Barnefattigdom og gjenger

Regjeringen skeptisk til kobling mellom fattigdom og gjengkriminalitet

HASTER: Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug (H), sier at regjeringen mener det må skje noe raskt med gjengene i Oslo. Regjeringen har satt av 181 millioner for å redusere barnefattigdom og 50 millioner for at færre unge skal bli kriminelle.

HASTER: Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug (H), sier at regjeringen mener det må skje noe raskt med gjengene i Oslo. Regjeringen har satt av 181 millioner for å redusere barnefattigdom og 50 millioner for at færre unge skal bli kriminelle.

Eirik Dahl Viggen

Solberg-regjeringen setter av 50 millioner kroner for å stoppe ungdomskriminaliteten og rekruttering til gjenger i Oslo. – Alt for lite sier SV.

2018112315581320181123155813

oystein.windstad@fagbladet.no

Nylig gikk fagfolk i Fagforbundet ut og advarte sterkt mot konsekvensene av økte forskjeller og barnefattigdom: Om en ikke gjør noe med fattigdommen, vil de brutale gjengene vokse, ifølge Kjell Arne Lie som leder faggruppe barnevern i Fagforbundet.

Grave-journalist Einar Haakaas har også i sin ferske bok gransket Norges største og mest voldelige gjenger, og konklusjonen hans er klar.

– Stort sett alle gjengmedlemmer har vært i barnevernet og kommer fra fattige familier.

Ikke enig

Hva har så regjeringen tenkt å gjøre med dette?

Regjeringen er enig i at forebygging er viktig, men deler ikke Haakaas' syn på årsaken til at unge blir med i gjenger.

– Det er ingen direkte sammenheng mellom barnefattigdom og rekruttering til gjenger, mener Tom Erlend Skaug, statssekretær for Høyre i Barne- og likestillingsdepartementet.

Likevel innrømmer han at det å vokse opp i en familie med lav inntekt innebære færre muligheter og som oftest en lavere livsstandard.

– Alle i gjengene har vært i barnevern og kommer fra fattige familier

- FATTIGOM VIKTIGST: Kjell Arne Lie er leder for faggruppe barnevern i Fagforbundet og har bakgrunn som miljøterapeut. Han har jobbet med barn og unge siden 1980. Onsdag fortalte han til Fagbladet at det aller viktigste som kan gjøres for å stoppe rekruttering til gjenger er å gjøre noe med fattigdom.

- FATTIGOM VIKTIGST: Kjell Arne Lie er leder for faggruppe barnevern i Fagforbundet og har bakgrunn som miljøterapeut. Han har jobbet med barn og unge siden 1980. Onsdag fortalte han til Fagbladet at det aller viktigste som kan gjøres for å stoppe rekruttering til gjenger er å gjøre noe med fattigdom.

Øystein Windstad

– Viktigst at flest mulig kommer i arbeid

Skaug forteller at regjeringen øker innsatsen mot barnefattigdom.

– Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene til å skape sin egen framtid som alle andre. Det som på sikt er mest effektivt i kampen mot fattigdom, er at flest mulig kommer i arbeid, sier Skaug.

Regjeringen har satt av 181 millioner kroner i statsbudsjettet som skal gå til å redusere barnefattigdom.

Pengene skal blant annet brukes til områdesatsinger i byer, gratis kjernetid i barnehage og bostøtteordning.

SV vil ha milliarder til fattige familier

SV og Kari Elisabeth Kaski er ikke imponert over millionene regjeringen har satt av i statsbudsjettet for å minske barnefattigdommen.

– 181 millioner er alt for lite. Vi må sørge for å heve familienes inntekt gjennom økning av barnetrygden. Det er det ekspertene sier at vil gi færre fattige familier, sier stortingsrepresentanten fra Oslo. Hun forteller at SV har satt av nesten tre milliarder kroner som skal gå til å hjelpe barn i fattige familier.

– Å være fattig fører til isolasjon

ØKENDE FATTIGDOM: Denne grafen fra SSB viser at det har blitt over tre ganger så mange barn som vokser opp i fattigdom på femten år. (Faksimile fra Statistisk sentralbyrå.

ØKENDE FATTIGDOM: Denne grafen fra SSB viser at det har blitt over tre ganger så mange barn som vokser opp i fattigdom på femten år. (Faksimile fra Statistisk sentralbyrå.

Øystein Windstad

– Haster i Oslo

Det har vært stor oppmerksomhet om gjengen Young Bloods i høst. Skaug mener det er viktig å gjøre noe raskt. Det er bakgrunnen for at regjeringen har satt av øremerkede penger som skal gå til å hindre rekruttering til gjenger.

– Derfor setter vi av 50 millioner kroner i 2019 for å styrke innsatsen mot ungdomskriminalitet, unge gjengangere og rekruttering til kriminelle miljø. Det haster å forsterke innsatsen i Oslo, der utfrodringene med gjenger er størst. Satsingen skal gå spesielt mot de yngste ungdommene, sier Skaug som har bakgrunn som jurist.

Ett av ti norske barn vokser opp fattig

Av de 50 millionene, skal 10 millioner gå til barnevernet i Oslo. De ekstra pengene skal gå til arbeid for at flere unge blir med i organiserte fritidsaktiviteter som idrett eller fritidsklubb. Midlene skal også brukes til foreldrestøtte og foreldrerettledning. I dag vokser over 100.000 barn opp i fattigdom i Norge, ifølge tall fra SSB. I 2001 var det tre prosent av norske barn som vokste opp i fattigdom. På femten år er det over tre ganger flere. I 2016 vokser hvert tiende norske barn opp i en fattig familie som lever under fattigdomsgrensa.

Nytt forslag

Kaski har sammen med SV-kollega Petter Eide kommet med et nytt forslag til Stortinget. Det skal stemmes over i januar. SV foreslår en helhetlig og ny satsing for å løfte Groruddalen og Oslo Sør.

– Forskjellen på oss og Høyre er først og fremst at vi prioriterer mere til å bekjempe barnefattigdom og ungdomskriminalitet, framfor å kutte skattene til de rikeste. Vi vil ha velferd og løsninger for alle, i stedet for såkalte behovsprøvde ordninger, sier Kaski. Hun sier SV mener støtter som faller bort når folk kommer i arbeid blir fattigdomsfeller.

Fakta og Young Bloods og regjeringens tiltak

• Blir regnet som Norges største og voldeligste gjeng og har stått bak flere brutale kidnappinger og drapsforsøk.

• Har vært aktive i over ti år og står bak omfattende narkotikasmugling og salg.

• Politiet anslår at gjengen har en kjerne på mellom 30 og 40 personer og rundt 100 løpegutter.

• Regjeringen setter av 50 millioner i tiltak mot gjenger i Oslo.

• 10 av millionene skal gå til barnevernet, resten går til blant annet politi og konfliktråd.

• Regjeringen har satt av 181 millioner som skal gå til å minske barnefattigdom.

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy