Språkkrav i helse- og omsorgssektoren:

I Oslo kommune må helsefagarbeidere ha norsk på B2-nivå. Det er for strengt, mener Kompetanse Norge

STILLER KRAV: Oslo kommune er ikke alene om å ha innført språkkrav. Også Drammen stiller krav til sine ansatte i dag. Her prater avdelingsleder Lill Irene Solheim med en eldre på Fjell bo- og servicesenter i Drammen.

STILLER KRAV: Oslo kommune er ikke alene om å ha innført språkkrav. Også Drammen stiller krav til sine ansatte i dag. Her prater avdelingsleder Lill Irene Solheim med en eldre på Fjell bo- og servicesenter i Drammen.

Werner Juvik

Det må ikke stilles høyere krav til fremmedspråklige enn vi ville gjort til norsktalende søkere, mener avdelingsleder i Kompetanse Norge.

2018112610552420181128130816

hanna.skotheim@fagbladet.no

Siden 2010 har det vært et krav om at alle som søker på både faste- og deltidsstillinger som helsefagarbeider i Oslo, skal ha norsk på B2-nivå, altså høyere mellomnivå.

– Dette er gjort for at pasientsikkerheten skal ivaretas, forteller leder for Sykehjemsetaten Helge Jagmann.

Alle sykepleiere og leger må ha C1, det nest høyeste nivået, hvis de skal jobbe i Oslo kommune. Sistnevnte er strengere enn de nasjonale kravene som ble stilt for helsepersonell, inkludert utdannede sykepleiere, utenfor EU i 2017. I kravet ligger det blant annet at du må være på språknivå B2 for å få jobb i Norge.

– Det er bra at myndighetene har begynt å stille visse krav til helsepersonell for å få norsk autorisasjon. Men det er synd at de har lagt seg lavere enn oss, sier Jagmann.

Han understreker at Sykehjemsetaten har samme språkkrav til de ulike stillingskategoriene i etaten uansett etnisk bakgrunn.

Tar grep mot dårlig norsk i eldreomsorgen: – Det kan bli litt klabb og babb innimellom

– Kan ikke tvinge

Ikke alle ansatte som ble ansatt før kravene i Oslo ble innført, er på et høyt nok språknivå.

– Vi har lenge tilbudt språkkurs, men det er fortsatt flere som ikke har gode nok ferdigheter. Vi kan ikke tvinge folk til å bli bedre i norsk. Derfor må vi gi dem egen motivasjon til å gjennomføre kurs, sier Jagmann.

Lokkemidlene er at de kan gjennomføre det gratis i arbeidstiden, at de får fordeler ved å ha bedre norskferdigheter både på og utenfor arbeidsplassen og at med norsk på B2-nivå kan du ta høyere utdanning.

– Strengt

Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, har ansvaret for norskprøven for voksne innvandrere.

Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge, synes det virker strengt å sette B2 som et generelt krav til helsefagarbeidere.

STRENGT: På samme måte som at nyutdannede har mye faglig å lære i starten av den nye jobben, har mange innvandrere behov for å lære ord og begreper knyttet til arbeidssted og oppgaver, sier avdelingsleder i Kompetanse Norge, Espen Brynsrud. Han mener B2 kravet for helsefagarbeidere i Oslo er for strengt.

STRENGT: På samme måte som at nyutdannede har mye faglig å lære i starten av den nye jobben, har mange innvandrere behov for å lære ord og begreper knyttet til arbeidssted og oppgaver, sier avdelingsleder i Kompetanse Norge, Espen Brynsrud. Han mener B2 kravet for helsefagarbeidere i Oslo er for strengt.

Terje Heiestad

– Det er positivt at arbeidsgivere etterspør norskkunnskaper og prøvebevis, men det er samtidig viktig at kravene som blir stilt er relevante og ikke for høye sammenlignet med oppgavene den ansatte skal utføre.

Brynsrud er også opptatt av at språkkravene ikke er diskriminerende, særlig fordi arbeidslivet er en viktig opplæringsarena og fordi helse- og omsorgsfag generelt er en viktig arena for minoritetsspråklige arbeidstakere generelt.

Norskprøven måler ikke kunnskapen i spesielle fagspråk eller sjargonger. På samme måte som at nyutdannede har mye faglig å lære i starten av den nye jobben, har mange innvandrere behov for å lære ord og begreper knyttet til arbeidssted og oppgaver. Vi må ikke stille høyere krav til innvandrere enn vi ville gjort til norsktalende søkere

– Barnevernsansatte med bakgrunn fra høyere utdanning kan bidra til å skape en språklig barriere med foreldre

Forsvarlig språkkrav

Sykehjemsetaten i Oslo er tidligere klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven fordi etaten stilte språkkrav. Nemda konkluderte derimot med at det ikke er diskriminering å stille språkkrav til medarbeidere.

– Vi ser en økende tendens i arbeidslivet til at arbeidsgivere stiller krav om nivå B2 i alle delferdigheter selv om arbeidet som skal utføres, ikke krever akademiske ferdigheter. Dette er tilfellet for assistenter, helsefagarbeidere, renholdsarbeidere eller buss- og taxisjåfører.

– Språkkravene arbeidsgivere stiller, må ikke være i strid med diskrimineringslovens forbud mot indirekte diskriminering på grunn av språk. Det er viktig at språkkrav som stilles, er forsvarlige i forhold til det yrket som skal utøves, men likevel ikke er for høye slik at personer som kunne fungert fint i yrket, blir utestengt, legger Brynsrud til.

Dette er språkkravene i helse- og omsorgssektoren

Språkkrav

Nivåene i norskprøven følger det europeiske rammeverket for språk:

A1 - nybegynner

A2 - litt øvet

B1 - mellomnivå

B2 - Høyere mellomnivå: Kravet for opptak til høyere utdanning

C1 - høyere nivå

C2 - språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

(Kilde: Kompetanse Norge)

– Vi må ikke stille høyere krav til innvandrere enn vi ville gjort til norsktalende søkere

Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy