JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ap spurte om kjøp og salg av renholdstjenester:

Nå svarer statsråd Nybø (V) om statens bidrag til den omstridte vaskehjelp-appen

Næringsminister Iselin Nybø mener vaskeappen til Vaskehjelp.no er helt innenfor.

Næringsminister Iselin Nybø mener vaskeappen til Vaskehjelp.no er helt innenfor.

Leif Martin Kirknes

Det statlige selskapet Investinor har investert i en omstridt app for kjøp og salg av renholdstjenester. – Helt innenfor, mener næringsminister Iselin Nybø (V).

2020102809271420201028092710

helge@lomedia.no

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) har spurt næringsminister Iselin Nybø (V) om statlig eide Investinors investering i Vaskehjelp.no er i tråd med selskapets etiske retningslinjer.

Appen skal fungere som en digital markedsplass for renholdstjenester, der renholdere som selvstendig næringsdrivende får tilgang til en kundebase av privatkunder.

Fagbevegelsen har reagert kraftig på denne modellen og mener at å investere i dette støtter opp om en forretningsmodell som får utsatte grupper på arbeidsmarkedet til å stå enda svakere som selvstendig næringsdrivende i stedet for som vanlig ansatte.

– Det blir som å gå baklengs inn i framtida hvis yrkesutøvere må underby hverandre for å få oppdrag, uttalte Tina Paulsen Stenkløv i Fagforbundet Trøndelag til FriFagbevegelse.

Statlig støttet app setter sinnene i kok: Renholderne må konkurrere på pris og trynefaktor

Fagbevegelsen reagerer

Fagforbundet i Trøndelag reagerer kraftig på at det statlige selskapet Investinor og trønderske investorer satser på en app som skal «revolusjonere arbeidslivet innenfor renhold».

Stenkløv mener appen er en møteplass hvor meningen er at renholdere må underby hverandre for å få oppdrag.

Regionleder i LO Trøndelag, Kristian Tangen og distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Pål Sture Nilsen, har spesielt reagert på at det statlige selskapet Investinor går inn i oppstartsselskapet.

– Selskapet skal ha en ansvarlig investeringspraksis, ta hensyn til samfunnsmessige forhold og ha verdimessig bærekraft. Dette er det stikk motsatte, sier Kristian Tangen til FriFagbevegelse.

Han mener den norske modellen hittil har gitt oss et land med små forskjeller mellom folk og gode velferdsordninger.

– Trepartssamarbeidet er en bærebjelke i velferdssamfunnet. Her skal oppdragsgiverne tjene penger på at oppdragstakeren utfører jobben og samtidig står alene igjen med risikoen. Dette minner meg om en amerikanisert tankegang. Man er kun opptatt av egeninteresser og konkurranse, sa Kristian Tangen.

– Som selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak står disse renholderne uten stillingsvern, de er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven og de har ikke rettigheter som vanlig ansatte til ferie, feriepenger, sykepenger og pensjon, skriver Grande i begrunnelsen for spørsmålet.

Nå må statsråden svare

Forsvarer investeringen

Næringsminister Iselin Nybø er ikke med fagbevegelsen.

– Statens begrunnelse for eierskapet i Investinor, som er heleid av staten, er å bidra til økt kapitaltilgang for selskaper i tidlig fase. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid, skriver Nybø i svaret.

Hun påpeker at de etiske retningslinjene til investeringsselskapet blant annet går ut på at det ikke skal bidra til forretninger som utgjør en uakseptabel risiko for at det medvirkes til uetiske handlinger eller unnlatelser, at det fortløpende skal vurderes om porteføljebedrifter drives forsvarlig, og at dersom porteføljebedrifter ikke etterlever lover, forskrifter, etiske retningslinjer eller alminnelige aksepterte prinsipper for helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring, eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, vil dette kunne gi grunnlag for en revidering av et videre engasjement med porteføljebedriften.

– Ettersom det er stilt spørsmål om Investinors investering i Vaskehjelp.no, har næringsministeren kontaktet Investinor for å få deres orientering og vurdering av saken. Selskapet opplyser at Vaskehjelp.no er en markedsplass som knytter sammen aktører i et marked for private rengjøringstjenester, ved en plattform som bidrar til å effektivisere og digitalisere markedet og som sørger for forsikring, betaling og rapportering.

Investinor har vurdert at investeringen i Digital Markedsplass AS, som driver Vaskehjelp.no, ikke bare er innenfor Investinors etiske retningslinjer, men også kan bidra positivt i en bransje som er preget av mye svart arbeid – tilsvarende potensielt rundt halvparten av omsetningen i bransjen, skriver Nybø.

Ifølge Investinor gjør plattformen det enklere for renholdere å arbeide hvitt ved at de automatisk får rapportert sin omsetning til det offentlige, merverdiavgift blir betalt direkte og skatt blir innberettet.

Videre har Investinor formidlet at plattformen gjør det mulig for rengjørerne å få registrert sosiale velferdsordninger som sykelønnsordning gjennom det offentlige, og at forbrukerne får en trygghet for at det ikke er mulig å unndra omsetning fra beskatning gjennom plattformen samt en forsikring som dekker begge parter om uhellet skulle være ute.

Stort nok for alle

Investinor anser at markedet for private renholdstjenester er stort nok for både de store selskapene, enkeltstående renholdere og renholdere som ønsker å tilby sine tjenester gjennom Vaskehjelp.no. Investinor ser et markedsbehov for en tjeneste som understøtter hvite tjenester og lovlig virksomhet.

Ifølge Investinor opererer Vaskehjelp.no med en minimumspris per time, skriver Nybø. Etter det FriFagbevegelse erfarer, ligger den på rundt 329 kroner inkludert moms.

Nybø er helt enig i at deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og er positiv til utvikling og tiltak som kan gi bedre forhold i bransjen.

Statsråden oppfatter at dette er i tråd med selskapets etiske retningslinjer.

– Vurderingen av samsvar med de etiske retningslinjene samt beslutningen om å investere og den videre oppfølgingen av investeringen ligger til Investinor, i tråd med nevnte rollefordeling mellom staten som aksjeeier og selskapets styre og ledelse, svarer Iselin Nybø.

Spørsmålsstiller Arild Grande er skuffet over svaret.

– Dette viser at høyreregjeringen har null troverdighet når de påstår at de ønsker et seriøst arbeidsliv. Det holder ikke med fagre ord i festtaler når staten samtidig investerer i aktører som har som forretningside å ikke ha faste ansatte, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, mener det er ufattelig at Staten aktivt velger å investere i denne typen virksomheter.

Vaskehjelp.no sin forretningsmodell innebærer å la de svakeste gruppene på det norske arbeidsmarkedet konkurrere mot hverandre i en app under påskudd av å skulle rydde opp i bransjen. Det er ufattelig, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy