TISA: LO krever at offentlige tjenester skjermes

TISA: 51 land deltar i forhandlingene om en avtale om handel med tjenester.

TISA: 51 land deltar i forhandlingene om en avtale om handel med tjenester.

Else Sofie Ruud

En ny internasjonal avtale om handel med tjenester må ikke tvinge fram privatisering av offentlige tjenester, krever LO.

2015062212000020150624133601

ragnhild@lomedia.no

«LO krever at markedene for helse- og omsorgstjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester ikke åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA», heter det i et dokument som ble vedtatt av LO-sekretariatet i forrige uke.

Motstand i fagbevegelsen

Siden våren 2013 har en gruppe hovedsakelig rike land forhandlet seg imellom om en frihandelsavtale for tjenestesektoren. Målet med avtalen, som på engelsk omtales som Trade in Services Agreement (TISA), er å liberalisere handelen med tjenester. Norge er ett av 51 land som deltar i forhandlingene.

I deler av fagbevegelsen har det vært uttrykt sterk bekymring for hva en TISA-avtale vil kunne bety for Norge. Landsstyret i Fagforbundet vedtok i september i fjor en uttalelse hvor det heter at «TISA er en trussel mot velferden og demokratiet». Flere andre forbund har kritisert manglende åpenhet om forhandlingene og kalt det «et demokratisk problem».

Frykter privatisering

Kritikerne frykter at en slik avtale vil fremme mer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester og samtidig hindre nasjonale og lokale myndigheter i å reversere privatiseringen dersom de skulle ønske det i framtiden. Motstandere av avtalen er også bekymret for at reguleringer som skal beskytte helse, miljø, arbeidstaker- og forbrukerrettigheter, vil bli svekket fordi disse kan bli betraktet som handelshindringer.

I vedtaket fra sekretariatet understreker LO at TISA-avtalen ikke må pålegge eller framtvinge privatisering eller konkurranseutsetting, verken nå eller i framtiden. LO vil heller ikke godta en avtale som legger hindringer i veien for nasjonale regler om helse, miljø, sikkerhet og arbeidstakerrettigheter.

– Den viktigste beskjeden vi har, er at man ikke må svekke det nasjonale politiske handlingsrommet til kontroll og styring med tjenestene i offentlig sektor, uttalte LO-leder Gerd Kristiansen til Klassekampen.

Hun understreker at LO i utgangspunktet er positiv til forhandlingene, og påpeker at den kan ha betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge.

– Bør veie tungt

Heidi Lundeberg er leder i Handelskampanjen som jobber for et mer rettferdig og bærekraftig handelssystem, og der også Fagforbundet og Handel og Kontor er med. Lundeberg er glad for at LO nå har kommet med en uttalelse om TISA-forhandlingene.

– Mye av kritikken som har blitt reist mot TISA av flere LO-forbund, blir gjentatt her. Det er gledelig å se.

I dokumentet gjentar LO kravet om mer åpenhet om forhandlingene, og krever samtidig en utredning av hvilke konsekvenser avtalen kan få for ulike sektorer.

– Dette er et veldig viktig demokratisk krav, som regjeringen snarest bør oppfylle. Vi kan ikke vente til avtalen er ferdigforhandlet, slik departementet argumenterer med. Det er nettopp før forhandlingene er ferdige at vi trenger en debatt, sier Lundeberg.

Hun håper LOs posisjon kan bidra til å løfte den nasjonale debatten.

– En uttalelse fra Landsorganisasjonen bør veie tungt i den politiske debatten i Norge. Det er en påminnelse til Stortinget om at dette er en veldig viktig debatt.

– LO mener TISA kan være bra for Norge, men legger til grunn flere forutsetninger, som at avtalen ikke svekker det politiske handlingsrommet og at TISA ikke fremtvinger privatisering. Hvor trolig er det at disse forutsetningene er oppfylt når avtalen foreligger?

– Slik det ser ut til at forhandlingene går nå, mener vi dessverre at avtalen vil før til mer privatisering og konkurranseutsetting.

– Men regjeringen har jo forsikret om at TISA ikke vil påvirke offentlige helse- og utdanningstjenester. Hvorfor betviler dere det?

– Dette er det regjeringen har lagt fram i det norske åpningstilbudet. Men vi vet at andre forhandlingsparter har interesse for å komme inn på det norske markedet på disse områdene. Og vi vet at i forhandlinger må en inngå kompromisser og gi etter på noen felter. Vi er bekymret for at det også vil omfatte de offentlige tjenestene, sier Lundeberg.

Les også: Dette må du vite om TTIP og TISA

Dette er TISA

Trade in Services Agreement (TISA) er en avtale om handel med tjenester. Forhandlingene er et resultat av manglende framdrift i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Tisa bygger på Gats-avtalen, WTOs avtale om handel med tjenester, fra 1995.

TISA-forhandlingene har pågått siden våren 2013. 51 stater deltar i forhandlingene, inkludert Norge. Hovedvekten av landene som deltar, er rike land, og disse står for om lag 70 prosent av all handel med tjenester i verden.

Formålet med avtalen å liberalisere tjenestehandelen. Avtalen skal blant annet fjerne handelshindringer som forskjellsbehandler utenlandske og lokale aktører.

Hvert land kan imidlertid unnta tjenesteområder som det ikke ønsker å gi utenlandske tilbydere markedsadgang til. Norge har i sitt åpningstilbud ekskludert sykehustjenester og andre offentlige helse- og sosialtjenester, utdanningstjenester på grunnskole- og videregående nivå, samt butikksalg av alkohol og tobakk, opplyser regjeringen. Det norske åpningstilbudet er offentliggjort på Utenriksdepartementets sider.

Kilde: FriFagbevegelse

En uttalelse fra LO bør veie tungt i den politiske debatten i Norge.

Heidi Lundeberg, Handelskampanjen

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy