Revidert nasjonalbudsjett

Nesten 4 milliarder kroner mer til kommunesektoren neste år.

FORNØYD: Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ha en vekst i kommunenes inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner.

FORNØYD: Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ha en vekst i kommunenes inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner.

Ole Palmstrøm

Regjeringen foreslår en vekst i frie inntekter på nesten 4 milliarder kroner til kommunene i 2017.

2016051111532320160511142254

knut.nygaard@fagbladet.no

Dette kommer frem i den såkalte kommuneproposisjonen, som ble lagt fram onsdag 11. mai, samtidig med revidert nasjonalbudsjett. Kommuneproposisjonen legges fram i første halvdel av mai måned hvert år.

Kommunesektoren får mellom 3.75 0g 4 milliarder kroner i økning av frie inntekter, ifølge en pressemelding på regjeringen.no.

Les hele kommuneproposisjonen her

– Regjeringens mål er å bygge sterke velferdskommuner. 2015 ble et rekordår med god kommuneøkonomi, og nå legger vi opp til god vekst også i 2017. Kommuner i hele landet får med dette opplegget et handlingsrom til å bygge gode tjenester for innbyggere i ulike livssituasjoner og livsfaser, sier Sanner.

Rustiltak

Regjeringens forslag til inntektsvekst gir kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjeneste, ifølge en pressemelding fra Kommunaldepartementet. Innenfor veksten i frie inntekter er det lagt inn 300 millioner kroner for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen.

– Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.

Les også: • Folkeavstemning i 23 kommuner

Bygger ut tjenester

For å holde tritt med befolkningsutviklingen må kommunesektoren bygge ut tjenestene. Veksten i sektorens inntekter tar hensyn til at behovet for tjenester øker.

Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, heter det fra departementet.

I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet styrkes utover det som følger av inntektsveksten.

Les også: • Sjekk hvor mange som har fått større stilling i din kommune

Regjeringen legger i dag også fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Forslagene er i tråd med avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget. Nytt inntektssystem er også en oppfølging av Sundvolden-erklæringen, der regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til kommunene.

– Det gjeldende inntektssystemet sementerer en kommunestruktur som har gått ut på dato, og forhindrer en nødvendig fornyelse. I det nye inntektssystemet fjerner vi hindringer for kommunereform og gjør det mer lønnsomt å slå seg sammen. Samtidig tar vi hensyn til vårt langstrakte land og distriktskommunenes utfordringer, sier Jan Tore Sanner på Kommunaldepartementets hjemmesider.

Les også: • – Kommuner kan bremse asylspekulasjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy