Nytt fra nyttår:

Får du mer å rutte med i år? Se hvordan de nye skatte- og avgiftsgrepene påvirker din økonomi

Vidar Ruud / NTB

Økt formuesskatt, innstramminger i tax free-kvotene, billigere ferjepriser og dyrere tobakk. Dette er noen av endringene som trer i kraft fra 1. januar.

2022010308292620220103082926

En rekke lovendringer, skatte- og avgiftsgrep og nye ordninger trer i kraft ved overgangen til det nye året. Her er en oversikt:

Skatt

* Regjeringen gjør flere endringer i skattesystemet. Skatten på de høyeste inntektene økes, mens den reduseres på de laveste.

* Ifølge regjeringen vil 82 prosent av skattebetalerne få lavere eller uendret skatt neste år. De som tjener mindre enn 750.000 kroner i året, skal sitte igjen med mer.

* Formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner (40 millioner kroner for ektefeller) innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent. Bunnfradraget økes samtidig fra 1,5 millioner kroner i 2021, til 1,7 millioner kroner.

* Fagforeningsfradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner.

* Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50.000 til 25.000 kroner. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

* Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes fra 55 prosent til 75 prosent fra og med inntektsåret 2022. Verdsettelsen øker også for dyre primærboliger, slik at den blir 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.

* Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

* Endring i reisefradrag: Fra og med inntektsåret 2022 erstattes dagens to satser for reisefradrag med én felles kilometersats på 1,65 kr/km.

Avgifter

* Strømavgiften kuttes med 8 øre per kWh i vintermånedene, mens den kuttes med 1,5 øre i perioden april-desember.

* Tobakksavgiften økes med 5 prosent mer enn det som er vanlig prisjustering. For en 20-pakning med sigaretter innebærer det at avgiften økes fra 55,4 kroner til 59 kroner. For snus øker avgiften fra 85 kroner per 100 gram til 90 kroner per 100 gram.

* CO2-avgiften økes. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften for å kompensere for økte bensinpriser.

Annet

* Tax free-kvoten for reisende endres. Etter nyttår kan man ikke lenger bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

* Fra nyttår kuttes ferjeprisene med ytterligere fem prosentpoeng sammenlignet med 1. januar 2021. De ble allerede kuttet med 25 prosent 1. juli i 2021. I tillegg blir det gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn.

* Kulturrådet endrer navn til Kultur Norge. Rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond, skal beholde navnet Kulturrådet.

* Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om blodprøven NIPT og tidlig ultralyd.

* Nye regler for kjøp og salg av bolig. Selgere kan ikke leger selge boligen «som den er», og må ta større ansvar for å gi grundig informasjon og dokumentasjon av boligen. Det stilles også større forventninger til at kjøpere setter seg inn i informasjonen. I tillegg blir det innført nye minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen.

* Barnevernsreformen trer i kraft 1. januar. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Den overordnede målsettingen for reformen er at flere barn skal få rett hjelp til rett tid og at tjenestetilbudet i større grad skal tilpasses lokale behov.

* Endringer i reglene for tros- og livssynssamfunn. Etter nyttår kan de nektes økonomisk tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten.

* Flere kan motta fri rettshjelp. Endringen i forskrift om fri rettshjelp innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra 246.000 kroner til 320.000 og for par fra 369.000 kroner til 490.000.

* Kravet til oppholdstid ved søknad om statsborgerskap heves, slik at søkere som hovedregel må ha til sammen åtte års opphold i løpet av de siste elleve årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet.

* Nivået for lovlig konsentrasjon av svevestøv i uteluften senkes. Dette kan føre til at flere kommuner må innføre tiltak.

* Fra 1. januar 2022 har dødsbo en frist på tre år til å sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier.

MEST LEST:
LAVERE REALLØNN: Hogne Hongset sier at han tror det blir lavere lønnsøkning og at økte strømpriser vil gjøre at vi får mindre penger å rutte med.

LAVERE REALLØNN: Hogne Hongset sier at han tror det blir lavere lønnsøkning og at økte strømpriser vil gjøre at vi får mindre penger å rutte med.

Jan-Erik Østlie

Han advarte mot strømsjokk. Nå advarer han om lavere lønninger

En av de tre tidligere velfersdirektørene skal ha disponert en båt av denne typen, ifølge tiltalen. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. (Illustrasjonsfoto)

En av de tre tidligere velfersdirektørene skal ha disponert en båt av denne typen, ifølge tiltalen. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. (Illustrasjonsfoto)

Pixabay

Tidligere velferdsdirektører: – Fikk penger, biler og luksusbåt. Nå går korrupsjonssaken for retten

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

Benedicte Aas, opprinnelig fra Gjøvik men bosatt i Oslo, har fått det svært tøft på grunn av de høye strømprisene.

Benedicte Aas, opprinnelig fra Gjøvik men bosatt i Oslo, har fått det svært tøft på grunn av de høye strømprisene.

Privat

Single rammes ekstra hardt av strømsjokket: Barnehagepedagog Benedicte (36) lurer på hvordan hun skal få råd til mat

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy