JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

På dette sykehuset har instruktør og elev samme bakgrunn: – Helsefagarbeidere er best til å veilede helsefagarbeidere, mener Sofie (21)

MODELLER: Sofie Ula Mortensen har hatt gode instruktører som har lært henne grunnleggende sykepleie. – Vi skal dekke pasientenes åndelige, psykiske, fysiske, sosiale og kulturelle behov, sier hun.  PERSONLIGHET AVGJØRENDE: – For at en fagperson skal være instruktør, må han eller hun fremfor alt være tålmodig og raus, sier Sofie Ula Mortensen.

MODELLER: Sofie Ula Mortensen har hatt gode instruktører som har lært henne grunnleggende sykepleie. – Vi skal dekke pasientenes åndelige, psykiske, fysiske, sosiale og kulturelle behov, sier hun. PERSONLIGHET AVGJØRENDE: – For at en fagperson skal være instruktør, må han eller hun fremfor alt være tålmodig og raus, sier Sofie Ula Mortensen.

Adrian Nielsen

Lærlinger i helsearbeiderfaget får ofte veiledning av sykepleiere når de går i lære på sykehus. På Drammen sykehus er hovedinstruktøren nesten alltid en hjelpepleier eller helsefagarbeider.

2019022112212220230821171436

karin.svendsen@fagbladet.no

– En god instruktør må være genuint interessert i mennesker, sier Sofie Ula Mortensen (21) til Fagbladet.

Hun er inne i sitt andre år som lærling i helsearbeiderfaget ved Drammen sykehus.

For henne er det en stor fordel at instruktøren, fagpersonen som går sammen med og lærer opp lærlingene på arbeidsplassen, er hjelpepleier eller helsefagarbeider.

Når lærling og instruktør har samme fag, bruker den erfarne fagpersonen all sin tid på det lærlingen skal lære. En sykepleier må derimot bruke mye av arbeidstida si på oppgaver som helsefagarbeideren ikke må kunne og aldri vil bli testet i.

Hovedinstruktøren til Sofie er hjelpepleier i 80 prosent stilling på ortopedisk sengepost. Første læreår fulgte Sofie instruktørens turnus pluss 20 prosent sammen med andre kolleger, både helsefagarbeidere og sykepleiere.

– Tittelen er ikke så viktig. Det som betyr mest, er personligheten til den som veileder. Han eller hun må bry seg om mennesker, mener Sofie.

• Årets lærebedrift har 52 lærlinger i helsearbeiderfaget

Instruktøren er rollemodell

Når Sofie Ula Mortensen blir bedt om å utdype hva som kreves av en god instruktør, legger hun vekt på at hun må gi noe ekstra.

– Hun må ta seg tid til å gå sammen med lærlingen og vise hvordan alt skal gjøres, svarer hun.

Sofie syns hun har vært veldig heldig med de instruktørene hun har arbeidet sammen med. De har alle motivert henne til å yte sitt beste.

– Ikke minst har de vært til stede for pasientene, sier hun.

Slik har de blitt gode rollemodeller for henne som snart er ferdig utdannet helsefagarbeider.

Foretrekker fagarbeidere som instruktører

Opplæringskontoret ved sykehuset har ansvar for å skolere instruktørene.

– Vi vil ha instruktører som er gode rollemodeller, sier Olaug Finsrud.

Hun er selv utdanna yrkesfaglærer i helse- og yrkesfag og har lang erfaring som instruktør. Nå arbeider hun 50 prosent på opplæringskontoret og 50 prosent som hjelpepleier på kirurgisk avdeling.

– Instruktørene skal overføre det havet av kompetanse de selv sitter inne med. Slik blir lærlingene i stand til å erstatte de «gamle» hjelpepleierne. Derfor er det etter min mening best for lærlingene at de har instruktører med samme faglige bakgrunn som dem selv, altså hjelpepleiere eller helsefagarbeidere.

 ALLE ER MED: – I en sykehusavdeling jobber helsefagarbeidere, leger og sykepleiere i tverrfaglig team. Siden vi er en lærende organisasjon, deltar alle i opplæringen av lærlingen, sier Olaug Finsrud.

ALLE ER MED: – I en sykehusavdeling jobber helsefagarbeidere, leger og sykepleiere i tverrfaglig team. Siden vi er en lærende organisasjon, deltar alle i opplæringen av lærlingen, sier Olaug Finsrud.

Adrian Nielsen

• Departementet vil ha helsefagarbeidere i sykehusene

Klar for å møte vonde følelser

For at lærlingene skal gjøre en best mulig jobb og trives i en hektisk hverdag med til dels store påkjenninger, trenger de å utveksle erfaringer og snakke med erfarne fagfolk. Derfor arrangerer opplæringskontoret samlinger for alle lærlinger gjennom hele læreperioden.

– Mange av dem har allerede erfaring fra sykehjem. De er vant til gamle mennesker som er syke og døende. På sykehuset møter de alvorlig syke i alle aldre. De må stå sammen med pasienten, kanskje på deres egen alder, i stor sorg eller krise, forklarer Olaug Finsrud.

Hun er overbevist om at de unge lærlingene trenger å bearbeide mange erfaringer for å tørre å møte og være til stede for mennesker i sorg, smerte og frykt. På samlingene får ungdommen mulighet til å gå gjennom sterke opplevelser og sin egen håndtering av dem på fellessamlingene.

Ikke ekstra betalt

De gode rollemodellene som instruktørene skal være for lærlingene, må ifølge Olaug Finsrud fremfor alt være gode fagpersoner og personlig egnet for oppgaven. I tillegg trenger de kompetanse på veiledning. Fylkeskommunen tilbyr derfor årlige kurs for nye instruktører.

Lærlingen har samme instruktør hele læreperioden. Fra begynnelsen går instruktør og lærling sammen stort sett hele dagen. Etter hvert som lærlingen føler seg trygg, overtar han eller hun flere oppgaver.

Instruktøren får ikke ekstra betalt for å følge opp en lærling. Det blir heller ikke satt av ekstra tid til veiledninga.

• Begynte som lærlinger. Nå har de fast jobb på sykehuset

Sykepleiere veileder lærlinger

En utfordring i opplæring av nye helsefagarbeidere er at det ikke lenger fins så mange hjelpepleiere eller helsefagarbeidere.

På mange sykehus får lærlingene derfor bare, eller nesten bare, sykepleiere som instruktører.

Sofie Ula Mortensen og Olaug Finsrud er enige om at det er best for lærlinger i helsearbeiderfag å ha en hjelpepleier eller helsefagarbeider som hovedinstruktør.

Eli Sogn Iversen, prosjektleder for helsefag i KS, er langt på vei enig.

– Vi har ingen dokumentasjon på at det er best, men det er ønskelig at hovedinstruktøren har samme fag som lærlingen, sier hun.

Sogn Iversen legger til at det kan være nyttig med tverrfaglig veiledning.

– På enkelte områder kan det være en fordel å bli veiledet av for eksempel en ergoterapeut eller en fysioterapeut, sier hun.

Heller ikke Monica Andersen, spesialkonsulent på Opplæringskontoret i Oslo, kjenner til at noen har undersøkt hva som er beste yrkesbakgrunn for instruktører i helsearbeiderfaget.

– Selv om ingen har forsket på det, mener de fleste at fagarbeider lærer fagarbeider best. Instruktøren bør i hvert fall ha utdanning på like høyt nivå som lærlingen, sier hun.

Trenger hel stilling

Om Sofie Ula Mortensen er aldri så fornøyd med læretida, er hun usikker på framtida. Hun tror hun kommer til å ta utdanning som sykepleier for å øke mulighetene til full jobb. Men sykehuset i Drammen har en mulighet til å beholde henne som helsefagarbeider:

– Jeg hadde ikke takket nei til en 100 prosent fast jobb som helsefagarbeider, sier hun.

• På dette sykehuset satser de på helsefagarbeidere

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy