KS: Dette betyr kutt i kommunene

Regjeringen foreslår en inntektsvekst i kommunesektoren på fem milliarder kroner i 2012. Av dette kommer 3,75 milliarder kroner som frie inntekter. I tillegg kommer en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner.

2011100610485420131216171322

per.flakstad@fagforbundet.no

Likevel mener kommunenes interesseorganisasjon, KS, at utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år.

KS anslår at veksten i frie inntekter er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

- De foreslåtte inntektene til kommunesektoren i 2012 er ikke nok til å dekke de forventede utgiftene. Derfor er det nå viktig at Regjeringen og KS tar et felles ansvar for å fortelle innbyggerne hva som blir konsekvensene av dette, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

Kommunene prioritert

Kommunalminister Liv Signe Navarsete mener kommunesektoren er blitt prioritert i regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Budsjettforslaget legger til rette for fortsatt gode kommunale tjenester i 2012. Det blir flere ansatte i kommunene også neste år fordi vi stadig får flere barn som trenger barnehageplass og gode skoler, og flere eldre som trenger omsorg, sier kommunalministeren.

- Det er en forutsetning for gode velferdstilbud over hele landet at vi har en sterk og sunn kommuneøkonomi. flere europeiske land har allerede varslet store kutt i det offentlige tilbudet, og jeg er glad for at vi i Norge kan fortsette vår satsing på gode velferdstjenester, sier Navarsete.

Hun ønsker også at kommunene fortsetter arbeidet med omstilling og ekffektivisering, slik at hver kommunal krone blir brukt best mulig til tjenester for innbyggerne.

- Kommunene må ha god økonomistyring og tilpasse aktivitetsnivået sitt til de inntektene de har, sier Liv Signe Navarsete.

Lokalpolitikerne må kutte

- Etter at rikspolitikerne har brukt valgkampen til å love bedre tjenester til innbyggerne, får lokalpolitikerne jobben med å kutte i tjenestene, - Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, fortsetter Skard.

- Med så stramme rammer er det ekstra viktig at kommunene faktisk har frihet til å finne nye og innovative løsninger, basert på lokale behov. Dessverre har utviklingen gått i retning av stadig strammere styring fra staten. Derfor forventer vi nå at Regjeringen snart legger fram den utsatte stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat, og at den inneholder konkrete tiltak for å utvikle lokaldemokratiet og øke den lokale handlefriheten, sier Halvdan Skard.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy