Ekspertgruppe vurderer sykelønnas framtid

På nyåret vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) motta den første rapporten fra sysselsettingsutvalget. Dette utvalget vil drøfte om dagens sykelønnsordning bidrar til økt sysselsetting.

På nyåret vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) motta den første rapporten fra sysselsettingsutvalget. Dette utvalget vil drøfte om dagens sykelønnsordning bidrar til økt sysselsetting.

Torgny Hasås

Regjeringas sysselsettingsutvalg er snart klar med sin dom over sykelønna. Høyre freder inntil videre dagens ordning.

2018091212210020180912122121

torgny@lomedia.no

I begynnelsen av 2019 vil det igjen bli en stor diskusjon om sykelønnsordningen. Da vil det såkalte sysselsettingsutvalget (se faktaboks), ledet av økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, legge fram sin rapport.

Én del av mandatet er nettopp å vurdere sykelønnsordningen, bekrefter Holden.

– Vi vil se på sykelønnsordningen og hvordan den kan innrettes med sikte på å øke sysselsettingen, sier Holden til frifagbevegelse.no.

Sykelønnsdebatten blusset opp igjen mandag da Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde foreslo å kutte i sykelønna. Hun hadde vært på studiebesøk i Sverige og ble intervjuet av Dagens Næringsliv. Nordby Lunde viste til det svenske sykelønnssystemet som gir 80 prosent dekning ved sykdom. Svenskene har et lavere sykefravær. Hvis Norge hadde hatt tilsvarende nivå, ville det gitt nesten 100 000 flere årsverk, ifølge Nordby Lunde.

Heidi Nordby Lunde: Polarisert krigserklæring

Støtte opp under sysselsetting

Sysselsettingsutvalget har et omfattende mandat, men et av punktene gjelder overføringer og støtteordninger til personer i yrkesaktiv alder. Spørsmålet utvalget skal svare på er om disse støtteordningene er tilstrekkelig formålsrettet og egnet til å støtte opp under økt yrkesdeltakelse og sysselsetting.

– Det er naturlig for utvalget å se på sykelønnsordningen også. I mandatet er vi bedt om å se på inntektssikringsordninger, og sykelønnsordningen er en slik ordning, sier utvalgsleder Steinar Holden.

– Vi jobber med disse problemstillingene nå, og kommer til å legge fram en rapport med analyser om disse problemstillingene tidlig neste år, sier Holden.

Foreløpig leder han et ekspertutvalg, men når den første rapporten er klar, går utvalget over i fase to, der også partene i arbeidslivet kommer til å delta på en eller annen måte.

Argumenter for å endre sykelønnsordningen

I et intervju med Dagens Næringsliv i dag sier statsminister Erna Solberg at det er argumenter for å gjøre endringer i sykelønnsordningen, også lønnskompensasjonen.

– Men det er vanskelig å finne en ordning som er rettferdig både for dem som ikke har en fleksibel arbeidsplass og de som ikke har det samme kravet til tilstedeværelse. Det store spørsmålet om vi har råd til å ha en så sjenerøs sykelønnsordning som den norske er om vi klarer å få sykefraværet ned på andre måter. Det må vi fortsatt jobbe med, sier Solberg til DN.

Helt greit med diskusjon

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener det er helt greit å diskutere sykelønnsordningen og hvordan en kan få ned sykefraværet, men regjeringen har vært helt klare på at de ikke kommer til å gjøre noe med sykelønnsordningen i denne perioden.

– Vi er i startgropa for å eventuelt forhandle en ny IA-avtale. Det jeg er opptatt av er tiltak som får ned sykefraværet, men sykelønnsordningen ligger fast i denne regjeringsperioden, sier Hauglie til frifagbevegelse.

Høyre-politiker vil kutte i sykelønna

Dette er sysselsettingsutvalget

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe:

Steinar Holden, Oslo (leder). Professor ved Økonomisk institutt, UiO.

Grete Brochmann, Oslo. Professor i sosiologi, UiO.

Knut Røed, Oslo. Seniorforsker ved Frischsenteret.

Kristine von Simson, Lillestrøm. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.

Elisabeth Holen, Nevlunghavn. Fylkesdirektør i NAV Buskerud.

Lars Calmfors, Stockholm. Professor emeritus i internasjonal økonomi ved Stockholms universitet, forsker ved IFN (Universitetet i Stockholm) og leder av "Arbetsmarknadsekonomiska rådet".

Ekspertgruppen er første del av et sysselsettingsutvalg hvor arbeidet skal skje i to faser.

I fase én skal ekspertgruppen gå gjennom kunnskapsgrunnlag og analysere utviklingen i Norge sammenlignet med andre land. Gruppen skal foreslå faglig baserte tiltak og partene i arbeidslivet skal involveres i arbeidet.

I fase to vil partene i arbeidslivet og fagekspertene fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag som fremmes i fase to. Det legges opp til at hver av de to fasene skal vare om lag ett år.

Kilde: Regjeringen.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy