- EØS truer den norske modellen

Fagforbundet opprettholder forslaget på LO-kongressen om å fjerne arbeidslivsspørsmål fra EØS-avtalen.

2013050419510820131216224223

karin.svendsen@fagforbundet.no

Debatten om handlingsprogrammet var sterkt preget av den økonomiske krisa i Europa og sosial dumping i Norge.

- Alle historiene og all bekymring rundt sosial dumping bekrefter at Fagforbundets forslag er riktig og nødvendig, sa Kjellfrid T. Blakstad lørdag ettermiddag. Hun gjorde det klart at forbundet opprettholder forslaget om å ta ut arbeidslivsspørsmål og bestemmelser om faglige rettigheter fra EØS-avtalen.

Uenighet om EØS

Fagforbundet har ikke fått LO-sekretariatets støtte til forslaget om å trekke ut arbeidslivsspørsmål fra EØS-avtalen. Mange av innlederne på LO-kongressen tok opp temaet. Sekretariatet fikk støtte fra flere, mens andre markerte sin uenighet. De ble ikke beroliget av Tor-Arne Solbakkens innledning tidligere på dagen. Der forsikret nestlederen i LO delegatene om at fagbevegelsen og Norge har det nødvendige handlingsrommet for å bekjempe sosial dumping.

- Selv om LO-sekretariatet har forsterket formuleringen om EØS i sitt forslag, mangler det fortsatt viktige presiseringer, mente Blakstad.

Medlemmenes interesse

- Det viktigste for Fagforbundet er ikke om vi er for eller imot EØS-avtalen. Vi tar utgangspunkt i medlemmenes interesser, sa Kjellfrid Blakstad i debatten.

Blakstad understreket at det nå dreier seg om å forsvare og å videreutvikle den norske modellen med et arbeidsliv som i stor grad er ordnet og rettferdig.

- Modellen er basert på sterke fagforeninger som kan nå fram gjennom tariffavtaler og ved å drive fram politiske vedtak, understreket hun.

Flere direktiver kommer

Blakstad mener EØS-avtalen representerer store utfordringer på arbeidsmarkedsområdet.

- Da avtalen ble vedtatt, ble fagbevegelsen forsikret om at den norske modellen kunne bestå innenfor avtalens rammer. Men nå ser vi at EU-domstolens tolkninger av avtalen begrenser de enkelte lands rett til å stille egne krav om lønns- og arbeidsforhold.

Regjeringen har allerede innført tjenestedirektivet og vikarbyrådirektivet selv om LO har krevd at Norge skulle legge ned veto. SV og Senterpartiet har i begge tilfellene tatt dissens i regjeringen, og Arbeiderpartiet har måttet hente støtte fra Høyre og Framskrittspartiet for å unngå veto. Nå står håndhevingsdirektivet, postdirektivet, pasientrettighetsdirektivet og jernbanepakka for tur.

LO-kongressen skal stemme over forslaget om å fjerne arbeidslivsspørsmål fra EØS-avtalen tirsdag.

- Fagforbundet mener det er i medlemmenes interesse å ta arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen. Derfor fremmer vi forslaget på kongressen selv om LO-sekreteriatet ikke har støttet det, sier Kjellfrid T. Blakstad.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy