Krisepakke på 6,1 milliarder: – En usosial pakke, mener opposisjonen

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson for SV.

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson for SV.

Jan-Erik Østlie

Tre dager uten dagpenger. Minstekravet for inntekt heves til 150.000. Opposisjonen er kritisk til regjeringens nye krisepakke.

2020092209504420200922095043

helge@lomedia.no

Regjeringen bruker 6,1 milliarder kroner i sin nye krisepakke. Det innbefatter blant annet en milliardsatsing på reiselivet. De korona-relaterte tiltakene som er lagt fram i 2020 beløper seg dermed til om lag 125 milliarder kroner.

Det har vært kjent lenge at regjeringen innfører en ny periode med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember og er på inntil 15 000 kroner i måneden for hver permittert som tas tilbake i arbeid.

Fylkeskommunene får nå tilført nye 1,5 milliarder kroner for å ivareta kollektivtransporten. Skjønnsmidlene økes med 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til såkalt testing, isolasjon, smittesporing og karantene på grunn av store lokale smitteutbrudd. I tillegg foreslår vi å sette av 200 millioner kroner til bedrifter som er særlig rammet i disse kommunene.

Lysbakken: – Det blir overklassefest hvis Høyre vinner valget en gang til

«Tar» tilbake

Samtidig «tar» regjeringen tilbake 40 milliarder kroner som tidligere er bevilget. Noen ordninger blir også nedjustert, blant annet fordi det også går bedre for Norge.

Blant annet fikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spørsmål på mandagens pressekonferanse om det ikke er usosialt å innføre tre dager uten dagpenger for ledige fra 1. januar.

– Nå er vi over i en annerledes situasjon. Vi må innrette oss på å holde bedrifter i live, og at de kan hente tilbake permitterte. Og så har vi utvidet permitteringslengden til 52 uker. Dette er en god, grønn pakke som også bidrar til omstilling, svarte Kjell Ingolf Ropstad.

Nettopp å frarøve permitterte tre dager med dagpenger fra 1. januar, fører ikke til bølgen i opposisjonen. Heller ikke at det ikke er økte bevilgninger til tiltaksplasser.

Slik som i vår forbereder dermed posisjonen seg på lange kvelder med oppjusteringer av tiltakene gjennom arbeidet i finanskomiteen på Stortinget.

Finanspolitiker for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen, mener krisepakken ikke tar inn over seg alvoret i situasjonen vi er i, hvor det fortsatt er dobbelt så mange arbeidssøkere som før krisen og hvor næringslivet melder om at konkursfaren øker.

Forhandlingsleder i KS: – Nå er det viktig at lederne ikke får mer i lønnsøkning enn de andre kommuneansatte

– Rammer skjevt

– Korona-krisen rammer skjevt, og regjeringens politikk gjør det samme. Mens de før sommeren kuttet i formuesskatten til de aller rikeste og påsto at det var et krisetiltak, kommer det heller ikke i denne krisepakken en eneste ny krone til arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe de mange arbeidsledige tilbake i jobb, sier Eigil Knutsen til FriFagbevegelse.

Mandag kunne FriFagbevegelse fortelle at antall arbeidssøkere på tiltak går ned selv om ledigheten har doblet seg.

– Det viktigste nå er at folk kommer seg tilbake i jobb og at ledigheten ikke biter seg fast. I denne krisepakken finnes det gode tiltak for næringer som sliter, som kompensasjonsordningen for reiselivet, men det trengs kraftigere tiltak for å få opp aktiviteten i økonomien og folk tilbake i jobb, sier Eigil Knutsen.

– Før sommeren fremmet vi en langt kraftigere pakke for å få aktiviteten opp, ledigheten ned og for å sikre at krisen ikke skaper økte forskjeller. Nå må vi blant annet sikre flere arbeidsmarkedstiltak slik at arbeidsledige gis muligheter, vi må få de permitterte lærlingene tilbake i utdanningsløpet sitt, og vi må sørge for inntektssikring for dem som trenger det. Valgene vi tar nå avgjør om vi kommer ut av denne krisen med større eller mindre forskjeller mellom folk. Sosial rettferdighet må ligge i bunn i krisehåndteringen, og denne tiltakspakken tar oss i feil retning, mener Ap-politikeren.

Eigil Knutsen er finanspolitiker på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Eigil Knutsen er finanspolitiker på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet

Skjønner ikke alvoret

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringen ikke skjønner at landet fortsatt er i en krise.

– Reiselivsnæringen får mer, men tusenvis av andre bedrifter får mindre hjelp. Nå kastes bedrifter og selvstendig næringsdrivende i hele landet ut i kulden. Regjeringen tar vekk sikkerhetsnettet under jobbene som holder våre lokalsamfunn oppe, sier Kari Elisabeth Kaski til FriFagbevegelse.

– Dette er en usosial pakke. Regjeringen bygger ned de sosiale ordningene som SV og Stortinget fikk på plass. Snart kommer mange av ordningene som holder folk oppe til å bli borte. Regjeringen sender krisen hjem til familier i hele landet. Folk vil få dårligere råd, og forskjellene vil øke, legger hun til.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener den nye krisepakken til regjeringen er en krigserklæring mot arbeidsfolk og arbeidsledige.

– Regjeringen faser ut forbedringene i dagpengeordningen en etter en. I den krisa Norge fortsatt står oppe i burde vi gå i motsatt retning. Færre deltidsarbeidende vil få dagpenger når minstekravet for inntekt heves til 150.000. Og regjeringa straffer de arbeidsledige når de fra januar gjeninnfører tre dager uten lønn før du får dagpenger. Dette kommer på toppen av kuttet i antall dager arbeidsgiver må betale full lønn fra 15 til 10 dager, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– Svært presset situasjon: Nå vil de ha møte med regjeringen om kommunenes økonomi

Videreføres permanent

Han mener det er en skam at regjeringen ikke forlenger maksimal dagpengeperiode når vi har historisk høy ledighet, som er spådd å vare lenge.

Rødt vil også beholde det økte dagpengenivået.

– Krisen har vist oss behovet for et sterkere sikkerhetsnett. Derfor må forbedringene videreføres permanent, mener han

– I tillegg må feriepenger for de arbeidsledige, som ble fjernet i 2015, gjeninnføres slik at de mange hundre tusen som mottar dagpenger i år ikke får et sort hull på kontoen sin neste år, legger han til.

Bjørnar Moxnes er leder for Rødt.

Bjørnar Moxnes er leder for Rødt.

Jan-Erik Østlie

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy