Statistisk sentralbyrå (SSB):

Så høy var snittlønna i Norge i 2016

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i bergverk og utvinning av råolje og naturgass er høyest av bransjene SSB har med i sin årslønnsstatistikk. Den la SSB fram i dag.

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i bergverk og utvinning av råolje og naturgass er høyest av bransjene SSB har med i sin årslønnsstatistikk. Den la SSB fram i dag.

Sissel M. Rasmussen

Gjennomsnittslønna i Norge i fjor var 524.600 kroner. Her kan du sjekke snittlønna i 19 ulike bransjer.

2017031710163420170426164659

yngvil@lomedia.no

Statistisk sentralbyrås forskere la onsdag fram ferske tall for årslønna i fjor. Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i alle næringer var i fjor 524.600 kroner. I 2015 var snittlønna 516.000 kroner.

Statistikken for årslønna er ikke brutt ned i yrker, men næringer. Statistikken for månedslønn har SSB brutt ned i over 300 ulike yrker.

Hvilket yrke du har kan bety mye for hvor lenge du lever - sjekk ditt yrke

Dette er årslønna i gjennomsnitt:

1. Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass 850.900

I 2015: 836.300. Lønnsøkning i prosent: 1,7.

2. Finansierings- og forsikringsvirksomhet 772.400

I 2015: 746.400. Lønnsøkning i prosent: 3,5.

3. Informasjon og kommunikasjon 681.600

I 2015: 665.900. Lønnsøkning i prosent: 2,4.

4. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 672.700

I 2015: 659.800. Lønnsøkning i prosent: 2.

5. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 652.500

I 2015: 646.500. Lønnsøkning i prosent: 0,9.

6. Omsetning og drift av fast eiendom 629.000

I 2015: 622.000. Lønnsøkning i prosent: 1,1.

7. Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 556.700

I 2015: 545.000. Lønnsøkning i prosent: 2,1.

Kommuneoppgjøret: Dette er du garantert i lønnsøkning

8. Industri 538.200

I 2015: 530.200. Lønnsøkning i prosent: 1,5.

9. Transport og lagring 526.100

I 2015: 521.300. Lønnsøkning i prosent: 0,9

10. Undervisning 511.200

I 2015: 501.300. Lønnsøkning i prosent: 2.

11. Bygge- og anleggsvirksomhet 497.200

I 2015: 484.200. Lønnsøkning i prosent: 2,7.

12. Vann, avløp, renovasjon 487.800

I 2015: 476.800. Lønnsøkning i prosent: 2,3.

13. Annen tjenesteyting 485.800

I 2015: 473.200. Lønnsøkning i prosent: 2,7.

14. Helse- og sosialtjenester 477.900

I 2015: 468.100. Lønnsøkning i prosent: 2,1.

15. Varehandel, reparasjon av motorvogner 468.900

I 2015: 456.300. Lønnsøkning i prosent: 2,8.

16. Kultur, underholdning og fritid 458.400

I 2015: 447.900. Lønnsøkning i prosent: 2,3.

17. Forretningsmessig tjenesteyting 446.000

I 2015: 439.700. Lønnsøkning i prosent: 1,4.

18. Jordbruk, skogbruk og fiske 429.400

I 2015: 414.300. Lønnsøkning i prosent: 3,6.

19. Overnattings- og serveringsvirksomhet 357.100

I 2015: 350.200. Lønnsøkning i prosent: 2.

Dette har du krav på når du jobber røde dager i påska

Forskjell mellom vekst i årslønn og månedslønn

Endringen i prosent for årslønn fra 2015 til 2016 er i gjennomsnitt 1,7 prosent. Det er litt mer enn endringen i månedslønn som i snitt er 1,6 prosent.

Fordi folk får lønnstillegg på ulik tid på året, og de uregelmessige tilleggene og bonusene svinger litt gjennom året blir det ikke riktig å gange gjennomsnittlig månedslønn med tolv.

Gjennomsnittlig månedslønn måler SSB i september hvert år. Det henger sammen med SSBs forberedelser til lønnsoppgjøret. For å rekke og ha statistikken ferdig til Teknisk beregningsutvalg, må de måle lønna i september. Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Mette Nord: Fornøyd med mest til de lavlønte

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy