JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skuffet over sine egne sjefer:

Nå ber flere tillitsvalgte teaterdirektørene ta streikegrep

Les sjefenes samstemte svar

KREVER HANDLING: Rune Kjelby (nummer fem fra venstre) og de andre streikende ved Den Nationale Scene i Bergen ber teaterdirektørene rydde opp i konflikten med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

KREVER HANDLING: Rune Kjelby (nummer fem fra venstre) og de andre streikende ved Den Nationale Scene i Bergen ber teaterdirektørene rydde opp i konflikten med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Eivind Senneset

Tillitsvalgte på flere teatre ber egne sjefer legge press på arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Nå går det mot enda en opptrapping av kulturstreiken.

2021101510173720211015101736

redaksjonen@fagbladet.no

– Denne streiken ender når direktørene sier til Spekter at de skal forhandle om hybridpensjon, sier Rune Kjelby, hovedtillitsvalgt ved Den Nationale Scene.

Langvarig

Siden 3. september har et stadig høyere antall kulturarbeidere ved stadig flere kulturinstitusjoner i Norge vært tatt ut i streik.

Målet oppsummerer Fagforbundet Teater og Scene, som organiserer flere av de streikende, slik: en varig, kollektiv pensjon som virker likt for kvinner og menn.

På mandag venter et nytt streikeuttak, men partene står fortsatt svært langt fra hverandre. Flere tillitsvalgte Fagbladet har snakket med, sier de frykter at en langvarig konflikt vil være ødeleggende for samarbeidet lokalt på de enkelte kulturinstitusjonene, et samarbeid mange beskriver som svært godt.

Over 800 streikende

Etter at tvungen mekling ikke førte fram 30. september, har totalt 805 kulturarbeidere vært i streik.

LO Stat har regnet ut at kostnaden ved å gå over til hybridpensjon i kultursektoren vil utgjøre om lag 0,5 prosent. Det er knyttet til det såkalte kvinnetillegget. I tillegg kommer kostnader til administrasjon.

Spekter har uttrykt at hybridpensjonen er en uakseptabel løsning, at den er for dyr, og at den er dårlig for flere ansattgrupper. Flere av de streikende har spesielt hengt seg opp i argumenter av den typen operadirektør Geir Bergkastet sendte til sine ansatte i en epost rett før meklingen, som tillitsvalgte kalte «umusikalsk».

Flere ansatte oppfatter disse argumentene, som er gjentatt på flere institusjoner, som at ledelsen mener ansatte med lav utdanning og inntekt ikke vil ha nytte av hybridpensjon, siden de uansett ikke kommer til å leve så lenge.

Finn (67) tilbrakte sin siste arbeidsdag i kamp for bedre pensjon for sine yngre kollegaer

Samtidig er det kjent at enkeltkulturinstitusjoner har muligheten til å inngå andre pensjonsavtaler enn det Spekter sentralt ønsker. Trondheim Symfoniorkester har for eksempel en lokal avtale om hybridpensjon.

– Kopierer Spekter

Hovedtillitsvalgt ved Oslo Nye Teater, Stein Talleraas, er en av flere lokale tillitsvalgte som håper direktøren ved sin institusjon kan opptre litt mer selvstendig.

– Jeg synes det er trist og kanskje litt merkelig at han tilsynelatende bare kopierer alt det Spekter sier, uten å tenke selv. Han plasserer seg lojalt bak Spekter, og det viser at han har misforstått fullstendig, sier Talleraas.

Han mener lojaliteten kanskje ikke vil vare.

– Jeg synes det er spennende å se hvor langt direktørstrikken kan strekkes før den sprekker. For det er omdømmet til teatrene dette vil gå ut over.

Talleraas frykter at streiken kommer til å bli langvarig, og at det kan skape stor misnøye blant publikum.

– Nå står juleforestillingene snart for døra, og da er det nok mange som vil bli skuffa, særlig siden samfunnet nå endelig har åpnet opp igjen etter en lang periode med nedstenging og koronarestriksjoner, sier han.

– Det er rart at direktørene ikke er mer opptatt av å ta vare på teatrene sine og de ansatte.

GIR SEG IKKE: Streikevakt utenfor Oslo Nye med Solveig Jevanord, Tomas Kvitvik, Hilde Kleven, Tina Aas og Erle Bruun.

GIR SEG IKKE: Streikevakt utenfor Oslo Nye med Solveig Jevanord, Tomas Kvitvik, Hilde Kleven, Tina Aas og Erle Bruun.

Marte Bjerke

Frykter for tilliten

Han oppfordrer Jan Beckmann, direktøren på Oslo Nye Teater, til å tenke på at de faktisk skal jobbe sammen etter at streiken er over.

– Vi skal jobbe sammen med dem videre. Men vi har så lav bemanning at de er helt avhengig av vår velvilje for at det skal gå rundt. Det henger sammen fordi vi får det til å henge sammen.

Talleraas frykter at kampen mot hybridpensjon i kultursektoren vil skade tillitsforholdet på sikt.

– Vi ønsker fellesskapsløsninger og et trepartssamarbeid som fungerer og håper at ledelsen her på teatret innser at det til syvende og sist er de som vil tape på konflikten.

Mener klimaet er godt

Jan Beckmann, administrerende direktør ved Oslo Nye Teater, har fått gjengitt innholdet i uttalelsene fra Stein Talleraas. På epost svarer Beckmann slik:

– Ja, vi deler frykten om at denne konflikten er ødeleggende for omdømmet til Oslo Nye og alle de andre teatrene i Norge.

Beckmann skriver dessuten at han også er bekymret for teaterets økonomi. Han viser til at Oslo Nye Teater har fått kuttet sitt tilskudd med seks millioner kroner i 2022, og ikke vil tåle ytterligere avlysninger og bortfall av inntekter neste år.

Kuttet kom etter at de satt igjen med et overskudd på seks millioner kroner for pandemi-året 2020.

Teaterdirektøren opplever likevel at dialogen mellom tillitsvalgte og ledelse er god.

– Klimaet mellom de streikende og ledelsen anser vi også som godt. Når alt kommer til alt er alle her svært lojale til sin arbeidsplass. Jeg vil synes det er synd om tillitsforholdet her lokalt får seg en knekk på grunn av sentrale forhandlinger, vi legger ikke opp til det.

Han skriver at han forstår at hovedtillitsvalgt Stein Talleraas spør om en lokal avtale.

– Nå er det imidlertid slik at arbeidstakerne og arbeidsgiverne står samlet på hver sin side av bordet. Det vil vi også holde fast ved. Vi håper inderlig at man sentralt klarer å løse konflikten, sier han, men legger til:

– Dette skjer bare hvis begge parter er villig til å gi noe.

Mener ledelsen gjemmer seg bak Spekter

Mikael Gullikstad, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Trøndelag Teater og nestleder i Fagforbundet Teater og Scene, mener også det nå hviler på direktørene å finne en løsning på konflikten.

– Dette virker som en ideologisk kamp fra Spekters side. De vil ikke ha kollektive avtaler, men mest mulig individuelle. Men for institusjonene blir ikke hybridpensjon så mye dyrere, dette er småpenger for dem, sier han.

Han understreker at det lokale samarbeidet på teatret er godt, også under streiken. De streikende får bruke kantine og toaletter, men Gullikstad håper teaterledelsen også vil strekke seg lenger når det gjelder å komme kravet fra de streikende i møte.

– Kan ikke skylde på Spekter

– Hos ledelsen på Trøndelag Teater virker det som viljen er skral til å finne en løsning. Nå hviler det på direktørene å finne en løsning på konflikten. De kan ikke bare skylde på Spekter, sier Gullikstad.

Gullikstad mener ledelsen ved Trøndelag Teater gjemmer seg bak Spekter i konflikten.

– Jeg opplever at de ikke helt tar ansvar for standpunktet de har inntatt. De toer sine hender, og later som de ikke har noe handlingsrom utenfor det Spekter bestemmer, sier han.

Berit Tiller, direktør for Trøndelag Teater, svarer følgende på kritikken i en epost til Fagbladet:

– Vi ønsker ikke å innføre en pensjonsordning som er dårligere for de ansatte og våre mange frilansere, og som i tillegg er dyrere for oss som har ansvar for å drive teateret. Dette står vi som er ledere i de kulturvirksomhetene LO har rammet med streik samlet om.

Hun mener arbeidsgiversiden jobber med å finne en løsning.

– Vår arbeidsgiverforening Spekter sa på vegne av oss alle, både før og i etterkant av meklingen i forrige uke, at vi på arbeidsgiversiden er villig til å gå ut av våre posisjoner for å finne en løsning. Jeg håper LO er villig til det samme.

Tiller frykter også at konflikten kan gå utover det lokale samarbeidet.

– Denne streiken er krevende for oss lokalt, og jeg ser fram til at alle våre dyktige medarbeidere kommer tilbake på jobb etter streiken. Vi gleder oss til at vi kan gjenoppta det gode samarbeidet vi har her på teatret, og regner med begge parter er proffe nok til å skille sak og person. Det er viktig at vi igjen kan fylle salene våre med publikum.

STÅR PÅ KRAVA: – Vi står her til vi får gjennomslag, sier Maria Fosnes. Hun og Karoline Kyll er kanskje de yngste på streikevakta i Trondheim, og hadde ikke tenkt så mye på dette med pensjon før denne saken kom opp. – Jeg tenkte det var en selvfølge å få utbetalt pensjon så lenge man lever, det trodde jeg vi hadde, sier Kyll.

STÅR PÅ KRAVA: – Vi står her til vi får gjennomslag, sier Maria Fosnes. Hun og Karoline Kyll er kanskje de yngste på streikevakta i Trondheim, og hadde ikke tenkt så mye på dette med pensjon før denne saken kom opp. – Jeg tenkte det var en selvfølge å få utbetalt pensjon så lenge man lever, det trodde jeg vi hadde, sier Kyll.

Ole Martin Wold

Skal jobbe med tilliten

De streikende ved Den Nationale Scene i Bergen synes streiken har vart lenge nok og ber ledelsen om å gå til Spekter for å tvinge fram en løsning. Så langt har lite skjedd.

– Dette går ut over tilliten vi har til våre ledere. De kan ikke gjemme seg bak Spekter, for det er til syvende og sist opp til dem. Denne streiken ender når direktørene sier til Spekter at de skal forhandle om hybridpensjon, sier Rune Kjelby, hovedtillitsvalgt ved Den Nationale Scene.

Kjelby hedrer løsningen som har funnet sted ved Trondheim Symfoniorkester og opera, hvor arbeidsgiver har inngått en lokal avtale med fagforeningene. Likevel taler han for at saken skal løses på så høyt nivå som mulig i tariffoppgjøret, da sammen med andre fagforeninger.

Han oppfordrer ledelsen til å gå til Spekter med beskjed om at det skal forhandles om hybridpensjon, da det er Spekters oppgave å lytte til medlemmene.

Kjelby forteller at det for tiden gjennomføres store omstruktureringer ved Den Nationale Scene. Blant annet er verkstedene på vei ut av det ærverdige teaterbygget i Bergen sentrum og over til eksterne bygg. Det har avslørt manglende vilje til samarbeid fra ledelsens side og krav om medvirkning. Når en gang streiken tar slutt, skal Kjelby gjøre sitt for å gjenoppbygge tilliten.

– Jeg tenker i utgangspunktet at vi må jobbe med tilliten. Når vi har vunnet streiken, blir det opp til begge parter å få til et bra samarbeidsforhold på jobb. Det har jeg tro på at vi skal få til, sier Kjelby.

{u1}

Nei til hybrid, ja til godt samarbeid

Teatersjef Stefan Larsson ved Den Nationale Scene svarer slik på kritikken:

– Vi ønsker ikke å innføre en pensjonsordning som er dårligere for ansatte og våre mange frilansere, og som i tillegg er dyrere og mindre forutsigbar for teateret. Dette står vi som er ledere i de kulturvirksomhetene LO har rammet med streik samlet om, skriver Larsson i en epost til Fagbladet.

Han viser til at Spekter på vegne av alle virksomhetene har sagt at arbeidsgiversiden er villig til å gå ut av sine posisjoner for å finne en løsning. Larsson håper LO er villig til det samme.

– Denne streiken er krevende for oss alle, og jeg ser fram til at våre dyktige medarbeidere kommer tilbake på jobb etter streiken, slik at vi kan gjenoppta det gode samarbeidet vi har her på Den Nationale Scene, og at vi igjen kan fylle teatersalene våre med publikum. Det er god tradisjon i norsk arbeidsliv for at når streiker er over, så legger vi konflikten bak oss og går videre, noe vi også selvsagt legger til grunn også den dagen denne streiken avsluttes, skriver Larsson.

Spekter-sjef: – Vi er villige til å strekke oss langt

Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten

Ole Palmstrøm

Nå er det opp til fagbevegelsen å komme tilbake til forhandlingsbordet, skriver Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Anne-Kari Bratten mener de tillitsvalgte framstiller konflikten mellom partene feil. Hun svarer slik på Fagbladets spørsmål:

– Flere opplever det som at Spekter er mer opptatt av saken som prinsipp og ideologi, (at dere er mot kollektive løsninger og bare ønsker individuelle), enn av de reelle kostnadene hybridordningen vil ha for teatrene, som de mener ikke er så store. Hva er deres kommentar til det?

– Det faller på sin egen urimelighet å anta at Spekter er «imot kollektive løsninger og bare ønsker individuelle». Det er så å si 100 prosent tariffavtaledekning i Spekter. Spekter og våre medlemmer er sterke tilhengere av et seriøst arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, med Hovedavtalene som grunnmur for samarbeid og medvirkning, og med de kollektive avtalene som det selvsagte utgangspunkt for lønnsdannelsen.

– Dersom noen av institusjonene ønsker å inngå en avtale om hybridpensjon, slik Trondheim Symfoniorkester har gjort, er det rom for å gjøre det og samtidig være medlem av Spekter?

– Spekters scenekunstmedlemmer som er berørt av streiken står samlet om å ville beholde den innskuddspensjonsordningen de har i dag. Spekter og våre medlemmer har siden før den tvungne meklingen 30. september gjort det klart at vi er villig til å strekke oss langt for å komme de streikende i møte når det gjelder en mellomløsning som gir livsvarig utbetaling også på tjenestepensjon, med lik utbetaling for kvinner og menn. Det avhenger selvsagt av at LO også vil strekke seg, og foreløpig har vi ikke lykkes i å få LO tilbake i mekling.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy