Lønnsoppgjør 2016

Spekter-oppgjøret:

LO Stat vil unngå at folk får mindre å rutte med

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen (t.v) og forhandlingsleder for LO Stat i Spekter, Eivind Gran hilser på Spekters adminstrerende direktør Anne-Kari Bratten like før forhandlingene tar til.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen (t.v) og forhandlingsleder for LO Stat i Spekter, Eivind Gran hilser på Spekters adminstrerende direktør Anne-Kari Bratten like før forhandlingene tar til.

Ole Palmstrøm

LO Stat vil for all del unngå at de ansatte i Spekter-området får mindre å rutte med i år enn i fjor. I tillegg tar de sikte på å få en utsettelse på den ett år lange pensjonsstriden i kultursektoren.

2016040510180020160405132004

morten.hansen@lomedia.no

Lønnsoppgjøret for ansatte i bedrifter som er tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter har startet. Oppgjøret omfatter store virksomheter som NSB, Posten, Avinor og NRK, i tillegg til kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore bedrifter.

Selv om rammen fra frontfaget ligger til grunn, tar LO Stats sikte på å sikre medlemmenes kjøpekraft.

– De økonomiske utsiktene framover er usikre. LO Stat medvirker i årets tariffoppgjør til at det legges grunnlag for langsiktig jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapningen, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder i Spekter-oppgjøret.

Han forventer at lederne også tar den økonomiske situasjonen innover seg, når deres egen lønn skal framforhandles.

Slik holder du deg oppdatert under lønnsoppgjøret

PARTER I SPEKTER-OPPGJØRET: (fra venstre) LO Stats forhandlingsleder Eivind Gran, LO Stats leder Tone Rønoldtangen, Spekter-leder Anne-Kari Bratten og leder i YS Spekter, Lizzie R. Thorkildsen

PARTER I SPEKTER-OPPGJØRET: (fra venstre) LO Stats forhandlingsleder Eivind Gran, LO Stats leder Tone Rønoldtangen, Spekter-leder Anne-Kari Bratten og leder i YS Spekter, Lizzie R. Thorkildsen

Ole Palmstrøm

3 900 til de med lavest inntekt

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, ser ingen grunn til at de innledende forhandlingene bør trekke ut i tid.

– Det bør ikke bli krevende i det hele tatt. Frontfaget har gitt et veldig tydelig resultat på ramme. Det skal ikke gis noen generelle tillegg sentralt. Det kom ikke i frontfaget og det kommer ikke her heller, fastslår Bratten.

Uenigheten om generelle tillegg kan dermed bli det som fører til at de innledende forhandlingene i Spekter tar mer enn den ene dagen det vanligvis gjør. For LO Stat har lik lønn for kvinner og menn, og heving av dem med lavest lønn, vært viktig i de siste tariff- og lønnsoppgjørene. Det er det også i årets oppgjør. I frontfaget fikk tekoindustrien – en del av industrien som har lave lønninger – framforhandlet to kroner mer i timen. LO Stat krever tilsvarende, et generelt tillegg på 3 900 kroner i året, til de som tjener 398.174 kroner eller mindre.

– Utjevningen mellom menn og kvinners lønnsnivå går for langsomt. Likelønnsprofilen på sentralt og lokalt avtalte tillegg må derfor videreføres, poengterer Gran.

Dette er de virkelige gullpensjonene

Pensjonsfloke i kultursektoren

Flere av landets kulturinstitusjoner sliter med anstrengt økonomi. Det var bakteppet da arbeidsgiverforeningen Spekter i fjorårets lønnsoppgjør ønsket å endre pensjonsordning i kultursektoren.

De ansattes organisasjoner kom med et tilbud om å gå fra dagens ytelsespensjon til hybridpensjon. Et tilbud som vil gi en årlig innsparing på omlag 40 millioner kroner. Dette tilbudet ble avvist av Spekter, som krevde at ansatte skulle gå over på innskuddspensjon.

Kom i mål etter kontakt med statsministeren

Denne uløste pensjonsfloken tar partene med seg inne årets lønnsoppgjør.

Gran mener pensjonsutredningen som ble en del av resultatet i frontfaget, også bør være en del av løsningen i Spekter-forhandlingene.

– Den utredningen skal se på pensjonen i privat sektor fram til tariffoppgjøret i 2018. Jeg tror det kan være fornuftig for alle andre parter også å sette bremsene på og se an hva den utredningen kommer opp med, sier Gran.

Heller ikke Spekter-leder Bratten er interessert i å ta tak i pensjonsspørsmålene under A-delen.

– Pensjon er en utfordring i mange av Spekters virksomheter – ikke bare kultursektoren. Det kommer til å bli et tema i de lokale forhandlingene. Men pensjon er ikke et tema jeg har behov for å ta opp nå i A-delen, sier Bratten.

Få Fagbladets nyhetsbrev her

Spekter-oppgjøret

• A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).

• I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3).

• Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

• I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy