JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Riksrevisjonen advarer: – Deltid og mye vikarbruk gir dårligere kvalitet i eldreomsorgen

UFRIVILLIG DELTID: Hilde Lende Aune jobbet i over tolv år før hun fikk en full stilling.

UFRIVILLIG DELTID: Hilde Lende Aune jobbet i over tolv år før hun fikk en full stilling.

Martine Grymyr

Enkelte ledere i helse- og omsorgstjenesten kan ha så mange som 200 medarbeidere i små deltidsstillinger å følge opp. – Pasientene blir lett taperne, sier Hilde Lende Aune, som har lang erfaring som ufrivillig deltidsarbeider.

2018112710443920230821171436

titti.brun@fagbladet.no

– Selvfølgelig går det ut over pasientene at de stadig møter vikarer og deltidsansatte, sier helsefagarbeider Hilde Lende Aune. Hun arbeider på Ravnanger sykehjem i Askøy kommune.

I likhet med svært mange helsefagarbeidere som Fagbladet har skrevet om de senere årene, har Aune vært en del av deltidskulturen i norsk eldreomsorg.

Ifølge tall fra arbeidsgiverorganisasjonen KS, er omlag 67 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren deltidsarbeidende.

Nylig ble Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen lagt fram. Riksrevisjonen er bekymret for kvaliteten på eldreomsorgen. Ett av ankepunktene er den altfor omfattende bruk av deltid i kommunene. Rapporten peker på at dette går utover pasientsikkerheten.

Disse kommunene er best og verst på heltid

– Pasientene blir lett taperne

Hilde Lende Aune ønsker riksrevisjonen velkommen etter. Deltidsproblemene er noe Fagforbundets medlemmer har kjent på kroppen i årevis.

– Ansatte i heltid er selvfølgelig bedre enn 40 personer i deltid. Med mange deltidsansatte er det mye lettere at vi går glipp av viktig informasjon som om pasienten.

Hun mener den lave bemanning er roten til alt ondt.

– Arbeidshverdagen blir tyngre for alle. Det er en vond sirkel. Sykefraværet blir større på grunn av slitasjen i hverdagen, og derved blir antallet vikarer flere. Sånn skal det ikke være for verken pasienter eller ansatte, mener Lende Aune.

Selv har det tatt henne over tolv år å få en full stilling. I alle årene har hun ønsket full stilling. Hun er ikke i tvil om at jakten på vakter sliter på arbeidsenergien.

– Du mister lett piffen når du aldri vet om du har arbeid dagen etter. Det sliter. Du orker ikke gi like mye av deg selv. Pasientene blir lett taperne.

Ny undersøkelse: De fleste nye helsefagarbeidere må nøye seg med å jobbe deltid

Riksrevisjonen krever tiltak

Riksrevisjonen er Stortingets viktigste eksterne kontrollorgan. Den skal sjekke at landet styres slik Stortinget har bestemt. Når den kommer med kritikk og anbefalinger til tiltak, må rett instans ta fatt i problemet.

Riksrevisjonen kommer nå med flere anbefalinger som Helse- og omsorgsdepartementet må ta ansvar for. En av de sju anbefalingene er å hjelpe kommunene med å redusere sykefravær og deltid.

200 på deltid i små stillinger

Ifølge rapporten bør «Helsemyndighetene bidra til større oppmerksomhet om hvilke problemer mye deltidsarbeid fører til når det gjelder blant annet kvalitet/pasientsikkerhet, rekruttering/bemanning og ledelse.»

Den viser til at enkelte ledere kan ha så mange som 200 medarbeidere i små deltidsstillinger å følge opp.

Videre står det at «Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det ikke finnes nasjonal oversikt over hvordan kommunene arbeider med tiltak for heltidskultur.»

Kommunene lyser ut nesten bare deltidsstillinger

Deltid svekker pasientsikkerheten

Riksrevisjonen peker på en rekke utfordringer med pasientsikkerheten i norsk eldreomsorg:

• Når det gjelder ernæring, legemidler og fall

• Mange eldre er underernært

• Forutsetninger for god pasientsikkerhet er ikke på plass, det henger sammen med organisering og arbeidsmåter

• Selv om stillingsandelen blant sykepleiere har økt, er det fortsatt høyt sykefravær og omfattende bruk av deltidsstillinger

• I hjemmetjenestene er det ofte mange ulike personer som følger opp brukeren

• Deltid gjør det vanskelig å få til god utveksling av informasjon og å oppdage endringer i brukerens funksjonsnivå og helsetilstand

• Mange ufaglærte arbeider med brukerne

• Det gjenstår mye før kompetansen i eldreomsorgen er i samsvar med behovene

Ordfører Ingrid gjør alt hun kan for å skape en heltidskultur. Her er hennes beste råd

Rett til utvidet stilling fra 2019

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo (Frp) er enig i at deltid er et problem i eldreomsorgen.

– Derfor jobber regjeringen for en reduksjon. Det gir pasienter og brukere bedre tjenester og sikrer kontinuitet i oppfølgingen, sier hun.

Ellers viser statssekretæren til en endring i arbeidsmiljøloven som på visse vilkår gir deltidsansatte rett til å få utvidet stilling, framfor at arbeidsgiver ansetter nye folk.

– Hensikten er å redusere ufrivillig deltid.

Endringen trer i kraft fra første januar 2019. Den betyr at dersom du har en 50 prosent stilling, og arbeidsgiver lyser ut en stilling i 80 prosent, så har du rett til å få 50 prosent av stillingen, slik at din blir en full stilling.

Arbeiderpartiet ber Høie stille krav om flere heltidsstillinger

Stort behov for helsepersonell

Riksrevisjonen uttrykker også bekymring for befolkningsutviklingen og rekruttering av helsepersonell. I flere distriktskommuner er aldringen allerede sterk og stigende.

Mens bare rundt hver åttende innbygger i Oslo vil være 70 år eller mer i 2040, vil hver tredje person være 70 år eller eldre i enkelte distriktskommuner. Dette er også en viktig grunn for å redusere deltid.

KS har gjort beregninger som viser at:

• Hvis det jobbes én time ekstra per uke, vil det redusere rekrutteringsbehovet med ca. 4400 årsverk per år.

• Hvis gjennomsnittlig stillingsstørrelse økes til 90 prosent, vil det redusere rekrutteringsbehovet med 35 000 årsverk per år.

Alle er enige i at deltid er et problem

Også KS mener at en høy andel deltidsansatte er uheldig både for kvaliteten og kapasitet i tjenestene.

– Det jobbes godt mange steder, men høy deltidsandel er en av hovedutfordringene for kommunene, bekrefter Anne Gamme, som er fagleder myndighetskontakt helse og velferd i KS.

Hun viser til at KS og fagorganisasjonene har jobbet sammen om dette i mange år, og har inngått en heltidserklæring.

– Utviklingen går sakte framover, men det er fortsatt et stort potensial i å øke stillingene og skape mer heltid.

Ansatte flere – sparte penger

Økt grunnbemanning er nøkkelen

Fagforbundet mener at en økt grunnbemanning er nøkkelen til å løse deltidsfloken. Det krever økte midler til kommunene.

– Det er bra at Riksrevisjonen tar opp problemene med deltid og vikarbruken, og bringer kritikken videre til Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg håper det fører til konkrete tiltak, sier Kurt Rønning som er nestleder i Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial. Og legger til:

– Men jeg har hørt det før og tror ikke noe skjer før jeg ser det.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy