Fafo-forsker: – Gode ledere kan være nøkkelen til lavere sykefravær

VIKTIG LEDELSE: – Måten arbeidet generelt og sykefraværsarbeidet spesielt blir ledet på ser ut til å være svært viktig, sier Fafo-forsker Lise Lien.

VIKTIG LEDELSE: – Måten arbeidet generelt og sykefraværsarbeidet spesielt blir ledet på ser ut til å være svært viktig, sier Fafo-forsker Lise Lien.

Per Flakstad

Ledere som tar de ansatte på alvor, som er streng, men rettferdig, som skaper tillit og trygghet, vil ofte få sykefraværet ned, mener Fafo-forsker Lise Lien.

2018021211392820180212125010

per.flakstad@fagbladet.no

Hvordan kan det ha seg at samme metode får ned sykefraværet ett sted, men mislykkes andre steder? Eller at totalt ulike tilnærminger virker godt på forskjellige steder? Bevisst lederrekruttering kan være en viktig nøkkel til suksess.

– Sykefravær handler om kontinuerlig hardt arbeid over tid. Og det har såpass mange ulike sider ved seg at det er helt umulig å gi kommuner eller virksomheter en fasit som sier at «hvis dere gjør sånn eller slik, så vil sykefraværet gå ned», sier Fafo-forsker Lise Lien.

Derimot tror forskeren at ledere som har kunnskap og personlige egenskaper, og som tør å lede, har stor betydning for sykefraværet.

Omsorgssenteret hadde 15 prosent sykefravær og gikk med stort underskudd. Så satte den nye sjefen i gang en tøff kur.

Ulike metoder

Fagbladet har skrevet mange artikler om virksomheter, kommuner og avdelinger som har greid å redusere sykefraværet.

Felles for disse er at de har hatt et bevisst forhold til arbeidet og jobbet målrettet.

Men der slutter også alle likheter. Metodene som har vært brukt, spenner fra Mandal som har brukt «snille» virkemidler til Kviteseid som har vært «strenge».

Mandal har oppnådd gode resultater blant annet ved at de ansatte har fått stor frihet til å bruke et fritt antall egenmeldinger. I Kviteseid ble ansatte med høyt sjukefravær konfrontert direkte med det, og en brutal hestekur reduserte fraværet kraftig.

To helt ulike tilnærminger, men som begge fungerte effektivt.

Grundig og systematisk arbeid lønner seg: Slik får de ned sykefraværet

Viktig ledelse

Lise Lien har forsket på sykefravær i mange år og bidratt i flere Fafo-rapporter der sykefravær har vært et tema.

– Det er umulig å plukke ut ett enkelt tiltak og si at dette reduserte fraværet. Når sykefraværet synker, er det alltid et resultat av flere tiltak som fungerer sammen. Vi ser at måten disse tiltakene er satt sammen på kan være ganske forskjellig fra sted til sted, sier hun.

Noen fellestrekk mener hun likevel at det finnes.

– Måten arbeidet generelt og sykefraværsarbeidet spesielt blir ledet på ser ut til å være svært viktig, sier hun.

– Der nærmeste leder er flink til å lytte, samtidig som han eller hun har tydelige mål og setter klare krav, ser vi ofte gode resultater. Ledere som tar de ansatte på alvor, som er streng, men rettferdig, som skaper tillit og trygghet, vil ofte få sykefraværet ned, mener Lien.

Ifølge forskeren tar ledere av virksomheter med lavt sykefravær lederrollen på alvor. De har jobbet med kulturen, og de har utarbeidet tydelige sykefraværsrutiner. Ansatte med høyt fravær innkalles til en samtale om hvorfor det er slik. Lederne er opptatt av den ansattes medvirkningsplikt, men også arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidet. Samtidig er de tydelige på at tilretteleggingen bare kan være midlertidig av hensyn til kolleger og brukerne.

I tillegg mener hun gode resultater også kommer hvis arbeidsgiver sørger for kompetanseheving, slik at alle de ansatte settes i stand til å mestre oppgavene sine på en god måte.

Tre tips: Slik kuttet de sykefraværet fra 16 til 4 prosent

God ledelse = redusert sykefravær

Hun mener det er viktig at kommuner og virksomheter er bevisste på at lederrekruttering og lederutdanning også kan være en viktig del av arbeidet med å redusere sykefravær.

– Dette handler om lederutvikling og kunnskap, men det er også slik at personlige egenskaper og en tillitvekkende framferd ikke alltid er noe som fullt ut kan læres. Derfor mener jeg virksomheter som er opptatt av sykefravær også må se på kandidatenes personlige egenskaper i tillegg til faglig dyktighet når de ansetter ledere, sier hun.

Bruk støttespillerne

I tillegg finnes det støttespillere som arbeidsgivere og ledere kan bruke aktivt i sykefraværsarbeidet.

– Både i det offentlige og i private selskaper finnes det HR-avdelinger med mye kunnskap om personalhåndtering. I tillegg finnes det mye kunnskap om både personalarbeid og sykefraværsarbeid hos de ansatte i Navs arbeidslivssenter, sier Lise Lien.

– Jeg oppfordrer ledere til å bruke slike støttespillere aktivt. De kan hjelpe til å finne nye innfallsvinkler eller se fastlåste saker på måter som ingen kanskje hadde tenkt på.

I tillegg kan de være gode å ha i ryggen for ledere som søker faglig støtte til å gjennomføre planer og ideer som de har i sykefraværsarbeidet, sier Lise Lien.

Et viktig grep var å sende kommunale ledere og mellomledere på kurs i helsefremmende ledelse. De skulle lære seg å bli ledere som fikk ansatte til å trives på jobb.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy