Denne uka starter lønnsforhandlingene i offentlig sektor: Nå skal det forhandles for de fleste av Fagforbundets 361.000 medlemmer

– Et samfunnsansvar å sikre kjøpekraft for lavtlønnede, sier Mette Nord

FORHANDLER: Mette Nord og Pål Skarsbak (til høyre i bildet) er klare til å forhandle lønn nå.

FORHANDLER: Mette Nord og Pål Skarsbak (til høyre i bildet) er klare til å forhandle lønn nå.

Ola Tømmerås

Onsdag legges krav og tilbud fram, men en ting er sikkert: Lavtlønnede skal sikres et godt oppgjør.

2018040913410120180409134101

ola.tommeras@fagbladet.no

– Vi skal jobbe for at alle får et godt oppgjør, men i dag er det spesielt viktig at lavtlønnede sikres kjøpekraft. Det er en samfunnsoppgave, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun har 361.000 medlemmer i ryggen når hun møter kommunesektorens organisasjon KS på onsdag.

Samfunn med større forskjeller

I morgen møter hun pressen, men allerede i dag sier hun til NRK at regjeringens skattepolitikk gjør det viktig å omfordele. Hun utdyper for Fagbladet:

– Den skattepolitikken regjeringen fører i dag, bidrar til negative forskjeller i samfunnet. De som har mest får mer. Skattepolitikk og tariff er riktignok to forskjellige ting, men i denne situasjonen så er det en samfunnsoppgave å sørge for at lavtlønte ikke taper kjøpekraft, sier Nord.

Hun viser til frontfagsforhandlingene i privat sektor, der det ble enighet om tillegg for arbeidstakere som tjener mindre enn 90 prosent av industriarbeiderlønn. Dette kan bli gjenspeilet i forhandlingene i offentlig sektor.

Så mye har du allerede fått i lønnsøkning før forhandlingene har startet

Møtes onsdag klokka 12.00

I helga ble den varslede storstreiken som kunne rammet 35.000 LO-medlemmer avblåst. Det var oppnådd enighet, men ikke før den forhandlingen er over, starter neste.

Onsdag klokka 12.00 møter Fagforbundets forhandlere kommunesektorens organisasjon, KS. Det er den største, og som angår flest av Fagforbundets medlemmer. Forhandlingene er på vegne av 163.300 ansatte i norske kommuner.

Dagen starter med at partene presentere sine krav og tilbud, hvordan de mener årets oppgjør bør se ut, men først neste uke legges det fram spesifikt hva som vil kreves av kroner.

Dette mener medlemmene i Norges største fagforbund er de viktigste kravene i årets tariffoppgjør

Møter Spekter helse på tirsdag

Den store forhandlingen starter onsdag, men allerede tirsdag morgen begynner overordnede forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Spekter organiserer både private og offentlige virksomheter innen helse og omsorg. Forhandlingene skal være ferdig tirsdag kveld, men onsdag er satt opp som reservedag.

Såkalte A1-forhandlinger med Spekter begynner neste uke, mandag 16. april. Da skal det forhandles om alle sosiale sider ved tariffen. A2-forhandlingene dreier seg om lønn og tillegg, og skal starter i mai måned.

Dette er Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. 6. juni 2007 ble navnet endret til Arbeidsgiverforeningen Spekter. I dag er Spekter åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap.

Spekter har medlemsvirksomheter med til sammen rundt 200 000 ansatte. Dette gjør Arbeidsgiverforeningen Spekter til Norges tredje største arbeidsgiverforening (etter Næringslivets Hovedorganisasjon og KS).

Som en av hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv er Spekter en aktiv deltaker i trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og Regjeringen. Spekter skiller seg ut med en forhandlingsmodell der lønnsdannelse og avtaleutvikling i størst mulig grad knyttes til den enkelte bedrift. Spekter representerer alle de statlige helseforetakene og har høy organisering innenfor områder som transport/logistikk og kultur.

Kilde: Wikipedia

Dette er KS

KS (inntil 2004 Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. Leder av Landsstyret og Hovedstyret er Gunn Marit Helgesen (H).

KS' øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt blant landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. Landstinget velger et landsstyre på 53 medlemmer og et hovedstyre på 15 medlemmer som leder virksomheten mellom landstingene. I tillegg til den politisk valgte ledelsen har KS et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå.

Kilde: Wikipedia

– Den skattepolitikken regjeringen fører i dag, bidrar til negative forskjeller i samfunnet

Mette Nord

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy