JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vold og trusler i helsesektoren:

Ny rapport: Kommunene beskytter ikke ansatte i helse- og omsorgssektoren godt nok mot vold og trusler

FORBEDRING: I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn og veiledning hos ulike virksomheter. Tilsynene avdekket at det var et behov for forbedring av kommunenes forebyggende arbeid med vold og trusler.

FORBEDRING: I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn og veiledning hos ulike virksomheter. Tilsynene avdekket at det var et behov for forbedring av kommunenes forebyggende arbeid med vold og trusler.

Wiik, Eirill/NPK/scanpix

Arbeidstilsynet er spesielt bekymret over at halvparten av de kommunale virksomhetene ikke har vurdert risikoen ved å jobbe alene.

2018101210024620181012124049

hanna.skotheim@fagbladet.no

I fjor kom det nye regler som tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for å forebygge vold og trusler.

Arbeidstilsynet har på bakgrunn av de nye reglene gjennomført tilsyn og konkludert med at det er behov for å bedre kommunenes forebyggende arbeid.

Arbeidstilsynets rapport viser at:

• Seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler.

• Fire av ti har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan håndteres.

• Halvparten har ikke vurdert risikoen ved at ansatte er alene på jobb.

En av fem sykepleiere har opplevd vold og trusler på jobb

Mest utsatte yrkesgrupper

I Norge rapporterer 20 prosent av ansatte i helse- og omsorgssektoren at de har vært utsatt for vold og trusler på jobb det siste året.

For alle yrkesgrupper rapporterer 7,5 prosent, det vil si om lag 203 000 yrkesaktive, at de har vært utsatt for det samme.

Det er særlig fire yrkesgrupper som skårer høyt: vernepleiere og sosialarbeidere, politi eller vakt, pleie– og omsorgsarbeidere og sykepleiere.

– Må det gå liv tapt før kommunene tar sitt ansvar som arbeidsgiver og sikrer en trygg arbeidshverdag?

Arbeidstilsynet-direktør: – Urovekkende

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener det som kommer fram om risikoen i helse- og omsorgsektoren er urovekkende.

– Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner. Det kan også forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp, sier hun.

Forskning fra Stami viser at yrkesaktive som opplever vold og trusler på jobb, har høyere risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Flere av dem oppgir at de ønsker å slutte i jobben.

– Volds- og trusselhendelser på jobb kan resultere i høyere sykefravær, flere sykemeldinger som følge av fysisk og psykisk skade og høy turnover ved at folk slutter, påpeker Vollheim.

Direktør i Arbeidstilsynset, Trude Vollheim.

Direktør i Arbeidstilsynset, Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet (pressefoto)

Ikke overrasket

Arbeidstilsynet-direktøren er ikke overrasket over funnene i rapporten.

– Arbeidstilsynet ser ofte at det er store mangler når det kommer til det å kartlegge og vurdere risiko. Det er beklagelig ettersom dette er helt grunnleggende å ha på plass for å kunne gjøre gode forebyggende tiltak.

Sjokkert over omfanget av trusler og konflikter mot de ansatte på bibliotekene

Fagforbundet: – Misforstått lojale

Iren Luther leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, og er heller ikke overrasket over funnene.

– Helsepersonell er dessverre misforstått lojale overfor sine pasienter.

For å få dokumentert mangel på personell, rutiner og kunnskap om utagering, må det føres avviksmeldinger, ifølge Luther.

– Jeg blir litt lei meg når arbeidsgivere ikke jobber forebyggende med dette. Jeg er overbevist om at noe sykefravær kunne vært unngått om man hadde jobbet systematisk med dette.

Kurt Rønning, nestleder i yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet, mener avviksmeldinger ofte kan oppleves for tidkrevende og vanskelige å skrive. I tillegg senkes lysten til å skrive dem når det er få som tar det videre og gjør noe med det.

– Og så går ofte økonomi foran HMS, sier Rønning.

Trond ble truet på livet og fikk schæfer etter seg

Jobber for å forebygge

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet forteller at etaten nå kommer til å fortsette å føre tilsyn og gi veiledning om vold og trusler.

– Vi skal også utvide arbeidet til å gjelde privat sektor, forteller Trude Vollheim.

I tillegg inviteres flere kommuner som har fått veiledning og tilsyn i 2017, til et dialogseminar neste år.

Målet er å dele erfaringer fra tilsynet og veiledningen de har fått. Arbeidstilsynet skal også få tilbakemeldinger om hvordan kommunene har fulgt opp påleggene.

– Vi vil også vise hvordan kompetanse og verktøyene for å forebygge vold og trusler i helse- og sosialsektoren kan brukes i andre sektorer i kommunen, særlig i utdanningssektoren, sier Vollheim.

– Det er ingen som skal tenke at de må tåle dette i jobben. Volds- og trusselhendelser må rapporteres og registreres i avvikssystemet. Dette vil vise omfanget av vold og trusler, hvor alvorlige det er, og at forebyggende tiltak er nødvendig, legger hun til.

Utfordrende

Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, regner med at hver enkelt kommune nå vil følge opp de funnene Arbeidstilsynet kommer med i sin rapport.

– Vi ser at vi har gode systemer i kommunal sektor. Det er ikke der det skorter. Men man må hele tiden ha temaet trusler og vold på dagsorden. Man må snakke med de ansatte om dette og gi den nødvendige opplæringen. Og så må man sørge for at nyansatte også får denne opplæringen, sier Hjertaas.

Hun legger til at den høye deltidsandelen i helse- og omsorgssektoren er en utfordring med tanke på å skulle drive med kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

– Det er lettere å jobbe med opplærings av HMS når de fleste ansatte er til stede samtidig, fra åtte til fire. Det er en ekstra utfordring da mange innenfor helse- og omsorgssektoren jobber døgnet rundt. Samtidig er ikke dette en unnskyldning.

– Mangel på personell på natt kan være en grunn til at en ansatt føler seg utrygg. Er større bemanning løsningen?

– Løsningen vil ikke alltid være å ha flere folk på jobb. Hvis du skal hjem til noen, kan man ikke alltid gå to ansatte. Da må man finne andre måter å sikre den ansattes arbeidshverdag.

– På hvilke måter da?

– Det må man vurdere på hver enkelt arbeidsplass. De må se hvilke tjenester de har ansvar for og hvilke brukere man har for deretter å gjøre en kartlegging på hvilke måter man kan sikre den ansatte i sitt arbeid.

Helsearbeidere rapporterer ikke tafsing og seksuell trakassering

– Jeg føler ikke at vår sikkerhet blir tatt på alvor. Jeg er også redd for sikkerheten til beboerne

Nattevakt i bolig

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy