På dette sykehjemmet jobber avdelingsledere og helsefagarbeidere side om side

ANSVAR: Helsefagarbeiderne Silvia Tordal (32) og Linda Bekkenes (39) er veldig fornøyd med organiseringen på Søreide sykehjem. Den gir dem mer ansvar, og det synes de er fint.

ANSVAR: Helsefagarbeiderne Silvia Tordal (32) og Linda Bekkenes (39) er veldig fornøyd med organiseringen på Søreide sykehjem. Den gir dem mer ansvar, og det synes de er fint.

Adrian Nielsen

– De ansatte vet at jeg vet hvor skoen trykker. Det gjør at vi jobber bedre sammen, sier avdelingsleder og helsefagarbeider Elisabeth Nilsson.

2019061309261020190613102521

hanna.skotheim@fagbladet.no

Siden Søreide sykehjem i Bergen ble åpnet i 2004, har flere av helsefagarbeiderne jobbet som avdelingsledere. I tillegg har sykepleiere blitt organisert i stab. Det betyr mer ansvar til helsefagarbeiderne.

– Når sykepleierne ikke jobber med oss på gulvet, får vi et større ansvar, og det er godt. Det er fint å bli utfordret og å bli satt til å gjøre oppgaver vi har kompetanse til eller som vi får opplæring i, sier helsefagarbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet, Linda Bekkenes (39).

På Søreide sykehjem skifter for eksempel også helsefagarbeiderne på sår.

– Vi trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere med spesialisering

Tre ansatte

Å organisere sykepleiere i stab betyr at sykepleierne jobber utenom avdelingene, men at de er «stand by» hvis helsefagarbeiderne trenger dem.

– Hadde sykepleierne vært en del av bemanningen i vår avdeling, hadde vi hatt en mindre ansatt i pleien fordi sykepleierne har egne oppgaver de må gjøre, sier Bekkenes.

MER TID: I tillegg til at sykepleierne er organisert i stab på Søreide sykehjem, har renholderne fått ansvaret for å vaske badene til beboerne. Dette gjør at helsefagarbeiderne får mer tid til beboerne.

MER TID: I tillegg til at sykepleierne er organisert i stab på Søreide sykehjem, har renholderne fått ansvaret for å vaske badene til beboerne. Dette gjør at helsefagarbeiderne får mer tid til beboerne.

Adrian Nielsen

Siden Søreide sykehjem har avdelingsledere som er helsefagarbeidere og som også jobber på gulvet, er de ikke bare to ansatte i pleien og en til tider fraværende sykepleier. De er i stedet tre ansatte i pleien i tillegg til at de har en sykepleier de kan kontakte hvis det er noe.

I 2035 vil Norge mangle 18.000 helsefagarbeidere

Ble irritert

Før Bekkenes kom til Søreide, arbeidet hun på et sykehjem som ikke organiserte sykepleiere i stab. I dag er det utenkelig for Bekkenes å jobbe et sted hvor de ikke organiserer seg på den måten de gjør.

– Der jeg jobbet før, ble jeg ofte irritert. Der skulle sykepleierne være én av de tre ansatte som skulle jobbe på gulvet. Men sykepleierne hadde jo mange andre oppgaver de skulle gjøre, så vi helsefagarbeidere endte ofte opp med å ha for lite pleiehender.

Bekkenes har ofte tenkt at hvis sykepleierne jobbet sammen med henne på avdelingen, kunne ikke de vaske bord fordi de har høyere utdanning enn henne selv.

– Men når sykepleieren ikke jobber på gulvet sammen med meg, er ikke det noe jeg trenger å tenke på, sier hun og understreker at sykepleierne i tilfeller der det trengs også gjør oppgaver som å vaske.

Sykehuset mangler sykepleiere – her satser de på helsefagarbeidere

Øker statusen

Både Bekkenes og helsefagarbeider Silvia Tordal (32) mener organisering av sykepleiere i stab bidrar til at helsefagarbeiderne blir mer verdsatt.

– Helsefagarbeidere blir generelt for lite satt pris på, men ikke her på Søreide. Her får vi muligheten til å gjøre flere oppgaver som vi faktisk er kvalifisert til å gjøre. Sånn sett gjør en slik organisering at statusen vår øker, sier Tordal.

{s1}

På Søreide har helsefagarbeidere også fått muligheten til å jobbe som avdelingsledere. Bekkenes og Tordal synes det er fint at avdelingslederen deres er på samme nivå som dem. Det er avdelingsleder og helsefagarbeider, Elisabeth Nilsson, enig i.

– Jeg er en av de ansatte siden jeg går inn og er en del av den ordinære bemanningen.

Godt forhold

På Søreide sykehjem jobber avdelingslederne både administrativt og ute i avdelingen med de andre ansatte og med beboerne. Nilsson tror en slik organisering gjør at forholdet mellom de ansatte blir bedre.

TRIVES: Helsefagarbeider og avdelingsleder, Elisabeth Nilsson, har jobbet på et sted hvor sykepleierne var avdelingsledere. Hun trives godt på Søreide hvor helsefagarbeiderne er lederne. Organiseringen gjør at de kommer tettere på egne ansatte, mener Nilsson.

TRIVES: Helsefagarbeider og avdelingsleder, Elisabeth Nilsson, har jobbet på et sted hvor sykepleierne var avdelingsledere. Hun trives godt på Søreide hvor helsefagarbeiderne er lederne. Organiseringen gjør at de kommer tettere på egne ansatte, mener Nilsson.

Adrian Nielsen

– De vet at jeg vet hvor skoen trykker siden jeg er ute i avdelingen sammen med dem. Jeg har også en senvakt i uka og vet derfor hvor travelt det kan være. Siden jeg er bevisst arbeidssituasjonen til de ansatte, kan jeg enklere finne løsninger hvis de føler at tiden ikke strekker til eller hvis det er noe annet som fungerer dårlig, sier avdelingslederen.

Reduserer sykefraværet

Katrine Fjærestad, som også er avdelingsleder og helsefagarbeider, tror organiseringen på sykehjemmet også har noe å si for sykefraværet blant de ansatte.

– Siden jeg er så tett på de ansatte, kan jeg enklere fange opp hvordan de har det. Jeg tror også de synes det er enklere å komme til meg hvis det er noe siden jeg er en av dem, sier Fjærestad.

BEDRE FORHOLD: – Det at vi helsefagarbeidere er avdelingsledere gjør at vi får et bedre forhold til våre ansatte og til beboerne, sier Katrine Fjærestad, som er både helsefagarbeider og avdelingsleder.

BEDRE FORHOLD: – Det at vi helsefagarbeidere er avdelingsledere gjør at vi får et bedre forhold til våre ansatte og til beboerne, sier Katrine Fjærestad, som er både helsefagarbeider og avdelingsleder.

Adrian Nielsen

Hun tror også ordningen har noe å si for beboerne.

– De eldre merker at vi ansatte jobber godt sammen fordi vi klarer jobben vår bedre.

Det er flere sykehjem i Bergen kommune som ønsker å kopiere organiseringen til Søreide sykehjem, og noen sykejem har allerede gjort det. Et av dem er Siljuslåtten sykehjem.

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

– Siden jeg er så tett på de ansatte, kan jeg enklere fange opp hvordan de har det

Katrine Fjærestad, avdelingsleder og helsefagarbeider

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy