– Totalt bomskudd fra Sykepleierforbundet

– Sykehusene kan ikke klare seg uten hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, mener Geir Mosti.

2009112712010620131216120110

karin.svendsen@fagforbundet.no

Fagforbundet reagerer sterkt på at Mai-Britt Martinsen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), i flere sammenhenger har uttalt at det ikke er behov for helsefagarbeidere i framtidas sykehus.

Lisbeth Normann, leder i NSF, vil ikke si seg uenig med Martinsen.

– Det vil alltid være pasientenes behov som avgjør hvilken kompetanse som trengs, sier hun.

På spørsmål om det vil være behov som helsefagarbeideren kan dekke, svarer Normann at man må ta en reell diskusjon på hvilken kompetanse som trengs ved de ulike avdelingene.

– Dette er et totalt bomskudd, sier nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti. Han mener hjelpepleierne har en naturlig plass på sykehusene.

Krigserklæring

– Jeg oppfatter utspillet som en krigserklæring mot Fagforbundet og våre medlemmer, sier Mosti.

Nestlederen i Fagforbundet tror ikke pasientene er tjent med at antall hjelpepleierstillinger i sykehusene stadig går ned. Ansvaret for det Mosti betegner som skvising av fagarbeidere i spesialisthelsetjenesten, legger han på mellomlederne. Mange av disse er sykepleiere og medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.

– Dette vil vi ta opp med helse- og omsorgsministeren, sier Fagforbundets nestleder.

Han regner også med at Legeforeningen kommer på banen i dette spørsmålet.

Medlemskap

Geir Mosti er ikke innstilt på å gå i dialog med Sykepleierforbundet.

– Vi må tvert imot jobbe politisk for å motarbeide deres nedvurdering av hjelpepleierne, sier han.

Mosti tror skvisingen av hjelpepleierne er en av grunnene til at stadig flere sykepleiere velger Fagforbundet framfor Sykepleierforbundet.

– De sykepleierne som melder seg inn hos oss, ser nødvendigheten av å se helheten i helsesektoren. For Fagforbundet ser at alle yrkesgruppene i sykehuset er nødvendige for å gi pasientene god pleie og behandling.

Fagbladet har ikke fått kontakt med den tillitsvalgte ved UNN.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy