes

– Faktisk er det slik at de negative konsekvensene som lagmannsretten mener utløser den ansattes valgrett, vil være enda sterkere for eksempelvis ufaglærte eller fagarbeidere, sier Benum.

– Vi må anta at en ansatt i finansnæringen – i dette tilfellet en «markedskoordinator» i et stort finanskonsern – ligger høyere i lønn enn de aller fleste av våre medlemsgrupper. Konsekvensene av å miste retten til AFP vil generelt være større for en med lav lønn enn for en med høy inntekt.

– Foreløpig er ikke dommen rettskraftig. Nå må vi først se om den blir anket til Høyesterett og eventuelt slipper inn til realitetsbehandling. Uansett er dette en spennende dom som kan komme til å bety mye for våre medlemmer, sier Børge Benum.

Hele AFP-ordningen henger i en tynn tråd, advarer «AFP-generalen»

Avtalefestet pensjon (AFP)

• I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

• Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra du er 62 år.

• De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP.

• Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din.

Kilde: KLP og Nav

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy