Kommuneøkonomi:

– Kuttene i kommunen vil særlig gå utover demente, mener hjelpepleier i Brønnøy kommune

REAGERER: I kommuner over hele landet kuttes det i budsjetter, og flere reagerer. Elin Jægersen Vatnan, som arbeider i hjemmebaserte tjenester i Brønnøy kommune, er en av dem.

REAGERER: I kommuner over hele landet kuttes det i budsjetter, og flere reagerer. Elin Jægersen Vatnan, som arbeider i hjemmebaserte tjenester i Brønnøy kommune, er en av dem.

Rawpixel/Unsplash

Brønnøy vil kutte to millioner i helse. De er ikke den eneste kommunen som foreslår helsekutt i 2019.

2018112810240020181128103930

hanna.skotheim@fagbladet.no

Landets kommuner legger i disse dager siste hånd på budsjettverket. Det som har kommet frem i budsjettet til Brønnøy kommune, faller ikke i god jord hos hjelpepleier Elin Jægersen Vatnan. Hun skrev om sin frustrasjon i et innlegg som ble publisert i Brønnøysund avis lørdag.

– Når jeg så på lista over kutt som skal gjøres, forstod jeg at bemanningen vil bli redusert. Mindre pleiehender vil gjøre det enda vanskeligere for oss som er igjen, forteller Vatnan til Fagbladet.

Skeptisk

Ifølge budsjettet til Brønnøy kommune vil det bli kuttet to millioner kroner på helsefeltet fra 2019.

Vatnan har en videreutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri og arbeider i hjemmebaserte tjenester. Der møter hun pasienter i alle kategorier, og flere av dem er demente. Hun mener kuttene vil gå særlig utover denne gruppen med mennesker.

Elin Jægersen Vatnan, hjelepleier i hjemmebasert omsorg i Brønnøy kommune.

Elin Jægersen Vatnan, hjelepleier i hjemmebasert omsorg i Brønnøy kommune.

Privat

– Du må ha kompetanse nok for å ivareta disse pasientene, men du må også ha tid til dem. For å forstå hva de trenger og for å skape tillit og trygghet, trenger vi tid og da må vi være flere på jobb.

Vatnan er også skeptisk til at pasientene får besøk av ulike pleiere fra dag til dag.

– Jeg får verken tid eller mulighet til å skape den relasjonen med de eldre som jeg ønsker.

Omfattende bruk av deltid

Nå håper Vatnan ledere og politkere lytter til alt det som i disse dager skrives om arbeidshverdagen i helsesektoren. Selv ønsker hun en trygg alderdom omgitt av mennesker som har den kompetansen som trengs for å kunne ta vare på henne.

– Og så vil jeg ikke at det skal komme så mange forskjellige personer inn til meg.

Nylig skrev Fagbladet om Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Riksrevisjonen er bekymret for kvaliteten på eldreomsorgen. Ett av ankepunktene er den altfor omfattende bruk av deltid i kommunene. Rapporten peker på at dette går utover pasientsikkerheten.

Kutter

Brønnøy er ikke alene om å kutte, og Vatnan er ikke alene om å reagere på kuttene som gjøres.

Fredag skrev Fagbladet om rådmannen på Jevnaker som vil kutte 15 helsemedarbeidere. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Jevnaker, Bjørn Andreassen, var blant dem som reagerte på kuttene. Han sa i en e-post til Fagbladet at han mener rådmannen skulle drøftet oppsigelsene med de tillitsvalgte før oppsigelsene ble varslet.

– Kommunen forbereder altså oppsigelser og forskutterer dermed kommunestyrets budsjettvedtak 13. desember. Vi godtar ingen oppsigelser på dette grunnlaget og vil vurdere å ta ut søksmål på hver enkelt som mottar oppsigelse, skrev han i en e-post til Fagbladet.

Effektiviseringen dreper arbeidsgleden

Avvikler prosjekt

Det kom også reaksjoner da rådmannen i Trondheim kunngjorde at han ønsker å avvikle prosjektet «Toppa bemanning», som startet opp i 2017. Prosjektet gikk ut på at kjent fravær skulle dekkes av egne ansatte i 100 prosent stilling. Ordningen skulle erstatte innleie av arbeidskraft. En evaluering av prosjektet viser blant annet at beboere har registrert færre ansatte og er fornøyd med det, sykefraværet har gått ned og at ansatte gir gode tilbakemeldinger.

I en kronikk i Adresseavisen spør Svein Olav Aarlott, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim, hvorfor kommunen skal avvikle et så vellykket prosjekt.

I Kristiansund skal det også spares ved å kutte 90 stillinger. Da dette ble kjent, kom det som et sjokk på hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i kommunen, Målfrid Mork.

– Disse kuttene har ikke blitt drøftet med oss. Vi ønsker å være med videre i prosessen for å se på hva som er mulig. Det er viktig at de ansatte blir involvert, sier Mork til NRK.

Bibliotekar Eva Kristin må ha ekstrajobb i butikk. Nå slutter hun etter kuttforslag i skolebibliotekene

– Jeg får verken tid eller mulighet til å skape den relasjonen med de eldre som jeg ønsker

Elin Jægersen Vatnan

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy