JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

BARNEHAGESJEKKEN

Fagbladet avdekker: Slik maksimerer barnehagekjedene inntjeningen

Reagerer på høye barnehage-overskudd: – Rovdrift på barna og de ansatte

LEKER IKKE BUTIKK: Noen barnehagekjeder utnytter systemet for å maksimere avkastningen, sier barnehagedriver Royne Berget. Bildet er et illustrasjonsfoto og viser så vidt Fagbladet vet ikke en av barnehagene som omtales i saken. Foto: Colourbox

LEKER IKKE BUTIKK: Noen barnehagekjeder utnytter systemet for å maksimere avkastningen, sier barnehagedriver Royne Berget. Bildet er et illustrasjonsfoto og viser så vidt Fagbladet vet ikke en av barnehagene som omtales i saken. Foto: Colourbox

Colourbox

Lønnsomheten til enkeltbarnehager i kjedene Gnist og Ulna skaper reaksjoner i barnehagemiljøet.

2020120910350020210323105728

oystein.windstad@fagbladet.no

vidar.eriksen@fagbladet.no

– Hårreisende underbemanning som gir store overskudd, sier Royne Berget, påtroppende fagsjef for ideelle barnehager i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

I 2018 og 2019 ble 37 norske barnehager solgt til utlandet. De fire norske eierne av kjedene fikk over 600 millioner kroner for salget.

Via analyser av Fagbladets database Barnehagesjekken har vi kunnet belyse hvordan driften i disse kjedene var før barnehagene ble solgt: I flere av barnehagene kjedene driver, var antallet ansatte per barn betydelig lavere enn snittet, mens overskuddene var så mye som fem ganger så høye som i sammenlignbare barnehager.

Når Fagbladet forelegger statistikken fra de mest lønnsomme av kjedens barnehager for Royne Berget, styrer av en ideell privat barnehage og nytilsatt fagsjef for ideelle barnehager i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke, reagerer han kraftig:

– Mange barn per ansatt er kjente måter å tjene penger på, men her kommer det tydelig fram, sier Berget til Fagbladet om driften i syv av kjedenes barnehager.

Sjekk hvordan pengene brukes i din barnehage

Sterkt kritisk til bemanningsnivået

Berget har jobbet som barnehagestyrer siden 2002 og har lang fartstid i norsk barnehagedebatt. Han har tidligere sittet i sentralstyret i Utdanningsforbundet. I januar starter barnehagestyreren som fagsjef for ideelle barnehager i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I tillegg har han vært aktiv i Barnehageopprøret og Ressursgruppa for Ideelle barnehager.

Han mener regnskapene til Gnist og Ulna demonstrerer hvordan noen barnehagekjeder setter lønnsomhet i hovedsetet.

– Gnist-barnehagene har virkelig drevet rovdrift på de ansatte og barna. Det er konstant underbemanning. Mellom 6,8 og 7,7 barn per ansatt over flere år er hårreisende dårlig bemanning. Det bidrar til store overskudd i barnehagene, sier Berget til Fagbladet.

REAGERER: Royne Berget, nytilsatt fagsjef for ideelle barnehager i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

REAGERER: Royne Berget, nytilsatt fagsjef for ideelle barnehager i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Foto: Privat

Til sammenligning var det i snitt 6 barn per voksne i private ordinære barnehager i 2018. Berget peker også på at Gnist-eierne har tatt 50 millioner i utbytte og at en av barnehagene deres ble stengt av Trondheim kommune.

Les mer om overskuddene og bemanningen til flere Gnist- og Ulna-barnehager Berget er kritisk til, nederst i saken.

Slik ble Gnist og Ulna verdt over en halv milliard kroner

– Forsøk på å lage sensasjonsstoff

Pressekontakt for Gnist Børre Andreassen svarer dette på utsagnene fra barnehagestyrer Berget:

– Vi registrerer at Royne Berget forsøker å lage sensasjonsstoff, men tallene det refereres til, har vært offentlig tilgjengelig i en årrekke og skriver seg fra tiden før innføring av bemanningsnormen. Vi har selvsagt hele tiden drevet i henhold til loven og har tilrettelagt for at lokale myndigheter skal få det innsynet de trenger for å kvalitetssikre dette, sier Andreassen til Fagbladet.

Barnehagenormen ble innført fra august 2019. Da ble alle barnehager pliktig å ha maksimalt seks barn per ansatt.

{s1}

– Vilt overskudd

Berget er også kritisk til driften i flere av Ulna-kjedens barnehager. I Oslo ligger Godbiten barnehage. Mens det gjennomsnittlige overskuddet i norske private barnehager var 2,5 prosent i 2018, gikk Godbiten 19 prosent i pluss:

– Så stort overskudd på en så liten barnehage er ganske vilt. Det vil si at hver femte krone fjernes fra driften og barna. Det er klart det blir merkbart i det daglige. Og jeg vil tro det blir ekstra sårbart i en så liten barnehage. En til to ansatte fler ville betydd en stor forskjell. Og det har de tydeligvis penger til å kunne gjort, hvis de hadde ønsket det, sier Berget til Fagbladet.

Ulna: – Driver barnehager med høy kvalitet

Daglig leder i Ulna, Laila Haugen, skriver i en epost at Ulna-eierne har barna og høy kvalitet i fokus. Hun avviser kritikken fra Berget om høyt overskudd per barn. Haugen viser til at Godbiten og andre barnehager har investert av overskudd til oppgraderinger:

– I denne perioden ble også to av barnehagene pusset opp. Vedlikehold ble prioritert som i mange andre barnehager også. Med blant annet nytt utelekeplass i Godbiten barnehage og i Andromeda ble det pusset opp inne og investert utstyr i Frilufssatsningen.

– Hva er bakgrunnen for at Godbiten barnehage har et overskudd på 19 prosent i 2018?

– Mange småbarn, høy andel barnehagelærere på dispensasjon (lærer uten bachelorgrad, red.anm) som gir lavere personalkostnader og nyutdannede barnehagelærere som har lavest lønnsnivå, skriver den daglige lederen i en epost.

Hun skriver også at de har økt tallet på ansatte og følger bemanningsnormen som kom i 2019.

– Ellers så er dette et selskap som har en veldig sunn og god drifter som er opptatt av å drive barnehager til barnets beste, der vi skal drive barnehager med høy kvalitet.

Tallene under er hentet fra Barnehagesjekken, der Ulna og Gnist-barnehager med høyt overskudd og lav bemanning er sammenlignet med snittet for andre private kommersielle barnehager.

{F2}

{F1}

ULNA AS (2018)

Godbiten barnehage AS, Frogner i Oslo kommune. 34 barn.

Inntekt: 6.5 millioner kroner

Utgifter til personalet: 66 prosent av inntektene. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 1,2 millioner, 37.000 kr per barn og 19 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 6,9. Landsnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: 6,6, 2016: 6,9 og 2017: 6,8.

Fjordbyen barnehage AS, Frogner i Oslo. 69 barn.

Inntekt: 14,3 millioner kroner

Utgifter til personalet: 62 prosent. Landsnittet: 80 prosent.

Resultat: 1,5 millioner kr, 21.7000 kr per barn og 10 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt 6,9. Landssnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: 6,9, 2016: 6,9 og 2017: 6,5.

Fjordveien barnehage AS, Bærum. 147 barn.

Inntekt: 30,4, millioner kroner

Utgifter til personalet: 59 prosent. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 3,5 millioner kr, 24.000 kr per barn og 12 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 6,5. Landssnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: (tall ikke tilgjengelig udir.no), 2016: 6,8 og 2017: 6,6.

Gnist Barnehager AS (2018)

Gnist barnehager Brennan AS, Oppdal kommune. 94 barn.

Inntekt: 19 millioner kroner.

Utgifter til personalet: 60 prosent. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 2,6 millioner kr, 28.000 kr per barn og 14 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 7. Landssnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: 7,7, 2016: 7,6 og 2017:(tall ikke tilgjengelige hos Udir.no)

Gnist barnehager Støylane AS, Ulstein kommune. 135 barn.

Inntekt: 24 millioner kroner.

Utgifter til personalet: 66 prosent. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 2,7 millioner kr, 22.000 kr per unge og 11 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 6,8. Landssnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: 7,4, 2016: 7,5 og 2017: 7,5

Gnist barnehager Sætra AS, Giske kommune. 97 barn.

Inntekt: 18,3 millioner kroner.

Utgifter til personalet: 66 prosent. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 2,2 millioner kr, 23.000 kr per unge og 11 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 6,8. Landssnittet: 6 barn per ansatt.

Barn per ansatt 2015: 7,3, 2016: 7,4 og 2017: 7,3.

Gnist barnehager Flisnes AS, Ålesund kommune. 125 barn.

Inntekt: 23,7 millioner kroner.

Utgifter til personalet: 69 prosent. Landssnittet: 80 prosent.

Resultat: 1,5 millioner kr, 12.000 kr per barn og 6 prosent. Landssnittet: 2,5 prosent.

Barn per ansatt: 6,9. Landssnittet: 6 barn per ansatt

Barn per ansatt 2015: 7,2, 2016: 7,4 og 2017: 7,1.

Første gang du kan søke i barnehagenes pengebruk

• For første gang kan alle søke og finne detaljerte tall i pengerbuken private og offentlige barnehager

• Siden mai i år har Fagbladet gransket pengebruken til hundrevis av barnehager, ved hjelp av statlig registrerte tall som gir et unikt innblikk i økonomien til over 4000 barnehager.

• Vi har fått innsyn i detaljerte regnskapstall til alle norske private barnehager og de kommunale som har svart på vår spørreundersøkelse

• Databasen har tallene til 3041 private barnehager og 30 prosent av de 2689 offentlige eide barnehagene

• Tallene har ikke vært offentlig tilgjengelige før, men blir publisert i Fagbladets åpne database Barnehagesjekken

• Her kan du finne detaljerte tall fra hver enkelt barnehage

• Prosjektet er gjort med støtte fra og i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

• Tallene til de private barnehagene er hentet fra Basil-regnskapene fyller ut selv og sender til Utdanningsdirektoratet

«Vi har selvsagt hele tiden drevet i henhold til loven og har tilrettelagt for at lokale myndigheter skal få det innsynet de trenger for å kvalitetssikre dette.»

Børre Andreassen, pressekontakt for Gnist

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy