Fylker og kommuner nekter å følge ny arbeidsmiljølov

NEI TIL UTVIDET MIDLERTIDIGHET: - Faste ansettelser er selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes som har startet en kampanje for å få flest mulig kommuner og fylker til å forplikte seg til å følge dagens ansettelsesregler uavhengig av hva Stortinget måtte vedta av endringer i arbeidsmiljøloven.

NEI TIL UTVIDET MIDLERTIDIGHET: - Faste ansettelser er selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes som har startet en kampanje for å få flest mulig kommuner og fylker til å forplikte seg til å følge dagens ansettelsesregler uavhengig av hva Stortinget måtte vedta av endringer i arbeidsmiljøloven.

Sissel M. Rasmussen

Flere fylker og kommuner har vedtatt uttalelser der de forplikter seg til å følge dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidig ansettelser.

2015020312000020150206085041

per.flakstad@fagforbundet.no

Før jul vedtok fylkestinget i Troms og kommunestyrene i Odda, Voss og Vefsn uttalelser om ikke å bruke utvidet adgang til midlertidige ansettelser, selv om dette skulle bli vedtatt slik regjeringen har åpnet for i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det samme har bydel Gamle Oslo gjort.

Etter jul har både Trondheim kommune og fylkestinget i Sør-Trøndelag gjort det samme. I Vestfold får fylkestinget en interpellasjon om midlertidige ansettelser til behandling på sitt neste møte 17. februar.

Ordlyden i vedtakene er ikke den samme alle steder, men hovedinnholdet er at kommunene eller fylkene som arbeidsgivere vil følge dagens § 14-9 uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov.

Enkelte steder har ordførerne nektet kommunestyrene å votere i saken, og på den måten blokkert for et vedtak eller en forpliktende uttalelse.

– Må benytte muligheten

Det var Rødt som lanserte dette som en kampanje i midten av desember i fjor, og partileder Bjørnar Moxnes synes det bare er fint hvis andre partier henger seg på og får sine lokale representanter til å fremme liknende interpellasjoner eller forslag til forpliktende uttalelser de stedene hvor Rødt ikke er representert.

– Dette ser ut til å ta av på den måten vi håpet på, sier han til fagbladet.no.

– Regjeringens forslag om å endre hovedreglene om at midlertidige ansettelser ikke skal skje i bedriftenes ordinære virksomhet er et angrep på selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv, selve grunnlaget for trygghet, verdighet og valgfrihet. Men selv om dette skulle bli vedtatt av det borgerlige flertallet på Stortinget, betyr ikke det at offentlig og private arbeidsgivere pålegges å endre sin ansettelsespolitikk. De private kan vi ikke gjøre noe med, men både kommuner og fylker er store arbeidsgivere, og der har lokaldemokratiet mulighet til å sette regjeringens foreslåtte svekkelser av arbeidsmiljøloven ut av spill, i alle fall for offentlige ansatte.

– Den muligheten må vi benytte oss av, mener Moxnes.

– Dette vil både begrense skadevirkningene av angrepet mot arbeidsmiljøloven, og samtidig være en kraftfull markering av hva grasrota mener om regjeringens arbeidspolitikk.

Ordførere blokkerte

Noen steder er forslagene reist som interpellasjoner, andre steder fremmet som uttalelser eller verbalforslag i forbindelse med budsjettene.

I to kommuner, så langt Fagbladet kjenner til, har ordføreren nektet kommunestyret å votere over interpellasjonene. Det skjedde i Moss og i Vågen i Nordland, der høyreordfører Eivind Holst sa at rådmannen hadde forhørt seg med en jurist hos fylkesmannen og fått tilbakemelding om at et slikt vedtak ville være ulovlig. Dette stilte enkelte representanter seg tvilende til og Holger Pedersen (Ap) syntes det var merkelig at ordføreren ikke ønsket å teste ut hva kommunestyret mente om saken.

– Har misforstått

Etter at bystyret i Trondheim 29. januar vedtok at kommunen skal følge dagens regler for midlertidige ansettelser, mener statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) at bystyret må ha misforstått regjeringens forslag til endringer.

– Kommunen står selvsagt helt fritt til å definere din arbeidsgiverpolitikk, men vedtaket baserer seg på åpenbart feil premisser. Faste stillinger er fortsatt hovedregelen i lovforslaget, og det blir heller ikke slik at man kan la løpende permanente arbeidsoppgaver løses av midlertidige, sier Dahlberg til adressa.no.

Han sier det er lagt inn mange begresninger i lovforslaget, slik at ingen arbeidsgivere skal kunne misbruke midlertidig arbeidskraft. Dahlberg mener vedtaket brukes i en politisk kamp for regjeringens forslag.

LO-leder Gerd Kristiansen roser derimot vedtaket i Trondheim, og hun håper flere kommuner følger etter de kommunene og fylkene som allerede har gjort slike vedtak.

Trenger seriøse arbeidsgivere

– Om bare seks år vil Norge mangle over 11.000 lærere, og i 2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innenfor pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling fortsetter.

– I en slik situasjon er det ikke mer midlertidighet vi trenger, men seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte verdige lønns- og arbeidsvilkår – ikke minst i offentlig sektor der det er spesielt viktig å rekruttere mange dyktige fagfolk i årene som kommer, sier Bjørnas Moxnes.

Han håper så mange kommuner som mulig tar stilling til saken, og helst før høstens lokalvalg.

– Da vil både innbyggere og ansatte få en oversikt over hvor deres lokalpolitikere står i spørsmålet om midlertidige ansettelser, sier Moxnes.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy