Astrup (H) svarte Gharahkhani (Ap):

Håpet om en ny kontorpolitikk i staten er svekket etter dette svaret om sykefravær i åpne landskap

INGEN SIGNAL OM ENDRING: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har svart på skriftlig spørsmål i Stortinget om kontorlandskap.

INGEN SIGNAL OM ENDRING: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har svart på skriftlig spørsmål i Stortinget om kontorlandskap.

Jan-Erik Østlie

Statsråd Nikolai Astrup vil ha mer kunnskap om kontorløsninger. Nå blir han bedt om å lytte til egne etater.

2020062309572320200623095749

anders@lomedia.no

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani stilte et skriftlig spørsmål i Stortinget, der han ba kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup svare på hvor mye det koster staten i tapt produktivitet på grunn av høyere sykefravær i kontorlandskap.

Gharahkhani viste til en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som fant høyere sykefravær blant de som sitter i landskap.

Betyr korona slutten for åpne kontorlandskap?

Svar fra statsråden

Astrup har nå svart på spørsmålet, og starter med å poengtere at koronaviruset sannsynligvis vil føre til mindre behov for fysisk oppmøte på arbeidsplassene framover. Og dermed påvirke behovet for arealer i statlige og andre kontorbygg.

Han viser også til en studie fra Oddvar Skjævesland og Frode Thuen om at egenmeldt sykefravær i aktivitetsbaserte arbeidsplasser er lavere enn i cellekontor.

Astrup påpepeker at effektiv arealbruk er viktig for å holde kostnader nede, og at dette gir lavere energiforbruk og minre klimafotavtrykk. Astrup skriver at staten i snitt har 30 kvadratmeter areal per ansatt, som er over arealnormen på 23 og mer enn snittet i privat sektor.

Han sier også at det ikke finnes en god måte å måle produktivitet i høykompetansemiljøer på, som Gharahkhani etterspør.

«Vi har derfor ikke kjennskap til at det finnes beregninger av kostnader knyttet til ev. tapt produktivitet som følge av økt sykefravær ved bruk av åpne kontorløsninger. Vi trenger derfor utfyllende kunnskapsgrunnlag for å kunne analysere sammenhengene mellom sykefravær, produktivitetstap og produktivitetsgevinster for ulike konkrete kontorløsninger.» skriver han.

Noe av det første den nye sjefen gjorde, var å sende alle de ansatte hjem

Misfornøyd med svaret

I helgen kom nyheten på NRK om at kontorlandskap nesten dobler risikoen for å bli ufør. Det er en ny studie fra Stami som har funnet ut dette.

– Det er skuffende å lese at Astrup ikke besvarer Gharahkhanis spørsmål om kostnadene for arealnormen, er NTL-leder Kjersti Barsoks reaksjon på svaret.

Hun syns det er rart at regjeringen ikke vil prøve å finne ut av kostnadene. Barsok mener det er åpenbart at innsparingene i arealkostnader, som er langt lavere enn personalkostnadene, forsvinner fort med en økning av sykefravær.

– Et lite eksempel: Om de personalrelaterte kostnadene utgjør 90 prosent og arealkostnadene 10 prosent av de totale årskostnadene for virksomheten, så vil en reduksjon på 30 prosent av arealkostnadene utgjøre 3 prosent av totalkostnadene. Samtidig er det slik at om den enkelte medarbeider blir tre prosent mindre produktiv som følge av tapt mulighet til konsentrasjon og fordypning (fordi arbeidsplassutformingen er uhensiktsmessig til de oppgavene den ansatte skal løse eller sykefraværet øker), har staten gjennom å spare seg til fant på antall kvadratmeter økt utgiftene samlet sett. Legger vi det sammen med økningen i sykefravær Stami har funnet i åpne kontorlokaler, ja da blir regnestykket enda verre, sier Barsok.

– Arealnormen må oppheves

Hun er ikke i tvil om hva hun ønsker:

– Skal vi få helsefremmende arbeidsplasser som gir mulighet for arbeidsro- og fordypning for de ansatte, ja da må regjeringen oppheve instruksen om arealnorm og iverksette en ny leie- og byggepolitikk.

NTL-lederen viser til at Astrup selv sendte brev til Statsbygg for to måneder siden, og ba om en nye vurderinger knyttet til regjeringskvartalet, med henvisning til økt smittefare i kontorlandskap. Det ga Barsok håp om en retningsendring.

– Når Astrup nå besvarer spørsmål Stami sin mangeårige forskning med å vise til Norges første arkitekturpsykolog som også rådgir virksomheter om aktivitetsbaserte arbeidsplasser, ja da synker forhåpningene. Slik jeg leser dette svaret, vil statsråden fremdeles ikke lytte til råd fra sitt eget fagdirektorat, Arbeidstilsynet, eller til Arbeidsmiljøinstituttets forskning. Det er skuffende og ikke minst urovekkende for utformingen av framtidige statlige arbeidsplasser, sier hun.

MEST LEST:
ØKT BEKYMRING: Mette Nord forteller at ansatte i helsesektoren er bekymret for at smitten skal spre seg igjen.

ØKT BEKYMRING: Mette Nord forteller at ansatte i helsesektoren er bekymret for at smitten skal spre seg igjen.

Nanna Aanes Wolden

Fagforbundet og Sykepleierforbundet ber folk holde seg i Norge

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Private barnehager får dekket alt de tapte da de måtte stenge, mens over 200 kommuner går i minus

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

Alf Ragnar Olsen

Nå kommer post-kuttene: «Superbud» Amanda og 956 andre mister jobben

Colourbox.com (illustrasjonsfoto)

Historisk lønnsøkning for franske helsearbeidere

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy