Ikke én person er blitt syk: På dette helsehuset har korona-smitten møtt veggen

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr (t.v) og omsorgsarbeider Anette Westli.

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr (t.v) og omsorgsarbeider Anette Westli.

Kathrine Geard

Etter litt kaos og engstelse i starten føler Anette Westli og Cielo Jaylo Slettmyr seg trygge etter at arbeidsplassen brått ble behandlingsenhet for pasienter med covid-19.

2020050611072120200506110721

kathrine.geard@fagbladet.no

– Det er veldig godt å komme ut av smittevernutstyret, sier Anette Westli.

Hun snakker med Fagbladet utenfor Solvang Helsehus på Teisen i Oslo kun iført vanlig uniform. Etter to intense timer blant korona-pasienter er den temmelig kalde vårlufta en forfriskende avveksling.

Westli har 32 års erfaring i yrket som i seinere år har hatt tittelen helsefagarbeider. Vanligvis jobber hun med rehabilitering som er det helsehuset ordinært tilbyr, ved siden av lindrende behandling, for pasienter som alle er på korttidsopphold. Men da pandemien inntraff, ble Solvang, som er ett av fire helsehus i Oslo, omorganisert til kommunal behandlingsenhet for covid-19.

– Oslo kommune har opprettet dette spesialtilbudet for hjemmeboende pasienter for å avlaste sykehusene. Det vil si at pasienter har fått påvist covid-19 før innleggelse, sier konstituert institusjonssjef Monika Vartdal.

Overføres til helsehuset

Hun opplyser at pasientene overføres fra sykehus eller hjemmefra etter at de har blitt vurdert på KAD (Kommunal akutt døgnenhet) på Aker Sykehus.

– Vi har også tatt imot noen beboere fra Nordseterhjemmet.

Ifølge Vartdal er pasientene som kommer til den skjermede enheten i hovedsak eldre som er ferdigbehandlet på sykehus eller på KAD, men med behov for lindrende behandling eller å restituere seg etter sjukdommen. Men det er også enkelte yngre pasienter.

Startvansker

De siste ukene har derfor ansatte som Westli hatt en helt ny arbeidshverdag. Hun forteller at det nok var litt frustrasjon og engstelse i starten. Men de ble testet med en gang ved symptomer og fikk også raskt god opplæring. Det skapte trygghet.

Slik reddet Linda og kollegene jobbene da pasientene forsvant

– Vi ble kurset i hygiene, smittevern og hvordan vi skulle kle av og på oss utstyret. Vi har hatt nok folk og oppfølgingen fra leger og ledelse har vært veldig bra. Nå føler folk seg trygge. Ingen har heller blitt syke eller smittet her på Solvang. Det er vi litt stolte av.

Ingen ny smitte

I starten forholdt de ansatte seg til et system med smitte på hvert rom og rein gang. Det innebar at de måtte skifte smittevernutstyr for hver ny pasient. Men nå er avdelingen organisert slik at alt innenfor slusa er ett smitteområde. Dermed trenger ikke personalet skifte smittevernutstyr mens de oppholder seg der.

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr ( t.h) og omsorgsarbeider Anette Westli

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr ( t.h) og omsorgsarbeider Anette Westli

Kathrine Geard

– Vi kler på oss fullt nytt utstyr når vi skal inn i avdelingen og går fra rom til rom et par timer om gangen. Det er krevende og fysisk tung å jobbe iført alt utstyret så det er godt å komme ut etterpå, sier Westli.

Ansvar for utstyr

Også reinholder og plasstillitsvalgt for Fagforbundet, Cielo Jaylo Slettmyr, merker at det er unormale tider. Hun har ansvar for lageret og innkjøp av utstyr. En oppgave som plutselig ble ekstra viktig i møte med det smittsomme viruset.

– I begynnelsen var det litt kaotisk. Det var tomt for smittevernutstyr hos leverandøren og vi måtte ringe rundt og låne. Men nå har vi heldigvis nok, sier Slettmyr.

Kongelig hjelp under viruskrisen: Nå jobber denne prinsessen på sykehjem

Hver uke rapporterer Solvang status til sykehjemsetaten som sender dem det de har lite av på lageret. I tillegg bestiller Slettmyr.

Dedikerte reinholdere

Hun forteller at tre reinholdere tar seg av korona-avdelingen og at de må iføre seg samme smittevernutstyr som de som jobber direkte med pasientene. Den nye situasjonen innebærer også at turnusen er lagt om. Reinholderne og vaskeriet jobber nå helg, lengre dager og går i to skift. Det siste skiftet varer til klokka 22. For Westlis del betyr bytte av turnus at hun jobber annenhver helg, mot normalt hver tredje. Vartdal opplyser at de har fått tilført ekstra lege- og sykepleie ressurser til behandlingsenheten.

– Vi har også iverksatt og gjennomført planmessig og systematisk opplæring for alle medarbeidere, og noen medarbeidere har hospitert og fått opplæring både på KAD og OUS. (Oslo universitetssykehus)

Skryt fra ledelsen

Hun er full av lovord over hvordan de ansatte har taklet den spesielle tida.

– Personale og avdelingslederne på Solvang har vært helt fantastiske. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette uten disse flinke og kompetente medarbeiderne. Det var noe usikkerhet i oppstarten med mye informasjon, men med nye rutiner, systematisk kompetanseheving og riktig utstyr har medarbeiderne blitt tryggere på å møte denne nye situasjonen.

Ikke respirator

Enheten for koronasmittede har kapasitet til å ta imot 117 pasienter, men siden påske har det i gjennomsnitt vært innlagt 23 pasienter samtidig med covid-19.

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr i fullt smittevernutstyr

Reinholder Cielo Jaylo Slettmyr i fullt smittevernutstyr

Kathrine Geard

– Vi har færre innleggelser enn forventet. Dette har bidratt til at vi har kunnet skynde oss litt sakte og forberede oss godt på den nye situasjonen, sier Vartdal.

Fagbladets spesialside om korona

På spørsmål om hva slags behandling de kan gi koronapasienter, understreker hun at Solvang er en del av kommunehelsetjenesten og ikke gir sjukehusbehandling.

– Vi gir for eksempel ikke respiratorbehandling til pasientene hos oss, men vi gir oksygenbehandling, smertelindring og individuell behandling utfra pasientens behov. Vi har hatt et nært samarbeid både med Ahus og OUS slik at vi har fått etablert et eget lager med behandlingshjelpemidler hos oss.

Avstand og dødsfall

Onsdag opplyste Folkehelseinstituttet at det så langt er meldt inn 209 dødsfall i Norge som følge av koronaviruset. Gjennomsnittsalderen for de døde er 82 år, og 60 prosent har dødd på sjukehjem eller annen type pleie- og omsorgsinstitusjon. En håndfull av dem har dødd på Solvang. Detaljerte beskrivelser av en brutal sjukdom som forårsaker kvelning har utvilsomt skremt folk, men Westli understreker at hun ikke har sett folk lide.

– De som har dødd hos oss, har fått den lindrende behandlingen de trengte.

For henne har det verste vært at pasientene blir liggende isolerte og aleine. Pårørende må stå på utsiden og kan i beste fall vinke gjennom et vindu. Bare i aller siste fase har de fått være nær sine kjære.

– De må ha på fullt smittevernutstyr, men da har vi sluppet inn noen få familiemedlemmer av gangen, sier Anette Westli.

Ingen har heller blitt syke eller smittet her på Solvang. Det er vi litt stolte av.

Monika Vartdal, konstituert institusjonssjef

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy