Nå er det slutt på særaldersgrense for offentlig ansatte

Ansatte i brann og redning er blant dem som kan dra nytte av lovendringen, som trådte i kraft 1. juli.

Ansatte i brann og redning er blant dem som kan dra nytte av lovendringen, som trådte i kraft 1. juli.

Lars Magne Hovtun/OBRE

Arbeidstakere i offentlig sektor trenger ikke lenger å slutte når de når særaldersgrenser i jobber som har det.

2021070108464220210701084640

Særaldersgrensene er på 60, 63 og 65 år. Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år.

– Endringen øker valgfriheten til arbeidstakerne ved at de ikke lenger er pliktig å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer. De som er motiverte til å jobbe lenger, kan da fortsette inntil ordinær pensjonsalder, så sant de fyller kravene som er satt til stillingen, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, peker på at de som går av med særaldersgrenser i dag, er sikret 66 prosent av inntekten sin fram til de går over på ordinær alderspensjon ved fylte 67 år.

Full ordkrig mellom arbeidsministeren og Fagforbundets leder

– Problemet er nivået ved 67 år. Dette kunne for eksempel vært løst ved at man opptjener pensjon i de årene de mottar særalderspensjon. Med dagens system med levealdersjustering kan det gjøre at de som går av på særaldersgrense, kan få så lite som 40 prosent av inntekt i alderspensjon, sier han.

Mye lest: Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier tallene

Endringen trådte i kraft torsdag. Fjerningen av fratredelsesplikten endrer ikke pensjonsreglene for dem som har særaldersgrenser.

– Det vil også fortsatt være mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år, opplyser departementet.

Nesten en av tre offentlig ansatte har særaldersgrense. I helseforetakene er andelen 50 prosent.

En rekke lovendringer trer i kraft 1. juli.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy