JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norske kommuner presser prisen til bunn som før

– Styrer mot nye skandaler

HARDT PRISPRESS: Veirneo-ansatte jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour. Selskapet gikk konkurs i februar. Står flere for tur?

HARDT PRISPRESS: Veirneo-ansatte jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour. Selskapet gikk konkurs i februar. Står flere for tur?

Werner Juvik

Neste uke overtar RenoNorden søppelkjøringa i Bærum kommune - til dumpingpris. Over hele landet er det fortsatt pris som teller når husholdningsavfall går på anbud.

2017032813472920170426164659

Samtidig som det settes punktum i Veireno-skandalen i Oslo, fortsetter norske kommuner å sette renovasjon på anbud og presse prisene til absolutt lavest mulig nivå. Fagbladet har gjennomgått tildelingene av anbud på innsamling av husholdningsavfall siden januar i fjor. Av 14 anbud er det kun én kommune, Sarpsborg, som ikke har pris som hovedkriterium for tildeling. Sarpsborg valgte å la aktørene konkurrere på å være mest miljøvennlige og ha de beste arbeidsforholdene.

To anbud er ikke tildelt. Begge opplyser at pris skal vektes med 60 prosent når anbudet tildeles.

Langt over lokale

Mandag neste uke overtar RenoNorden avfallsinnsamlinga fra husholdningene i Bærum kommune. Selskapet ble tildelt anbudet i august i fjor, etter å ha presset prisen ned til 145 millioner kroner. Norsk Gjenvinning har i dag jobben sammen med Transportsentralen, men skulle ha hele 30 prosent mer – 192 millioner kroner - for å gjøre jobben. Lokale renovasjonsselskaper som har lagt inn tilbud, ligger alle på samme nivå som Norsk Gjenvinning, eller godt over 200 millioner kroner.

• Slik gikk det da søpla skulle hentes enda billigere i Oslo

Bærum vektet pris 80 prosent

Bærum kommune vektet pris med 80 prosent og tilbydernes planer og gjennomføringsevne med 20 prosent, da anbudet ble tildelt i august i fjor – en enda høyere prisvekting enn i Oslo i da valget falt på Veireno. Også prisforskjellen mellom rimeligste tilbyder og neste på lista er relativt sett større i Bærum enn hva den var i Oslo.

RYDDEJOBB: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Nguyen Berg møtte de 170 nye ansatte i Oslo kommune etter at operatøren Veireno, gikk til skifteretten.

RYDDEJOBB: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Nguyen Berg møtte de 170 nye ansatte i Oslo kommune etter at operatøren Veireno, gikk til skifteretten.

Simen Aker Grimsrud

Tror overgangen går greit

Anskaffelssjef Heidi Rygg i Bærum kommune er likevel trygg på at overgangen til ny operatør neste uke vil gå uten store problemer. Hun tror ikke Bærum kommune vil oppleve tilsvarende kaos som da Oslo valgte Veireno.

– RenoNorden var best på kvalitet i tillegg til å være lavest i pris, påpeker hun, og viser til at det er stilt strenge krav til overholdelse av arbeidstid og arbeidsforhold i kontrakten.

– Det høres veldig likt ut som Oslo, som også satt strenge krav i kontrakten?

– Ja, men vi har hatt et betydelig samarbeid med RenoNorden etter at kontrakten ble tildelt. Selskapet har vært i kommunen siden før jul. Konkurranseutsetting er for øvrig ikke nytt for Bærum. Vi har flere tiår med erfaring, påpeker Rygg.

Hun viser også til at RenoNorden er en stor aktør med godt renommé.

Hvordan RenoNorden kan ligge så mye lavere i pris enn konkurrentene, har ikke Bærum kommune formening om.

• Nå må politikerne slutte å sette renovasjon på anbud

– Prisforskjeller er normalt

RenoNorden vil heller ikke forklare hvordan de kan være så mye billigere enn selskapet som gjør jobben i dag. På Fagbladets spørsmål svarer kommunikasjonssjef Erik Ryste per e-post:

“Det er ikke uvanlig med prisforskjeller i anbudskonkurranser. Dette er ikke spesielt for renovasjonsbransjen, men forekommer også i andre bransjer, som for eksempel bygg- og anleggsbransjen.”

Ifølge Dagens Næringsliv tapte RenoNorden 159 millioner kroner på åtte underskuddskontrakter i fjor. Selskapets regnskap for 2016 er ikke offentlig tilgjengelig ennå, men Dagens Næringsliv melder at de gikk med et driftsunderskudd på 414 millioner kroner.

• 170 mann delte et toalett og en dusj

Styrer mot nye skandaler

SST-leder i Fagforbundet Stein Guldbrandsen mener kommunene styrer mot nye skandaler med prispolitikken. Han tror ikke RenoNorden er noe bedre enn andre aktører når bunnlinja blir truet.

– RenoNorden har tidligere blitt kraftig kritisert av Arbeidstilsynet i Oslo, og står for pågående kaos og brudd på arbeidsmiljøloven i Hamar. Vi vet at selskapene skal tjene penger. Det er bunnlinja som teller, og først og fremst er lønns- og arbeidsvilkår som kan presses, sier Guldbrandsen.

Han mener politikerne bør spørre seg om hvorfor det nesten alltid er oppstarstsproblemer når ny operatør skal overta tjenesten.

– Forklaringen er i hovedsak bestillers forakt, eller totale mangel på forståelse for praktisk arbeid. Vi ser gang på gang at den rimeligste tilbyderen skal sikre profitten ved å gi dårligere lønns- og arbeidsbetingelser. Få eller ingen velger å fortsette hos ny operatør, mens ny arbeidskraft, gjerne på korttidskontrakter, blir ansatt fra deg dagen anbudet starter opp - ofte uten praktisk opplæring på forhånd, sier Guldbrandsen.

• Søker i Romania etter arbeidere til å gjøre jobben

Pris er viktigst

Siden januar i fjor har norske kommuner tildelt anbud på å kjøre søppel fra husholdninger for 1,4 milliarder kroner. Kun én kommune satt kvalitet som viktigste kriterium. Sjekk hvilke vurderinger som ble gjort ved tildelinger av kontrakter i fjor.

Januar 2016 tildelte Helgeland Avfallsforedling IKS anbud på søppelkjøring i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna til RenoNorden. Kontrakten har en verdi på 85 millioner kroner. Pris ble vektet 80 prosent.

23. mars 2016: Innherred renovasjon tildeler kontrakt for 50 prosent av innsamling av husholdningsavfall i kommunene Leksvik, Inderøy, Meråker, Malvik, Selbu, og deler av Stjørdal kommune. Verdi 29 millioner kroner. Pris vektet 65 prosent, miljø 25 prosent og oppdragsforståelse 10 prosent. Innherred renovasjon har halvparten av innsamlingen i egenregi.

April 2016: Hias/Sirkula tildeler RenoNorden anbud på avfallsinnsamling i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker kommuner. Et anbud til 185 millioner kroner der pris er vektet 60 prosent og oppdragsforståelse 40 prosent. Oppstart var i vinter. Siden har det vært store problemer med avfallshåndteringen og lokalavisa Hamar Arbeiderblad har avslørt brudd på arbeidsmiljøloven.

Mai 2016: Hå kommune tildeler RenoNorden kontrakt på innsamling av husholdningsavfall i kommunen. Kontrakten har en verdi på 25 millioner kroner. Pris ble vektet 100 prosent.

Mai 2016: Øvre Romerrike innkjøpssamareid tildeler Norsk Gjenvinning kontrakt på innsamling av avfall i Eidsvoll kommune. Pris vektet 85 prosent, kvalitet 15 prosent.

Juni 2016: Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS tildeler RenoNorden kontrakt til en verdi av 47 millioner kroner for avfallsinnsamling i kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. Pris vektet 80 prosent, kvalitet 20 prosent.

24. juni 2016: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen underskriver kontrakt for å hente husholdningsavfall i kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker til en verdi av 355 millioner kroner til Reno Norden AS. Pris vektet 60 prosent, miljø og samfunn 20 prosent og oppdragsforståelse 20 prosent.

August 2016: Bærum kommune tildeler RenoNorden anbud til en verdi av 145 millioner kroner for innsamling av husholdningsavfall I kommunen. Oppstart er i april i år. Pris vektet 80 prosent. Gjennomføringsplaner 20 prosent.

6. desemer 2016: Søndre Helgeland Miljøverk tildelte anbud for avfallsinnsamling i kommunene Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord samt deler av Vefsn commune til 47 millioner kroner til Salten bilruter. Pris vektet 80 prosent, oppdragsforståelse ti present og miljø ti prosent.

4. januar 2017: GLT avfall tildeler anbud på avfallsinnsamling i kommunene Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Nordre Land kommune og Søndre Land kommune til 239 millioner kroner til RenoNorden. Pris vektet 60 prosent.

19. januar 2017: FolloRen tildeler anbud for avfallsinnsamling i kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås til 197 millioner kroner til Nordren. Pris vektet 70 prosent

8. februar 2017: Sarpsborg kommune går mot strømmen, og tildeler anbud til 200 millioner kroner til Norsk Gjenvinning der pris er vektet 40 prosent. Kvalitet, miljø og arbeidsvilkår 60 prosent.

Renovasjonsanbud kunngjort men ennå ikke tildelt

9. februar 2017: Vadsø kommune kunngjorde anbud til 45 millioner kroner 9. februar. Pris skal vektes 60 prosent, kvalitet 40 prosent.

25. november 2016: Avfall Sør husholdning kunngjorde anbud om avfallsinnsamling fra 53.000 boenheter i kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen. Pris skal vektes 60 prosent, kvalitet 25 prosent og miljø 15 prosent.

(Oversikten er korrigert, da det var kommet med anbud som ikke angikk innsamling fra husholdningene. Enkelte kommuner har også innsamling i egenregi ved siden av anbudsutsatt innsamling)

Tildelinger siste år

• En vektet pris 100 prosent

• Fem vektet pris 80 - 85 prosent

• En vektet pris 70 prosent.

• Sju vektet 60 - 65 prosent på pris.

• En kommune, Sarpsborg, vektet pris lavest, med 40 prosent.

Bærum-anbudet

Bærum kommune fikk syv tilbydere, og vektet pris 80 prosent. RenoNorden vant med et tilbud på 145 millioner, som er 47 millioner kroner lavere enn nestemann på lista, Norsk Gjenvinning, som tilbød å gjøre jobben for 192 millioner kroner. Norsk Gjenvinning og Transportsentralen står for jobben i dag.

RenoNorden

• Det 15 år gamle selskapet har bygd seg opp til Nordens største selskap med innsamling av husholdningsavfall, og henter i dag avfall fra fem millioner innbyggere.

• Selskapet gikk på børs i 2013, og har siden vært eid av internasjonale investeringsfond. Folketrygdfondet kjøpte seg inn med nesten ti prosent.

• RenoNorden har hatt utbyttefest de siste åra, og delt ut 50 millioner kroner til aksjonærene hvert år, men gikk i fjor med dundrende underskudd på 445 millioner kroner. Samtidig droppet 28,7 prosent på børsen.

• Selskapet har åtte pågående kontrakter der de taper penger, oppgir de selv til Dagens Næringsliv. De anslår tapet på underskuddskontrakter til 159 millioner kroner i fjor.

Forklaringen er i hovedsak bestillers forakt, eller totale mangel på forståelse for praktisk arbeid.

Stein Guldbrandsen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy