Mette Nord: – Alle må med i kampen mot mobbing

SAMARBEIDSPROSJEKT: Mette Nord er tydelig på at alle må bidra i kampen mot mobbing i skolen, vaktmesteren også.

SAMARBEIDSPROSJEKT: Mette Nord er tydelig på at alle må bidra i kampen mot mobbing i skolen, vaktmesteren også.

Jan Lillehamre

Leder i Fagforbundet vil satse på tverrfaglig samarbeid for å stanse mobbingen i skolen

2019031210143620190410203756

– Alle som jobber i skolen, må få god informasjon og delta i planleggingsarbeidet for de tiltakene man skal iverksette mot mobbing, sier Fagforbundetleder Mette Nord.

Hun viser til at hele en tredjedel av alle ansatte i skolen er andre yrkesgrupper enn lærere, og disse må være med når vi alle skal tenke helhetlig.

I denne barnehagen har de funnet et magisk middel mot mobbing

Må ut av klasserommet

Det meste av mobbingen skjer utenfor klasserommet, så Nord mener at alle som er sammen med barna må ha innsikt i mobbeproblematikken.

– Når unger gruer seg til å gå ut i friminuttet, og bare vil gjemme seg vekk, så har de ikke det læringsmiljøet de har krav på, sier hun.

Hun mener at alt fra vaktmestre, miljøarbeidere og helsesøstre har et ansvar for å si ifra, dersom mobbing pågår.

Et problem i dag er at mange skoler er pålagt å outsource tjenester som vaktmester og renholdere, slik at det stadig vekk er nye og tilfeldige mennesker som er innom skolen.

– De har ikke eierskap til bygget eller kjennskap til elevene. Å skape et godt miljø rundt ungene, i tillegg til å være observatører, er viktige oppgaver lærerne ikke alltid klarer alene.

Hun er også opptatt av at det skal være nok ansatte til stede på skoler og i barnehager.

Her er alle sakene våre om mobbing

Partnerskapet forplikter

– Partnerskap mot mobbing forplikter, på den måten at kommunene og fylkeskommunene, må tenke helhetlig rundt mobbing fremfor å ha fokus på enkeltgrupper, sier Nord.

Hun understreker også at alle voksne må huske at de er rollemodeller.

– Ved siden av å oppdage og motkjempe mobbingen, har alle voksne en viktig jobb med å være gode rollemodeller for barna, sier hun.

Hun sier det er klart at ungene observerer hvordan voksne bruker deler av Internett nærmest som en søppelkasse for meninger og forakt for andre mennesker.

– Et godt skolemiljø kan være preventivt dersom mobbing oppstår, og hindre at dette ikke får liv å utvikle seg, mens et dårlig skolemiljø kan akselerere mobbing. Både mobberen og mobberne er tapere når dette får lov å utvikle seg, sier hun.

Typisk for en fagforening å engasjere seg i mobbing?

– Vi har titusenvis av medlemmer, som jobber i skole og barnehage, som assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmestre, sosialarbeidere og skoleassistenter, som både observerer barn og er faglig opptatt av dem. Mobbing angår dem også, sier Nord.

Også på arbeidsplasser kan det forekomme mobbing, og Nord er overbevist om at dette er et samfunnsproblem på tvers av alder.

– Ting henger sammen. Vi vil at arbeidsplassen skal være et godt sted å være, for alle. Derfor er mobbing også en yrkesfaglig sak, sier Mette Nord.

Kompetanseheving

May-Britt Sundal, som er leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, er enig med Nord i at alle må med i mobbekampen.

– Tverrfaglig samarbeid er viktig, hele veien gjennom utdanningsløpet. Det er viktig at alle ansatte har kompetanse om mobbing, sier hun.

Hun sier at både barnehage, skole eller SFO/AKS skal ha gode rutiner for håndtering av mobbing, og at alle som jobber der, må være trygge på hvordan de skal bruke dem.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy