JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO ønsker ikke å stanse oljeleting

Men er åpen for at deler av oljen skal ligge urørt

Erlend Angelo

Fagforbundet støttet forslag fra Handel og Kontor om å la deler av oljen liggende urørt. Dette er bakt inn i redaksjonskomiteens forslag til næringspolitisk uttalelse. Men det inneholder også en oppfordring til fortsatt leteaktivitet på norsk sokkel.

2022060308394620220603130319

per.flakstad@fagbladet.no

Kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen ble godt mottar, og det ble vedtatt både når det gjaldt handlingsprogrammet og den næringspolitiske uttalelsen.

– Dette er et godt skritt i riktig retning. Nå må regjeringen følge opp og stille klare krav om utredning av de klimamessige konsekvensene av alle nye olje- og gassprosjekt, sier SVs klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken til VG.

– Det er det kjempeskritt i riktig retning, sier Victoria De Oliveira fra Fagforbundet som var oppe på talerstolen og støttet forslagene fra HK og NTL.

– Vi kom så langt som jeg mener det er mulig å komme på denne kongressen, og er veldig fornøyd med det, legger hun til.

FORNØYD I: Victoria De Oliveira, Fagforbundet.

FORNØYD I: Victoria De Oliveira, Fagforbundet.

Leif Martin Kirknes

Samlende kompromiss

Også HK-leder Christopher Beckham er svært fornøyd med forslaget fra redaksjonskomiteen.

FORNØYD II: Christoffer Beckham, Handel og Kontor.

FORNØYD II: Christoffer Beckham, Handel og Kontor.

Leif Martin Kirknes

– HK kom til LO-kongressen for å sette klima og miljø på dagsordenen. Det har vi gjort, og vi er veldig godt fornøyd om kongressen vedtar dette, sier han til HK-Nytt.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har en stor andel oljearbeider i medlemsmassen. Han er fornøyd med redaksjonskomiteens innstilling.

FORNØYD III: Frode Alfheim, Industri Energi.

FORNØYD III: Frode Alfheim, Industri Energi.

Jan -Erik Østlie

– Jeg synes at det er styrken til LO; At vi kan møtes å ha ulike meninger i salen, men at vi kan jobbe godt sammen om sakene, som vi også i år har gjort i redaksjonskomiteen, sier Alfheim, til Magasinet Industri Energi.

Helene Harsvik Skeibrok fra Fagforbundet satt i redaksjonskomiteen. Hun mener den klarte å finne gode og samlende formuleringer.

– Jeg synes vi klarte å forene ytterpunktene i forslagene på en god måte. Hvis både Industri Energi, HK og Fagforbundet er fornøyd, så er jo det en bekreftelse på at vi har lykkes, sier hun.

FORNØYD IV: Helene Harsvik Skeibrok, Fagforbundet.

FORNØYD IV: Helene Harsvik Skeibrok, Fagforbundet.

Birgit Dannenberg

I forslaget til nytt handlingsprogram er HKs forslag om å la deler av norske oljeressurser bli liggende urørt borte. Men det er tatt inn som en del av den næringspolitiske uttalelsen.

Heller ikke forslaget fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) om å stryke setningen om at oljesektoren skal utvikles, ikke avvikles har blitt tatt til følge. Den finnes fortsatt i redaksjonskomiteens forslag til næringspolitisk uttalelse, men den er gjort litt mindre synlig.

Fagforbundet støtter forslaget om å la deler av norsk olje bli liggende urørt

Forslaget

Dette er komiteens forslag til uttalelse: «Norge har vært og er enn sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har enda større betydning. Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessige bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Her demonstrerer besteforeldre mot oljeleting utenfor kongressen

Vil ha utslippsreduksjon

I forslaget til uttalelse heter det videre at LO vil bidra til å gjøre det de kan for å kutte utslipp og utvikle løsninger for utslippsreduksjon som kan brukes verden over, og at produksjonen i størst mulig grad bør innrettes etter sirkulære prinsipper.

I redaksjonskomiteens forslag heter det at dersom vi ikke lykkes med utslippskutt i oljenæringen vil ikke Norge nå målet om utslippskutt i 2030. Målet om elektrifisering av store felt som Johan Sverdrup gir allerede resultater, det bør samtidig arbeids med andre løsninger for å redusere utslippene, som blant annet kombinasjonen av havvind og hydrogen.

I forslaget til LOs handlingsprogram har redaksjonskomiteen landet på en formulering om at menneskeskapte klimautslipp er en av vår tids store utfordringer, og at klimagassutslippene må reduseres kraftig lokalt og globalt, i tråd med målene for Paris-avtalen.

Enstemmig: Her er LOs nye ledelse

Rettferdig omstilling

LO støtter EUs foreslåtte mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Konkret vil LO arbeide for at overgangen til lavutslippssamfunn skal være rettferdig, ivareta arbeidstakerne og sikre gode og anstendige jobber. LO vil også går inn for å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig teknologi, produksjon og fornybar energiproduksjon, heter det i forslaget til uttalelse.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy