Kommunen ble pålagt å avslutte suksessprosjektet. Da steg sykefraværet i Mandal dramatisk

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Sissel M. Rasmussen

Mandal kommune har i ti år vært en foregangskommune når det gjelder å redusere sykefraværet. Etter at Arbeids- og sosialdepartementet påla dem å avslutte tillitsprosjektet sitt har sykefraværet skutt i været.

2018091712432820180918105033

per.flakstad@fagbladet.no

I fjor var sykefraværet blant de kommunalt ansatte i Mandal på 6,7 prosent i første halvår. I år var det på 8,3 prosent, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. For første gang på mange år ligger kommunen over landsgjennomsnittet. Sykefraværet har ikke vært så høyt siden 2003.

Mandal får ikke fortsette med ubegrenset antall egenmeldinger

Nå må ansatte gå til lege

Personalsjef Siren Vetnes Johannessen har ikke noen klare svar på hvorfor sykefraværet har økt så dramatisk, men sier til Kommunal Rapport at det kan ha noe å gjøre med at kommunen fra 1. januar i år måtte avslutte sitt tillitsprosjekt med 365 dagers egenmelding og tett oppfølging av sykmeldte.

Omtrent samme forklaring kommer fra leder i Fagforbundet Mandal-Lindesnes og hovedtillitsvalgt Anne Mette Foshaugen:

– Vi har ikke noen fullgod dokumentasjon, men mitt inntrykk er at de som nå må gå til lege ofte får en standard sykmelding på 14 dager. Da vi i mye større grad brukte egenmeldinger, var fraværene som regel på mellom tre og åtte dager, sier hun til Fagbladet.

Omsorgssenteret hadde 15 prosent sykefravær og gikk med stort underskudd. Så satte den nye sjefen i gang en tøff kur.

BURDE FÅTT FORTSETTE: Leder i Fagforbundet Mandal-Lindesnes og hovedtillitsvalgt Anne Mette Foshaugen mener Mandal burde fått forsette sin sykefraværsordning med ubegrenset antall egenmeldinger og tett oppfølging av ansatte. Etter at ordningen ble avviket 1. januar i år har sykefraværet steget fra 6,7 til 8,3 prosent første halvår.

BURDE FÅTT FORTSETTE: Leder i Fagforbundet Mandal-Lindesnes og hovedtillitsvalgt Anne Mette Foshaugen mener Mandal burde fått forsette sin sykefraværsordning med ubegrenset antall egenmeldinger og tett oppfølging av ansatte. Etter at ordningen ble avviket 1. januar i år har sykefraværet steget fra 6,7 til 8,3 prosent første halvår.

Maria Watne

– Burde fått lov å fortsette

En del av tillitsprosjektet var tett oppfølging av sykmeldte. Foshaugen mener denne oppfølgingen ikke er blitt mindre tett etter 1. januar. Samtidig tror hun noe av økningen også kan skyldes at kommunen er inne i omfattende omstillingsprosesser og at flere brukere enn tidligere krever en til en-oppfølging, noe som er en krevende arbeidssituasjon for de ansatte.

– Jeg tror mange ulike forhold har virket sammen på sykefraværsstatistikken, sier hun.

– Burde kommunen fått lov å fortsette med en stabil og godt fungerende sykefraværsordning nettopp i en tid med krevende omstillinger?

– Det mener jeg absolutt. Fagforbundets medlemmer var svært godt fornøyd med egenmeldingsordningen, sier Foshaugen. Ifølge henne var også de kommunale lederne godt fornøyd og mente ordningen fungerte etter intensjonen.

Fafo-forsker: – Gode ledere kan være nøkkelen til lavere sykefravær

Fra høyt til lavt sykefravær

Mandal hadde tidlig på 2000-tallet et urovekkende høyt sykefravær. Gjennom et nærværsprosjekt og et tillitsbasert oppfølgingsprosjekt i regi av programmet «Saman for ein betre kommune» klarte kommunen å redusere fraværet til godt under landsgjennomsnittet.

Metoden Mandal brukte var basert på et trepartssamarbeid og tillit mellom ansatte og kommunens ledelse. Blant annet fikk de ansatte lov til å bruke egenmelding 365 dager i året, samtidig som de godtok å bli tett fulgt opp av sin nærmeste leder når de ble syke.

Dette ga svært gode resultater. I 2012 var sykefraværet nede i 5,5 prosent.

Etter at prosjektene ble avsluttet, fortsatte kommunen med den samme ordningen. Sykefraværet har senere krøpet oppover til drøyt 6 prosent, men har fram til første halvår i år ligget godt under landsgjennomsnittet.

Skuffet forbundsleder

En av dem som var svært skuffet over at Mandal ikke fikk fortsette med sykefraværsordningen sin var Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er både forundrende og svært skuffende at dette skjer nettopp i en tid der legene er midt i en diskusjon om hvorvidt det er riktig at de skal ha ansvaret for å sykmelde folk, eller om dette skal skje mer som en kommunikasjon mellom arbeidsgiver og ansatte. Det er jo nettopp det de er blitt flinke på i Mandal, sa hun da det ble kjent at Arbeids- og sosialdepartementet hadde satt foten ned og avslo kommunens søknad om å få fortsette. I stedet måtte Mandal gå tilbake til den ordinære modellen i tråd med folketrygdloven med et begrenset antall egenmeldinger.

– Kan ha god sykefraværsoppfølging uten utvidet adgang til egenmeldinger

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke grunnlag for å si noe om hvorfor sykefraværet i Mandal kommune har økt i den aktuelle perioden. Begrunnelsen for at Mandal ikke fikk fortsette med den særskilt ordningen med egenmeldingsperiode i inntil ett år var at ulike forsøksordninger ikke har kunnet dokumentere at en slik egenmeldingsordning isolert sett bidrar til redusert sykefravær, sier statssekretær Morten Bakke i en e-post til Fagbladet.

Departementet besluttet derfor ikke å gå videre med å vurdere innføring av en nasjonal ordning med utvidet egenmeldingsperiode. Det var da heller ikke naturlig at Mandal kommune fortsatte med sin særskilte egenmeldingsordning, som var utenfor rammene av det ordinære lovverket.

Det er fullt mulig å drive god sykefraværsoppfølging uten en ordning med egenmeldingsperiode i inntil ett år. Det er det flere eksempler på. Det ordinære sykmeldingssystemet er dessuten forbedret vesentlig det siste året ved innføring av digital sykmelding. Dagens digitale sykmeldingssystem gjør det enklere å prøve seg i jobb før sykmeldingsperioden går ut dersom en person er i stand til det. Arbeidsgivere har for øvrig muligheten til å godta egenmeldinger i hele arbeidsgiverperioden for sykepenger, det vil si de første 16 dagene av et sykmeldingstilfelle, skriver Bakke.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy