Kronikk

Det er ingen grunn til å demonisere den store innsatsen de private bidrar med innen velferdstjenester

2019081608450020190816091514
FORNØYDE: Alle undersøkelser viser at foreldre er svært fornøyde med barnehage-Norge, skriver Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager AS, i denne kronikken.

FORNØYDE: Alle undersøkelser viser at foreldre er svært fornøyde med barnehage-Norge, skriver Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager AS, i denne kronikken.

Tina Floersch/Unsplash

I våre barnehager har vi for eksempel tariff- og pensjonsavtaler på høyde med de kommunale.

Daglig leder Trygge Barnehager og eier FUS-barnehagene

I et innlegg i Fagbladet hevder Sara Bell, leder i Fagforbundet i Bergen, at de voldsomme angrepene ytre venstre retter mot private barnehager ikke handler om ideologi. Hun mener dette handler om «useriøse kommersielle aktører», som er en kontrast til «faglig styring, kompetansen til de som gjør jobben, organisering av arbeidet, samt lønns- og pensjonsvilkår».

Bell vil rekommunalisere barnehagene og mener «Sævareid-familiens barnehageimperium Trygge Barnehager burde utløse bekymring hos småbarnsforeldre».

Selvsagt handler dette om ideologi. Partier som SV og Rødt og deler av fagbevegelsen har i flere år kjørt en voldsom kampanje mot private selskap som bidrar innen offentlig helse, omsorg og andre velferdstjenester. Argumentet er at man vil bli kvitt «velferdsprofitører», og målet er offentlig overtakelse.

Roper varsko om profitt i barnehager – Rødt og SV vil sikre at pengene går til barnas beste

Angriper en ideologisk karikatur

Fagforbundets leder i Bergen er ikke snauere enn at hun låner ord fra et dikt av Mikael Wiehe for å beskrive hvordan vi, de private aktørene, har robbet landet for jobber, slaktet drømmer og håp og i det hele tatt rasert alt som er bygget opp.

Nå skal vi ta det tilbake, sang Mikhail Wiehe. Det mener Sara Bell, SV og Rødt også. Problemet er at de angriper en ideologisk karikatur som de selv har konstruert.

For virkeligheten ser sånn ut:

Selv om Bell vil at småbarnsforeldrene skal være ikke bekymret, er de ikke det. Verken for kommunale eller private barnehager. Alle undersøkelser viser at foreldre er svært fornøyde med barnehage-Norge. Og de private skårer faktisk gjennomgående et lite hakk bedre enn de kommunale barnehagene.

Når det gjelder selve driften, er alle barnehager underlagt en bemanningsnorm som regulerer antall ansatte per barn og en pedagognorm som ivaretar fagkompetanse. Det betyr at private barnehager ikke vil ha for lav bemanning og for få kvalifiserte ansatte. Barna er med andre ord i trygge og kompetente hender.

Dette svarer Høyres byrådslederkandidat i Oslo på barnehage-kritikken

Avtaler på høyde med de kommunale

Når det gjelder forholdene for de ansatte, har mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager en tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. I våre barnehager har vi tariff- og pensjonsavtaler på høyde med de kommunale.

Det er altså veldig liten grunn til å sitere Mikael Wiehes revolusjonære klagesang for de ansatte i private barnehager.

Når det gjelder bruk av fellesskapets midler, viser en rapport fra Agenda Kaupang at barnehager som drives av private aktører, har spart fellesskapet for over 20 milliarder kroner over de siste 10 år. Men Bell mener kanskje at det å bruke 20 milliarder skattekroner ekstra er greit dersom det går til offentlig ansatte?

Har ikke tatt utbytte av overskudd

Og så en liten opprydding om overskudd: Vi driver en omfattende entreprenørvirksomhet gjennom selskapet Trygge Barnehager der vi bygger barnehager for kommunale og private aktører.

Våre overskudd stammer først og fremst fra denne entreprenørvirksomheten. Kommunale tilskudd til barnehageplassene har ikke noe med entreprenørvirksomheten å gjøre.

Dette selskapet eier og drifter også FUS-barnehagene. I gjennomsnitt går en av tre private barnehager med underskudd. Når noen av våre 176 FUS-barnehager tidvis går med overskudd, er det fordi vi har jobbet hardt for å skape en dyktig ledelse og bedre avtaler enn kommunale barnehager. Vi har ikke tatt utbytte av dette overskuddet.

Ingen grunn til å demonisere

Det er selvsagt lov å arbeide for at sosialistisk samfunn. Det er lov å mene at konkurranse er usunt, og at verden ville bli et bedre sted dersom alle var ansatt i stat og kommuner. Det til tross for at alle slike eksperimenter har gått politisk, ideologisk og økonomisk konkurs.

Men det er ingen grunn til å demonisere den store innsatsen de private bidrar med innen velferdstjenester. Og det er ganske uredelig å late som om angrepene på private aktører handler om noe annet enn et ideologisk korstog.

Selv om Bell vil at småbarnsforeldrene skal være ikke bekymret, er de ikke det