JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvinnen ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da advokaten tok saken

Forbundsadvokat Børge Benum kontaktet likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold i at det er ulovlig forskjellsbehandling at sykmeldte på grunn av graviditet må møte fysisk på jobb etter permisjon for å få ny lønnet foreldrepermisjon.

Forbundsadvokat Børge Benum kontaktet likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold i at det er ulovlig forskjellsbehandling at sykmeldte på grunn av graviditet må møte fysisk på jobb etter permisjon for å få ny lønnet foreldrepermisjon.

Per Flakstad

Først ble barne- og ungdomsarbeideren nektet foreldrepermisjon med lønn fordi hun ikke hadde begynt å jobbe igjen etter den forrige permisjonen. Etter at Fagforbundet og LO engasjerte seg i saken, ordnet det seg likevel med lønnet permisjon.

2021120309054420211203090545

per.flakstad@fagbladet.no

I et notat skriver forbundsadvokat i Fagforbundet Børge Benum at saken er en viktig seier i fagbevegelsens likestillingsarbeid.

En fersk rapport viser at forskjellsbehandling av gravide jobbsøkere er et stort problem

Sykmeldt før hun begynte å jobbe igjen

Den kvinnelige barne- og ungdomsarbeideren var ansatt på en skole i tidligere Ski kommune i Follo. Hun hadde foreldrepermisjon fra mars 2017 til januar året etter, og deretter ferie ut mars.

Mens hun var i foreldrepermisjon ble hun gravid på nytt, og legen hennes betegnet svangerskapet som høyrisiko. Hun var derfor sykmeldt resten av 2018. Sykefraværet var knyttet til diagnoser som helt eller delvis hadde med graviditeten å gjøre.

Da hun søkte om ny foreldrepermisjon med lønn, sa kommunen nei siden hun ikke fysisk hadde gjeninntrådt i stillingen sin etter forrige permisjon.

Fra i dag av jobber kvinner gratis ut året

Fagforbundet: Diskriminerende

Kommunen begrunnet avslaget i en formulering i tariffavtalen der det står at arbeidstaker som har hatt permisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen for å få ny permisjon.

Fagforbundet og LO tok saken hennes til arbeidsretten og mente at tariffbestemmelsen ikke betyr at den ansatte fysisk må ha begynt å jobbe igjen, og at den gravide kvinnen i juridisk forstand var tilbake i jobb selv om hun først hadde ferie og siden ble sykmeldt på grunn av nytt svangerskap.

I tillegg påpekte de at graviditet og permisjon ved fødsel har et særskilt diskrimineringsvern og at kommunen og KS' tolkning av tariffbestemmelsen var i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Kontantstøtten øker ulikhetene mellom kvinner og menn, derfor må den bort

Medhold fra likestillings- og diskrimineringsombudet

Kommunenes interesseorganisasjon KS var uenig og mente at en ansatt må møte opp fysisk og være i stand til å gjøre jobben sin for å få ny permisjon med lønn.

Da tok forbundsadvokat Børge Benum kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og der ble det besluttet å komme med et skriftlig innlegg til arbeidsretten. Der heter det at fravær på grunn av graviditet har et særskilt vern og kan ikke uten videre behandles likt som andre typer fravær. Ifølge ombudet betyr det at det å legge vekt på fravær som skyldes graviditet kan regnes som diskriminerende selv om årsaken er en nøytral bestemmelse som gjelder for alle.

Konklusjonen fra ombudet var at manglende unntak for fravær som skyldtes svangerskap mest sannsynlig vil innebære ulovlig forskjellsbehandling på grunn av graviditet i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven.

Enige om permisjon med lønn

Etter dette revurderte KS sitt standpunkt og var enig med Fagforbundet og LO i at kravet om fysisk gjeninntreden mest sannsynlig vil være en ulovlig forskjellsbehandling når det ikke gjøres unntak for fravær som skyldes graviditet.

Dermed løste partene saken ved å skrive en enighetsprotokoll i slutten av november der de er enige om at kvinnen oppfyller kravet til lønnet permisjon, og at hun skal få etterbetaling fra Nordre Follo kommune, som består av de tidligere kommunene Ski og Oppegård.

Likestillingsseier

I et notat skriver forbundsadvokat Benum at saken reiste et prinsipielt spørsmål om forståelsen av en tariffbestemmelse i et stort tariffområde som KS er, og der mer enn to tredeler av arbeidstakerne er kvinner. Derfor konkluderer han med at dette er en viktig likestillingsseier.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy