Høyesterett gir AFP til ansatte som kunne mistet den

PRINSIPIELL DOM: Forbundsadvokat Børge Benum mente AFP-dommen i Borgarting lagmannsrett var prinsipiell og kan kommer til å få betydning for Fagforbundets medlemmer. Nå er eden stadfestet av Høyesterett.

PRINSIPIELL DOM: Forbundsadvokat Børge Benum mente AFP-dommen i Borgarting lagmannsrett var prinsipiell og kan kommer til å få betydning for Fagforbundets medlemmer. Nå er eden stadfestet av Høyesterett.

Per Flakstad

Høyesterett har stadfestet dommen der en DNB-ansatt nektet å bli med over til ny arbeidsgiver fordi hun ville mistet sin AFP

2018101214062520181012143159

per.flakstad@fagbladet.no

Høyesterett har satt endelig punktum i saken der Bente Wigaard nektet å bli virksomhetsoverdratt og tape AFP-rettighetene sine. Etter voteringen er det klart at hun har fått medhold og er tilkjent saksomkostninger.

Saken kan også ha betydning for medlemmer i Fagforbundet som risikerer å miste AFP-rettigheter hvis de blir virksomhetsoverdratt fra kommunen til en privat arbeidsgiver som tar over driften av en kommunal tjeneste.

Dette hullet i de ansattes pensjonsrettigheter ble tettet med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen sørger for at ingen skal miste AFP-muligheten selv om arbeidsplassen deres blir konkurranseutsatt og driften overtatt av et privat selskap. Men dette vil tidligst gjelde for dem som blir 62 år i 2025.

For dem som er eldre kan denne høyesterettsdommen få stor betydning hvis arbeidsplassen deres blir konkurranseutsatt til private.

Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den

Utløser et valg hvis du risikerer å miste APF

Wigaard var ansatt i DnB Næringseiendom AS. Hun ønsket å bli hos sin gamle arbeidsgiver i stedet for å bli virksomhetsoverdratt til en ny. Grunnen var at hun ville mistet retten til å ta ut AFP hvis hun hadde blitt med over til ny arbeidsgiver.

Hun tapte saken i tingretten, men vant fram i lagmannsretten etter å ha anket saken.

Lagmannsretten mener tapet av AFP var en så stor negativ konsekvens at det utløste en valgrett for den ansatte til å bli værende som DnB-ansatt. Hun kunne med andre ord ikke virksomhetsoverdras til en ny arbeidsgiver.

Ifølge dommen ville hun tapt ca. 70.000 kroner i årene fra hun var 62 til 67 år og ca. 51.000 kroner etter at hun fylte 67.

DnB anker AFP-dom

Aktuelt for Fagforbundsmedlemmer

Forbundsadvokat Børge Benum i Fagforbundet mener dommen er både viktig og prinsipiell. Han tror den kan få stor betydning i saker der forbundets medlemmer står i fare for å miste AFP-muligheten sin ved virksomhetsoverdragelse som ofte vil være konsekvensen når et privat firma overtar en offentlig tjeneste.

Forbundet har flere medlemmer som har mistet retten til å gå av med AFP når de fylte 62 år fordi for eksempel sykehjemmet, renholdstjenesten eller busstjenesten der de var ansatt ble overtatt av et privat selskap.

– Dommen har noen generelle rettssetninger, det vil si at de er uttrykk for lagmannsrettens syn på gjeldende rett og således har betydning ut over den konkrete saken. Dersom dommen blir rettskraftig, vil den være en viktig rettskilde i andre saker der ansatte risikerer å miste AFP, sa Benum etter at lagmannsretten hadde sagt sitt.

DNB anket dommen, men nå har Høyesterett stadfestet den og gitt Wigaard og hennes fagorganisasjon, Finansforbundet rett, ifølge Dagens Næringsliv.

Slik er forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy