Takker Fagforbundet

Kirsten (82) vant fram overfor Statens pensjonskasse – får etterbetalt ti år med pensjon

BLE TRODD TIL SLUTT: Kirsten Karin Tvilde trodde hun gjorde alt riktig da hun opplyste om sine pensjonsforhold. Nå har Statens pensjonskasse gitt henne rett i det, og det betyr svært mye for henne.

BLE TRODD TIL SLUTT: Kirsten Karin Tvilde trodde hun gjorde alt riktig da hun opplyste om sine pensjonsforhold. Nå har Statens pensjonskasse gitt henne rett i det, og det betyr svært mye for henne.

Per Flakstad

– Jeg er så ufattelig glad. En slik anerkjennelse er veldig viktig for meg, sier hun.

2017101912540020171019141846

per.flakstad@fagbladet.no

Tidligere har Fagbladet skrevet om Kirsten Karin Tvilde som ble snytt for enkepensjon fordi Statens pensjonskasse ikke ville gi henne etterbetalt enkepensjon for mer enn tre år.

Samordningen med enkepensjon etter mannen ble feil da Kirsten Karin Tvilde ble alderspensjonist i 2002. Denne feilen ble først oppdaget i fjor, og innebar at hun skulle hatt over 2000 kroner mer i måneden i pensjon.

Dersom dette tallet er riktig, og legges til grunn for den nye utregningen, kan Kirsten få godt over 200.000 kroner i etterbetaling.

Etter at Fagforbundet tok tak i saken, har Statens pensjonskasse nå gjort om vedtaket. Det betyr at Tvilde får etterbetalt for ti år i tillegg til de tre hun allerede har fått etterbetalt for.

Dermed havner ikke saken trygderetten.

Glad for anerkjennelsen

– Jeg er så ufattelig glad. Nå får jeg endelig anerkjennelse for at det ikke var mitt ansvar at samordningen av pensjonen min ble feil. En slik anerkjennelse er veldig viktig for meg, sier hun på telefon fra Voss.

– Dette er nesten som julaften og påske og 17. mai på en gang, legger hun til.

– Jeg må også få lov å takke Fagforbundet for all den støtten og hjelpen jeg har fått. Det var vært en god støtte og hjelp i en komplisert sak, sier Kirsten Karin Tvilde.

Statens pensjonskasse har behandlet saken hennes på nytt, og vil nå etterbetale henne for ytterligere ti år, i tillegg til de tre hun allerede har fått etterbetalt for.

Kirsten snytt for 200.000 i pensjon

Fikk for lite pensjon

Mannen hennes hadde polio og døde i 1995. Han hadde hele livet arbeidet på ligningskontoret i Voss, og Kirsten fikk enkepensjon fra Statens Pensjonskasse som var samordnet med lønnen som hjelpepleier i hjemmetjenesten i kommunen.

I 1998 ble hun uføretrygdet, og uførepensjonen og etterlattepensjonen ble samordnet. I 2002 gikk hun over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, og det var her at samordningen ble feil.

Det var for øvrig Statens Pensjonskasse selv som i fjor oppdaget at Kirsten hadde fått for lite i enkepensjon etter mannen.

Får etterbetalt for ti nye år

Da feilen ble oppdaget, mente Statens pensjonskasse at Tvilde selv skulle ha gitt dem informasjon om at hun fikk beskjed om at pensjonen hennes var endret fra uførepensjon til alderspensjon. De mente samordningen ble feil på grunn av manglende opplysninger fra henne.

Nå har imidlertid Statens pensjonskasse tatt opp saken til ny behandling. Resultatet er altså at hun får etterbetalt for ti nye år.

Hvor stor etterbetalingen blir, er foreløpig ikke avklart. Ifølge Statens pensjonskasse kan det ta rundt to måneder å beregne hvor mye hun kommer til å få. I denne beregningen vil det også bli behandlet om hun har krav på renter.

Dette må du vite om pensjon

– Burde vært oppdaget for lenge siden

Fagbladet skrev om Kirsten Karin Tvildes sak i sommer. Da var saken sendt til trygderetten. I sommer sendte også forbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby et brev med tilleggsopplysninger til retten.

– Vi mener Tvilde har gjort alt som kan forventes av henne for å opplyse om sine pensjonsforhold. Det kan heller ikke forventes at hun selv hadde mulighet til å oppdage at noe var galt. Så lenge hun fortsatt fikk en pensjon som var samordnet med mannens etterlattepensjon, er det naturlig å anta at den var riktig beregnet, sier Rønning-Aaby.

– Dette burde Statens pensjonskasse, som den profesjonelle part, ha oppdaget lenge før, legger hun til.

Selv om foreldrelsesfristen i slike saker som hovedregel er tre år, mener hun at staten har som praksis å være raus med å frafalle den når feilen ligger hos det offentlige.

– Og det er jo nettopp det som har skjedd her, sier Rønning-Aaby.

Ny konklusjon

– Jeg har alltid forsøkt å gjøre det som var rett og gjøre det så nøyaktig som mulig. Det har jeg også gjort denne gangen. Derfor er det ekstra sårt at Statens Pensjonskasse gir meg ansvaret, sa Kirsten Karin Tvilde i sommer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJEMPET LENGE: Kirsten Karin Tvile har kjempet lenge, med hjelp fra Fagforbundet, for å få den pensjonen som alle i utgangspunktet er enige om at hun har krav på. Nå får hun etterbetalt for ytterligere ti år, ut over de tre som hun allerede har fått etterbetalt for.

KJEMPET LENGE: Kirsten Karin Tvile har kjempet lenge, med hjelp fra Fagforbundet, for å få den pensjonen som alle i utgangspunktet er enige om at hun har krav på. Nå får hun etterbetalt for ytterligere ti år, ut over de tre som hun allerede har fått etterbetalt for.

Per Flakstad

«Tvilde hadde et selvstendig ansvar og en undersøkelsesplikt til å sette seg inn i sine rettigheter og gi informasjon om andre pensjonsordninger til Statens Pensjonskasse», skrev de til trygderetten, og viste til to brev fra 1995 der de mener hun er gjort oppmerksom på pliktene sine som pensjonsmottaker.

Nå har de midlertid snudd og kommet fram til en ny konklusjon. Etter at saken ble behandlet på nytt skriver de at Tvilde vanskelig kunne vite hva slags ytelser hun hadde krav på, og at hun ikke hadde, eller burde ha skaffet seg, kunnskap om at hun hadde krav på ytterligere pensjon fra Statens Pensjonskasse.

Slik lever du godt som pensjonist

– Føles som en oppreisning

– Da jeg ble alderspensjonist, bestilte jeg time på trygdekontoret i Voss for å være sikker på at alt gikk riktig for seg, sier Kirsten Karin Tvilde.

– For meg var det spesielt viktig å bli trodd på at jeg ønsket å gi riktige opplysninger, og at det ikke var mitt ansvar at samordningen av pensjonen min ble feil.

– Når Statens pensjonskasse nå har gitt meg den anerkjennelsen, så betyr dette veldig mye for meg. Det føles som en form for oppreisning, sier hun.

Jeg er så ufattelig glad. Nå får jeg endelig anerkjennelse for at det ikke var mitt ansvar at samordningen av pensjonen min ble feil.

Kirsten Karin Tvilde, pensjonist.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy