JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykter SFO-priser på 9.000 kroner i måneden

– Dersom SFO blir sett på som en økonomisk aktivitet, noe vi ikke tror det vil, blir konsekvensen en tredobling av prisen. Det er fordi SFO da må drives i henhold til det foreslåtte markedsaktørprinsippet, forklarer styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Dersom SFO blir sett på som en økonomisk aktivitet, noe vi ikke tror det vil, blir konsekvensen en tredobling av prisen. Det er fordi SFO da må drives i henhold til det foreslåtte markedsaktørprinsippet, forklarer styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Rawpixel/Unsplash

Mens KS mener nye foreslåtte regler kan gjøre SFO tre ganger dyrere, avviser næringsministeren dette.

2018121911590020230821171436

hanna.skotheim@fagbladet.no

– SFO kan bli tre ganger så dyrt, frykter kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

Dyrere SFO, nedlagte svømmehaller og et ikke-eksisterende kinotilbud. Dette kan skje i flere norske kommuner hvis tiltakene i rapporten Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører får gjennomslag. Det mener KS.

Rapporten ble laget av en arbeidsgruppe regjeringen satt ned i 2016. Hensikten var at de skulle se på hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

KS er uenig med det som kom frem i rapporten og har tatt til motmæle mot den ferske FoU-rapporten «Konkurranse på like vilkår».

– Tiltakene som ble foreslått i rapporten, kan føre til en kraftig økning av prisene på kommunale tjenester. Offentlige aktører vil bli underlagt et strengere regelverk, og de vil få mindre handlingsrom enn private aktører, forteller styreleder i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Gunn Marit Helgesen.

For at det skal bli like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører, foreslo arbeidsgruppa følgende:

• Innføre separate regnskap og skatteplikt for økonomisk aktivitet

• Innføre et generelt markedsaktørprinsipp om at all økonomisk aktivitet i det offentliges regi skal drives på markedsmessige vilkår

• Nasjonalt tilsynsorgan lagt til konkurransetilsynet

Ny rapport: Stadig færre ideelle barnehager – kommersielle øker voldsomt

Tredobbel pris

Styrelederen i KS mener disse kravene vil tvinge kommuner og fylkeskommuner til å for eksempel tredoble prisen på SFO. Hvis SFO regnes som en økonomisk aktivitet, kan SFO-plassen som i dag koster i underkant av 3000 kroner, bli tre ganger så dyr. Det viser utregningene som er gjort i rapporten til KS.

En virksomhet som tilbyr varer og tjenester i et marked drives med økonomisk aktivitet. Organisasjoner som bare tilbyr sosiale og kulturelle aktiviteter, vil som regel ikke anses for å drive økonomisk aktivitet. En idrettsorganisasjon som organiserer barne- og amatøridrett, er et eksempel på det. Idrett på høyt nivå, som for eksempel fotball i eliteserien, vil derimot kunne ansees som økonomisk aktivitet.

KS mener SFO ikke er en økonomisk aktivitet, men at tilbudet inngår som en del av skoletjenesten. Likevel mente flere i arbeidsgruppa til regjeringen det motsatte.

Gunn Marti Helgesen, styreleder i KS.

Gunn Marti Helgesen, styreleder i KS.

KS

– Dersom dette synspunktet fører frem, noe vi ikke tror det vil, blir konsekvensen et dyrere tilbud. Det er fordi SFO da må drives i henhold til det foreslåtte markedsaktørprinsippet, forklarer styrelederen i KS.

At SFO drives etter markedsaktørprinsippet, betyr at de drives på lik linje som et privat selskap som skal tjene penger.

Bjørnar Moxnes: – Hvis KrF tvangsgifter seg med regjeringen, vil de være med å undergrave ideelle virksomheter

Tjenester kan forsvinne

I tillegg til at arbeidsgruppa foreslår å innføre et generelt markedsaktørprinsipp, foreslår de også krav om separate regnskap og skatteplikt for økonomisk aktivitet.

– Innføring av skatteplikt vil føre til dyrere tjenestetilbud og flere tilbud vil bli borte. Det kan for eksempel gå utover utleie av kommunale bygg på kveldstid som svømmebasseng og kino, sier Helgesen i KS.

Også tjenester som gravstell, kulturskole og kantinedrift kan bli dyrere eller de kan falle bort.

For å håndheve nye krav er det foreslått å etablere et nasjonalt tilsynsorgan underlagt konkurransetilsynet.

– Det vil føre til økte administrative kostnader når klager skal behandles. Det vil også utløse betydelige kommunale kostnader til juridisk bistand. Det alene kan føre til at kommunen velger å legge ned tilbudet fordi de administrative kostnadene kan bli dyrere enn inntektene fra tjenestetilbudet, forklarer Helgesen.

– Bekymret

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener reglene arbeidsgruppa har foreslått, vil medføre en unødvendig, krevende, byråkratisk og dyr omstilling av offentlig sektor.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord

Leder i Fagforbundet, Mette Nord

Hanna Skotheim

– Fagforbundet er bekymret for at disse forslagene vil gi mindre handlingsrom til å drive politikk og til å tilby tjenestene hvert enkelt lokalsamfunn har behov for, sier Nord.

Hun menes KS sin rapport har bekreftet Fagforbundets bekymring om at forslagene fra arbeidsgruppa er samfunnsøkonomiske ulønnsomme og at de vil føre til en mindre effektiv offentlig sektor.

SFO blir som før

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver i en e-post til Fagbladet at velferdsoppgaver som SFO eller kulturskolene ikke skal få nye og kompliserte regler å forholde seg til.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tri Nguyen Dinh

– Disse viktige tjenestene er ikke kommersielle nå, og vi ønsker ikke å endre på dette. Siden kommunens SFO ikke konkurrerer med private, er min hensikt at kommunen også fremover kan fortsette å drive SFO på samme måte som i dag, skriver Isaksen.

Han tror rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» er omstridt fordi det kan fremstå som uklart hvilke tjenester rapporten sikter til.

– Anbefalingene fra rapporten er et utgangspunkt for regjeringens videre arbeid og prosessen inn mot ESA. Vi trenger mer informasjon om konsekvensene av mulige tiltak, sier ministeren og legger til:

– Det offentlige skal være i stand til å ivareta sine samfunnsoppgaver. Det betyr at vi må bruke tid på å finne de gode tiltakene. Jeg tar sikte på å gjennomføre gode og målrettede tiltak innen utgangen av denne stortingsperioden, sier Isaksen.

Forslagene til arbeidsgruppa:

•Innføre separate regnskap og skatteplikt for økonomisk aktivitet

•Innføre et generelt markedsaktørprinsipp om at all økonomisk aktivitet i det offentliges regi skal drives på markedsmessige vilkår

•Nasjonalt tilsynsorgan lagt til konkurransetilsynet

(KS og regjeringen.no)

Arbeidsgruppa

•Sommeren 2016 satte regjeringen ned en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter.

• Dette gjorde det etter at etter at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, åpnet sak mot Norge.

• Ofte konkurrerer det offentlig og det private på samme marked. I slike tilfeller har det offentlige skattefritak og kan heller ikke gå konkurs på grunn av såkalt konkursimmunitet.

• ESA mener det offentliges skattefritak og konkursimmuniteten i økonomisk aktivitet bryter med EØS-reglene.

• Arbeidsgruppa har vurdert hvilke tiltak som er nødvendige for å etterleve EØS-avtalen og hvilke som ikke er påkrevet men som kan være ønskelige.

•Utvalget har også vurdert om EØS-avtalen krever at det offentlige må skille ut økonomisk aktivitet i egne selskaper som er skattepliktige og kan gå konkurs.

(KS)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy