JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen:

Fagforbundet støtter forslaget om å la deler av norsk olje bli liggende urørt

– Vi kan ikke låse fast arbeidskraft til oljeutvinning i 20-30 år for det er disse arbeidstakerne vi trenger til å gjennomføre det nye grønne industrieventyret, sier leder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

– Vi kan ikke låse fast arbeidskraft til oljeutvinning i 20-30 år for det er disse arbeidstakerne vi trenger til å gjennomføre det nye grønne industrieventyret, sier leder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

Leif Martin Kirknes

– Dere må lytte til oss som er unge fordi det er vi som skal arve framtidas arbeidsliv, sa Fagforbundets Victoria De Oliveira som støttet forslaget om å la deler av norsk olje bli liggende urørt.

2022053116123620220531220453

per.flakstad@fagbladet.no

Klima generelt og debatten om fortsatt oljeleting spesielt har blitt kjørt fram som et av de vanskeligste temaene for de ulike forbundene å bli enige om på LO Kongressen.

Kongressen foregår denne uken i Oslo.

Fellesforbundet gikk offensivt ut i debatten om klima og oljeutvinning. Men både Handel og Kontor (HK) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) opprettholdt sine forslag om å la deler av norsk olje ligge urørt og stryke setningen i LOs næringspolitiske uttalelse om at oljesektoren skal utvikles, ikke avvikles.

Her demonstrerer besteforeldre mot oljeleting utenfor kongressen. Men de roper for døve ører

Fagforbundet støtter forslagene fra HK og NTL.

– Kan ikke låse folk til oljeutvinning, vi trenger dem til det grønne skiftet

– Vi arver et land hvor mye er på stell, et godt arbeidsliv og et godt organisasjonsliv. Vi skal ta vare på og videreutvikle det, sa Victoria De Oliveira som er leder i Fagforbundet Ung.

– Men vi er avhengige av at vi klarer å begrense klimaendringene. Derfor er jeg glad for at Peggy Hessen Følsvik var så tydelig på at vi skal kutte 55 prosent av egne utslipp innen 2030 her hjemme. Dette er mål som forplikter, sa hun og annonserte at Fagforbundet ville støtte forslagene fra HK og NTL.

– Fagforbundet mener det er åpenbart at det ikke bør bygges ut i sårbare områder. Det er også grunn til å være skeptisk til nye, store utbygginger av oljefelt. Vi trenger arbeidsfolkene for å bygge opp ny industri. Vi kan ikke låse fast arbeidskraft til oljeutvinning i 20-30 år for det er disse arbeidstakerne vi trenger til å gjennomføre det nye grønne industrieventyret, fortsatte ungdomslederen.

– Global oppvarming har gitt oss et varmere, våtere og ville vær. Dette rammer oss alle. En omstilling må være rettferdig, men hvis vi skal klare å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, slik Peggy Hessen Følsvik sa i sin tale i går, så kan vi ikke bygge ut i sårbare områder, og vi må også være skeptisk til å bygge ut i andre områder.

– Vi må gå foran og ta kampen for dagens og framtidas arbeidstakere. Hvis vi ikke gjør det, står LO i fare for å bli en sinke i klimakampen.Vi trenger flere nye unge medlemmer for å sikre vår felles sterke kampkraft. LO være tydelig på at vi vil skape et grønt og rettferdig samfunn som tar klimakrisa på alvor, sa Victoria De Oliveira.

Kulturarbeidernes forbund Creo og Fellesorganisasjonen FO støtter også forslagene om å stoppe letingen etter mer olje.

Oljekrangel i LO: Nå vil Fagforbundet la oljen ligge

– En gave til Putin

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mente det vil være en gavepakke til Putin hvis LO skulle vedta å gå inn for at Norge skal stoppe lete etter olje og gass.

– Vi skal fase ut fossil produksjon og erstatte den med mer bærekraftig energiproduksjon. Og da er det våre fagarbeidere som vil være våre klimaløsere. Men det forutsetter at bransjen utvikles og ikke avvikles, sa Jørn Eggum.

– Vi skal fase ut fossil produksjon og erstatte den med mer bærekraftig energiproduksjon. Og da er det våre fagarbeidere som vil være våre klimaløsere. Men det forutsetter at bransjen utvikles og ikke avvikles, sa Jørn Eggum.

Leif Martin Kirknes

– I den internasjonale situasjonen vi har nå, er det viktigere enn noen gang at Norge er en pålitelig leverandør av energi, fortsatte han.

– FNs klimamål ligger fast. Vi skal fase ut fossil produksjon og erstatte den med mer bærekraftig energiproduksjon. Og da er det våre fagarbeidere som vil være våre klimaløsere. Men det forutsetter at bransjen utvikles, og ikke avvikles, sa Eggum.

– Vi må stå sammen

– Oljen har gitt oss milliard på milliard inn i statsbudsjettet. La oss derfor stå sammen om å være stolte av våre industriarbeidere og arbeidere i olje- og gassektoren, sa Steffen Høiland.

– Oljen har gitt oss milliard på milliard inn i statsbudsjettet. La oss derfor stå sammen om å være stolte av våre industriarbeidere og arbeidere i olje- og gassektoren, sa Steffen Høiland.

Håvard Sæbø

Enda klarere var Steffen Høiland: – Vi må stå sammen når arbeidsplasser utfordres. Dette gjelder også våre viktige industriarbeidere og ansatte i olje- og gassektoren. De skal ha den samme tryggheten for sine arbeidsplasser som alle andre. Vi kan ikke sette noen arbeidsplasser opp mot andres. Hvis vi ikke står sammen, svekker vi solidariteten.

– Vi lever av våre naturgitte ressurser – både fisk, olje og gass. Oljen har gitt oss milliard på milliard inn i statsbudsjettet. La oss derfor stå sammen om å være stolte av våre industriarbeidere og arbeidere i olje- og gassektoren, sa han.

Også Industri Energi advarte mot stans i oljeletingen.

– Det vil være det samme som en styrt avvikling av sektoren, sa Eirik Birkeland.

– Oljeeventyret har ikke nødvendigvis en lykkelig slutt

– Oljeeventyret har vært nettopp det for Norge – et eventyr. Men vi vet ikke om det vil få en lykkelig slutt. Verden styrer mot en klimakatastrofe. Vi må handle nå, sa Christoffer Beckham.

– Oljeeventyret har vært nettopp det for Norge – et eventyr. Men vi vet ikke om det vil få en lykkelig slutt. Verden styrer mot en klimakatastrofe. Vi må handle nå, sa Christoffer Beckham.

Martin Guttormsen Slørdal

Da hadde allerede Christoffer Beckham vært oppe på talerstolen og foreslått å opprettholde flere forslag fra Handel og Kontor (HK) som LO-ledelsen i utgangspunktet har avvist.

Blant annet ønsker HK at LO tar inn i sitt handlingsprogram at Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.

– Oljeeventyret har vært nettopp det for Norge – et eventyr. Men vi vet ikke om det vil få en lykkelig slutt. Verden styrer mot en klimakatastrofe. Vi må handle nå.

– Norge er et av landene i verden som har best forutsetning for å få til en rettferdig, grønn omstilling. Det handler ikke om å avvikle, men vi må komme i gang med overgangen til det grønne skiftet. Og det haster, sa Beckham.

– Klimasaken handler om framtidas arbeidsliv og framtidas samfunn

– Vi forlanger ikke at vi skal stoppe oljeproduksjonen i morgen. Men på samme måte som myndighetene har lagt til rette for at oljesektoren skal få utvikle seg, må de samme myndighetene nå legge til rette for en omstilling til mer klimavennlige arbeidsplasser i en grønnere industri, sa Kjersti Barsok.

– Vi forlanger ikke at vi skal stoppe oljeproduksjonen i morgen. Men på samme måte som myndighetene har lagt til rette for at oljesektoren skal få utvikle seg, må de samme myndighetene nå legge til rette for en omstilling til mer klimavennlige arbeidsplasser i en grønnere industri, sa Kjersti Barsok.

Leif Martin Kirknes

– Klimasaken handler om framtidas arbeidsliv og framtidas samfunn. Vi trenger en rettferdig og grønn omstilling, sa NTL-leder Kjersti Barsok som støttet HKs forslag som Christoffer Beckham vil opprettholde.

Hun sa at krigen i Ukraina blant annet viser hvordan energipolitikk og sikkerhetspolitikk henger sammen, og at dagens internasjonale situasjon gjør det enda viktigere med en omstilling av energiproduksjonen.

– Vi forlanger ikke at vi skal stoppe oljeproduksjonen i morgen. Men på samme måte som myndighetene har lagt til rette for at oljesektoren skal få utvikle seg, må de samme myndighetene nå legge til rette for en omstilling til mer klimavennlige arbeidsplasser i en grønnere industri, sa hun

Barsok fikk støtte fra Anders Hovind i kulturarbeidernes forbund, Creo: – LO-sekretariatets forslag til næringspolitisk uttalelse og handlingsprogram får nok ikke miljøbevegelsen til å slå stiften i begeistring. Det er synd at LO ikke er lengre framme i skoene i denne alvorlige saken, sa han.

Han pekte også på utfordringene ved økt forbruk med tanke på klimautslipp, og mente LO må gripe muligheten å etablere en ny og mer bærekraftig tariffpolitikk.

– Vi har allerede funnet mer enn vi kan ta opp

– Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan ta opp og forbrenne hvis vi skal kunne nå FNs klimamål, sa Ingunn Gjerstad fra LO Oslo.

Hun mente det ikke var en gavepakke til Putin å stoppe letingen etter enda mer olje og gass, men noe det er riktig å gjøre fordi vi må, og hun opprettholdt sitt eget forslag om å stoppe leteaktiviteten.

Fellesorganisasjonen FO støtter forslagene fra HK og NTL: Bøygen ville at Peer Gynt skulle gå utenom. Klimaendringer gjør at vi aldri har stått overfor et mer alvorlige valg enn vi gjør nå. Oljen har betydd mye for Norge, men nå truer den vår eksistens. Derfor må vi frigjøre oss fra oljeavhengigheten. Dette er et valg vi ikke kan gå utenom, sa Hanne Glennestad fra Fellesorganisasjonen.

Mette Nord tror det er mulig å finne gode forlik og kompromisser

– Ting tar tid

– At ting tar tid må ikke tolkes som motvilje, sa Kine Vistnes Asper fra Fellesforbundet. Hun var klar på at Norge må kutte utslipp, og at de hun kalte forbundets klimaløsere i industrien allerede i gang med.

– Men de må få den tida de trenger. Omstilling tar tid, sa hun.

– Vår største utfordring

I sin innledning om handlingsprogrammet sa LO-sekretær Are Tomasgard at en omstilling må oppleves som rettferdig for at folk skal ønske å være med på den.

– Klima er vår tids største utfordring, og vi kommer til å bli målt på vår evne til å finne løsninger for å kutte menneskeskapte utslipp, sa han.

Ifølge Tomasgard har Norge alt som skal til for å skape gode og trygge arbeidsplasser i det grønne skiftet vi har foran oss. Han viste til flere eksempler på industribedrifter som har kommet langt i en produksjon som innebærer lavere klimautslipp.

Han forsvarte LO-sekretariatets forslag til næringspolitiske uttalelse om at sektoren skal utvikles, og ikke avvikles, og han understreket han at industrien er avhengig av energi til konkurransedyktige priser og at Norge skal være en pålitelig energileverandør i Europa.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy