Leserinnlegg

Vi tar gjerne sykelønnsdebatten, men ikke på høyresidens premisser

Per Flakstad

Det kan ikke være overraskende at vi reagerer når Dagens Næringsliv har et tosiders intervju med Heidi Nordby Lunde med følgende tittel: «Vil gjøre som svenskene og kutte i sykelønnen».

2018091310284220180913145201

Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde stusser over at Fagforbundet reagerer med kraftige uttrykk når hun sjøl mener at hun egentlig bare inviterer til en debatt om innretningen på sykelønna og ikke kutt i den. Det kan ikke være overraskende at vi reagerer når Dagens Næringsliv har et tosiders intervju med henne med følgende tittel: «Vil gjøre som svenskene og kutte i sykelønnen».

Høyre-politiker vil kutte i sykelønna

I debatten om sykelønna, som Fagforbundet ofte og gjerne deltar i, savner vi at høyresiden ser nyansene i vår argumentasjon. Den handler ikke om å si nei til å se på hva som kan oppmuntre til nærvær og inkludering, men om andre forhold enn de som høyresiden vektlegger i sin tilnærming.

Det som sjelden er framme i debatten, er at mye av sykefraværet er arbeidsrelatert. I Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyses det følgende: «Forskning basert på overvåkningsdata viser at forebyggingspotensialet i Norge er betydelig. En fjerdedel av alle tilfeller av psykiske plager, en fjerdedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige nakke- og skuldersmerter, og en tredjedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige korsryggsmerter, kunne ha vært unngått dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert».

Sintefs rapport «Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader» fra 2016 bygger opp under dette. Av i alt 25,2 millioner fraværsdager i 2014, anslås det i rapporten at 20 prosent av sykefraværet er arbeidsrelatert. Kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader beregnes i denne rapporten til 30 milliarder kroner årlig.

– En polarisert krigserklæring, sier Heidi Nordby Lunde (H)

Klassebetinget sykefravær. En artikkel i tidsskriftet til Den norske legeforeningen fra 2011 omhandler arbeidsforholdets betydning for sosiale ulikheter når det gjelder helse. Det vises til en dansk studie hvor man fant at: «Fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer kunne forklare hele 40-50 % av forskjellene i langtidssykefravær mellom høyeste og laveste sosiale klasse, justert for bl.a. livsstilsfaktorer.»

Fagforbundet etterlyser debatt om arbeidsgivernes ansvar for å få ned sykefraværet. Det finnes mye kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som skaper dårlig helse. Dersom arbeidsgivere hadde nyttiggjort seg denne kunnskapen og økt den forebyggende innsatsen med større vekt på HMS og bedre ledelse, ville sykefraværet blitt betydelig redusert.

Ekspertgruppe vurderer sykelønnas framtid

Helsefagarbeiderne vil tape flere titalls tusen. Vi har regnet på hvordan svensk sykelønn vil slå ut kontra den norske, og våre regnestykker viser at en helsefagarbeider med ti års ansiennitet vil tape om lag 7.000 kroner med svensk sykelønn, sammenliknet med den norske dersom hun har tre korttidsfravær à fem dager på et år. Når det gjelder ett langtidsfravær på tre måneder i løpet av et år, vil helsefagarbeideren tape 21.000 kroner med svensk sykelønnsordning. Enda større tall får vi når langtidsfraværet blir et år eller mer. Som Nordby Lunde sikkert forstår, er det mange hensyn å ta i sykelønnsdebatten.

Fagbevegelsen er gjerne med på en debatt om et godt og inkluderende arbeidsliv, men vi akter ikke å ta den på høyresidens premisser. Slik vi ser det, er det liten tvil om at det er sliternes sykefravær høyresiden vil til livs. Vi vet hvem som blir rammet av reduserte ytelser, og vår jobb er å ta debatten ut fra deres ståsted og sørge for at deres behov blir ivaretatt.

Det er 40 år siden sykelønnsordninga ble innført, etter et enstemmig stortingsvedtak. Vi minner Heidi Nordby Lunde om hva Høyre-høvdingen Jo Benkow sa den gangen, sitat fra stortingsdebatten i 1977:

«Hvem er det som er mest engstelig for en moralsk utglidning, uberettiget utnyttelse av systemet og nokså bastante påstander om ukontrollert overforbruk? Jo, det viser seg at det er slike som oss, som fra før er sikret full lønn under sykdom, som har rimelig god helse, som utrolig nok har et givende og stimulerende arbeid og som er privilegert i forhold til hundretusener av landsmenn.»

MEST LEST:
FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør hadde mobil i hånda og fikk sparken. Nå har han vunnet i retten mot arbeidsgiveren

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Privat

Dommen om spisepauser: Kjersti (28) får en time mer fritid i uka og en ukelønn inn på kontoen

Vegard Store er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i smitterammede Villa Skaar Valstad

Vegard Store er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i smitterammede Villa Skaar Valstad

Kathrine Geard

Her ble smittemarerittet til virkelighet for de ansatte: – Vi ble sjokkert over utbruddet, sier helsefagarbeider Vegard

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

– Regjeringens forslaget vil ramme lavtlønte hardest og kvinner i særdeleshet, mener forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Nanna Aanes Wolden

Pensjonistlederen protesterer mot regjeringens forslag om at enker og enkemenn skal miste pensjon

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Før hjalp helsefagarbeidere brukeren med oppgaver som hun eller han ikke lenger klarte å utføre selv. Nå skal de prøve å holde hendene på ryggen og motivere brukeren til å klare mest mulig selv.

Tri Nguyen Dinh

Hjelper eller trener? – Helsefagarbeiderne blir ikke utdanna for framtida

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

Halvard Alvik/NTB Scanpix

Fem kommuner slo seg sammen. Nå skal de kutte 190 årsverk

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy