JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Trygdeoppgjøret

Pensjonistene vil forhandle sin egen pensjon. Se hva partiene svarer

Inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav berøres av trygdeoppgjøret.

Inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav berøres av trygdeoppgjøret.

Anna Granqvist

For trygdede og pensjonister med dårlig råd kan en politisk drahjelp fra fire partier gi en bedre inntekt enn i dag.

2023060710065120230607100650

aslak@lomedia.no

Et mangeårig krav fra Pensjonistforbundet er å få en forhandlingsrett med staten i trygdeoppgjøret. Det har de ikke hatt siden 2011.

Nå får de også støtte fra fire partier på Stortinget.

Både Rødt, SV og Frp tar til orde for det samme. Det mener partiene er gode nyheter for pensjonister generelt, og uføretrygdede og minstepensjonister på de laveste satsene spesielt.

Også Aps regjeringspartner Sp stiller seg bak de tre partiene og vil gi pensjonistene forhandlingsrett med staten på «nærmere definerte områder».

Trygdeoppgjøret er klart: Så mye mer får pensjonistene

– I trygdeoppgjøret er det ikke reelle forhandlinger i det hele tatt. Regulering av pensjon og trygder blir vedtatt av regjeringen. Vi ønsker å gi pensjonistforbundet retten til medbestemmelse. På den måten kan de som har minst få enda mer, sier Mimir Kristjansson i Rødt.     

– For å sikre at trygdede og pensjonister med de laveste satsene får mer, må det det ligge en mer demokratisk og rettferdig prosess i bunn, sier Mimir Kristjansson. Rødt er blant dem som ønsker å gi pensjonistene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret.

– For å sikre at trygdede og pensjonister med de laveste satsene får mer, må det det ligge en mer demokratisk og rettferdig prosess i bunn, sier Mimir Kristjansson. Rødt er blant dem som ønsker å gi pensjonistene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret.

Hanna Skotheim

Dette er fordelene

Rødt-politikeren mener det er tre fordeler med å la pensjonistforbundet bli hørt:

• Bedre omfordeling for å unngå at de som har minst, blir tapere hver gang.

• Pensjonister og trygdede får innflytelse, maktpåvirking og medbestemmelsesrett.

• Stortinget får en reell behandling av hele trygdeoppgjøret.

– For å sikre at trygdede og pensjonister med de laveste satsene får mer, må det det ligge en mer demokratisk og rettferdig prosess i bunn, sier Kristjansson.

– Å gi pensjonistforbundet forhandlingsrett er viktig for å utjevne forskjeller og gi mer penger til de med lavest pensjoner og ytelser, føyer han til.

Så mange Nav-ansatte har millionlønn

Minst til de som har minst

I tradisjonelle lønnsoppgjør med forhandlinger åpnes det for å redusere forskjellene i lønn og gi en høyere økning i prosent for utsatte grupper.

For pensjonistene, derimot, er den prosentvise økingen lik for alle.

Ergo: De som har minst, får minst. Og de som har mest, får også mest. Det er en utvikling som vil fortsette – med mindre det blir flertall for å gi pensjonistene forhandlingsrett.

Kristjansson i Rødt vil ha samme modell for pensjonistene som bøndene har det med regjeringen i jordbruksoppgjøret. Da pågår det forhandlinger mellom staten på det ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på den andre siden.

Vanligvis forhandler bondeorganisasjonene først om et felles krav, men i år brøyt Småbrukarlaget forhandlingene. Bondelaget forhandlet med staten alene.

Det er Stortinget som skal vedta jordbruksavtalen.

Nye satser: Så mye øker årets pensjoner og trygder

Dette sier de andre partiene

Freddy André Øvstegård (SV), leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sier at partiet hans har foreslått en reell forhandlingsrett for pensjonistene gjentatte ganger.

– Dette var også en del av vårt initiativ med Frp og Pensjonistforbundet i 2020. Det skulle bare mangle at pensjonistene får et ord med i laget, sier Øvstegård.

Sp vil gi pensjonistene forhandlingsrett på det Per Olaf Lundteigen omtaler som «nærmere definerte områder». Det betyr blant annet følgende:

• Å gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett med staten om trygdeoppgjøret.

• Å sette av en pott til forhandling om å heve minstepensjon.

• Å la pensjonistforbundet få delta i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

• Å la pensjonistforbundet få delta i møtene i regjeringens kontaktutvalg.

Frp, i likhet med SV, stemte imot da de rødgrønne partiene vedtok å frata pensjonistene forhandlingsretten i 2011.

– Det er pensjonistene selv som vet hvor skoen trykker. Å ta dem på alvor på best mulig måte, er å inkludere og ikke ekskludere, sier Frps Dagfinn Henrik Olsen.

Partiet hans stiller seg dermed bak forslaget om å gjeninnføre forhandlingsretten for pensjonistene.

Hva betyr lønnsoppgjøret for pensjonister og trygdede?

Ikke aktuelt for Ap og Høyre

Ifølge Tuva Moflag, Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, har regjeringa fått på plass et system som gir «en forutsigbar regulering av pensjonene».

Det innebærer at pensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke like mye som snittet av prisstigning og lønnsvekst. Dette stiller også Sp seg bak.

Samtidig brukes grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

– Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i forhandlinger som fraviker den lovfestede måten å regulere pensjonene på, understreker Moflag.

Regjeringen er imidlertid villig til å komme pensjonistene mer i møte. Det betyr blant annet å gå fra to til fire årlige møter mellom partene.

I Hurdalsplattformen står det også følgende fra Ap og Sp:

«Regjeringen vil gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett på andre områder enn reguleringen av pensjonene, og dermed mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken».

– Selve reguleringen er regelstyrt og lovfesta, og det vil vi holde fast ved. Den lovendringen vi vedtok fjor, og som flertallet stiller seg bak, sikret et godt trygdeoppgjør i år, sier hun.

Høyres Heidi Nordby Lunde har tidligere uttalt at det ikke er grunnlag for en selvstendig forhandlingsrett til organisasjonene med medlemmer som berøres av trygdeoppgjøret.

Hun begrunner det med at reguleringen av pensjon er fastsatt i lov og forskrift.

Oppgjør som berører mange

Resultatet i trygdeoppgjøret avgjør inntekten til over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre som mottar ytelser fra Nav.

Nylig bestemte regjeringen hvor mye mer de får i utbetaling.

Pensjonistene kan vente seg 8,54 prosent mer i inntekt, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det betyr blant annet følgende:

• En årlig pensjon på 450.000 kroner vil øke med 38.250 kroner.

• En inntekt på 300.000 kroner vil øke med 25.500 kroner

Samtidig ble det klart at grunnbeløpet i folketrygden økes med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023.

Det tilsvarer 6,41 prosent. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Mimir Kristjansson synes ikke det riktig å kalle årets trygdeoppgjør som «historisk godt».

Han minner om at den høye veksten i år i stor grad henger sammen med en kraftig nedgang i realinntekten for alderspensjonistene i 2022. Mye av pengene skulle pensjonistene ha fått i fjor dersom regjeringen ikke hadde bommet på sine anslag.

– Hovedproblemet er at pensjonister og trygdede ikke betaler regningene sine i prosent. Satsene for minstepensjonister er så lave at de reelt sett taper kjøpekraft, mener Kristjansson. 

MEST LEST:
TROR PÅ NESTE GENERASJON: Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell. - Det nytter ikke å endre de som allerede er der ute. Vi må gripe fatt i de som er under utdanning og sørge for at de får den kompetansen som trengs. 

TROR PÅ NESTE GENERASJON: Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell. - Det nytter ikke å endre de som allerede er der ute. Vi må gripe fatt i de som er under utdanning og sørge for at de får den kompetansen som trengs. 

Anita Arntzen

70-åringen savnet sexlivet da mannen fikk demens: – Det er først i det siste jeg har fått «pleier-følelser» i tillegg

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

Marte Bjerke

Helsearbeiderne snakket om kritikkverdige forhold på jobben. Her får de pris for åpenheten

– Det er ingen naturlov at Arbeiderpartiet bare kan ta noen grep og bli største parti igjen. Men det er heller ingen naturlov at partiet skal gjøre dårlige valg, sier partisekretær Kjersti Stenseng. (Arkivfoto)

– Det er ingen naturlov at Arbeiderpartiet bare kan ta noen grep og bli største parti igjen. Men det er heller ingen naturlov at partiet skal gjøre dårlige valg, sier partisekretær Kjersti Stenseng. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Stenseng mener Ap kan bli størst igjen. Her er planen

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Helse- og sosialtjenester, samt undervisning,  sto for drøye 55 prosent av nedgangen i antall jobber.

Helse- og sosialtjenester, samt undervisning, sto for drøye 55 prosent av nedgangen i antall jobber.

Frøydis Falch Urbye

Antall jobber synker: Størst nedgang i helse og sosial

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy