Aps nye arbeidslivspolitikk:

Gunn Karin Gjul om Aps framtidige politikk: Vil ha en tillitsreform i alle kommuner

TILLITSREFORM: Gunn Karin Gjul og arbeidsgruppa som arbeider med Aps nye arberidslivspolitikk ønsker at kommunene som arbeidsgiver skal gi mer tillit til de ansatte i stedet for overvåking og kontroll.

TILLITSREFORM: Gunn Karin Gjul og arbeidsgruppa som arbeider med Aps nye arberidslivspolitikk ønsker at kommunene som arbeidsgiver skal gi mer tillit til de ansatte i stedet for overvåking og kontroll.

Karin E. Svendsen

– I stedet for et arbeidsliv preget av ovenfra og ned-bestemmelser, stoppeklokke og kontrollrutiner, mener vi at de beste tjenestene kommer når de ansatte får tillit og innflytelse over egen arbeidshverdag, sier fagbevegelsens representant i Aps arbeidsgruppe for arbeidslivspolitikk.

2018022210344220180222103511

I arbeidsgruppa mener jeg det det blir svært viktig med en kompetanseløft, og at dette blir en del av arbeidslivspolitikken.

Gunn Karin Gjul, leder samfunnsavdelingen i Fagforbundet

per.flakstad@fagbladet.no

Den tidligere stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet sitter i en arbeidsgruppe som skal utarbeide partiets framtidige arbeidslivspolitikk.

Allerede i mars skal landsstyret ta stilling til arbeidsgruppas forslag om den kommunale arbeidslivspolitikken. Dette blir en viktig del av partiets program i valgkampen foran kommunevalget høsten 2019.

Tillit til de ansatte

– Først og fremst er vi opptatt av at den tillitsreformen som det rødgrønne flertallet i Oslo er i ferd med å gjennomføre skal bli en del av partiets politikk som vi går til valg på i kommunevalget neste år, sier Gunn Karin Gjul.

– Vi ønsker at arbeidet med en tillitsreform skal bli standarden som kommuner over hele landet legger til grunn når de organiserer sine tjenester, sier hun.

Nå legger flere kommuner bort stoppeklokka og vil la de ansatte få mer å si

– I stedet for et arbeidsliv preget av ovenfra og ned-bestemmelser, stoppeklokke og kontrollrutiner, mener vi at de beste tjenestene kommer som et resultat av at de ansatte får tillit og innflytelse over sin egen arbeidshverdag. Vi mener de som har skoene på og vet hvor de klemmer, også er dem som har de gode løsningen på hvordan ting kan gjøres bedre, sier hun.

I tillegg er arbeidsgruppa opptatt av at kommunenes arbeidslivspolitikk må legge mer til rette for en heltidskultur.

– Dette må bli normen som alle lokalpolitikere og kommuneadministrasjoner skal styre etter, mener hun.

Disse kommunene er best og verst på heltid

– Målstyring koster samfunnet milliarder

Stoppe sosial dumping

En arbeidslivspolitikk som setter en stopper for sosial dumping er også en viktig del av gruppas forslag.

– Kommunene må ha handlingsplaner for å hindre at oppdrag settes ut til useriøse bedrifter som driver med sosial dumping overfor sine ansatte. Det bør blant annet innføres seriøsitetskrav om lærlinger, fagarbeidere og faste ansettelser ved offentlige anskaffelser. En god del kommuner har allerede mye av dette på plass, men mange av dem mangler fortsatt kontrollrutiner og sanksjonsbestemmelser, sier Gjul.

Kunnskapsløft

Et annet viktig element i den framtidige arbeidslivspolitikken, i både privat og offentlig sektor, er at arbeidslivet blir stadig mer digitalisert.

– Dette er en utfordring, og Fagforbundet har allerede gjort et godt stykke arbeid med den store digitaliseringsundersøkelsen som ble laget før landsmøtet i fjor. Den viste at våre medlemmer er positive til utviklingen, og ser ikke på den som en trussel. Det er viktig for dem at arbeidsgiverne legger til rette for en kontinuerlig kunnskapsoppdatering slik at de ansatte holder tritt med utviklingen.

– I arbeidsgruppa mener jeg det det blir svært viktig med en kompetanseløft, og at dette blir en del av arbeidslivspolitikken, sier Gjul.

Fagbevegelsens interesser

Som Fagforbundets representant blir det hennes jobb å ivareta fagbevegelsens interesser i arbeidsgruppa, sammen med Jonas Bals fra LO, Hilde E. Andersen fra Fellesforbundet og Anne C. Berger fra Nito.

– Opplever du at medlemmene i gruppa går inn i arbeidet med ulike interesser og at det har vært dragkamper om arbeidslivspolitikken?

– Nei, så langt har arbeidet mer vært en form for kreativt verksted. En av de sentrale utfordringene er å holde fast ved det trygge og regulerte arbeidslivet i Norge. De siste årene har vi opplevd en økning i virksomheter som opererer utenfor det regulerte arbeidslivet, noe som har ført til mer omfattende sosial dumping. I tillegg fører dette til at den seriøse delen av arbeidslivet presses fordi useriøse firmaer presser prisene.

– Det er svært viktig å stoppe denne utviklingen, ikke minst gjennom å legge til rette for økt organisering blant ansatte. I tillegg må vi ha lovverk og kontrollmekanismer som effektivt setter en stopper for at bedrifter og selskaper kan operere på utsiden av det seriøse og regulerte arbeidslivet.

Ber Ap-kommuner om å utlyse færre anbud: – Det er et av de beste verktøyene mot den svarte økonomien, mener Arild Grande (Ap)

EU- og EØS-diskusjoner

– Ennå har vi ikke snakket så mye om EU og EØS. Vi er enige om at Norge må bli flinkere til å utnytte de mulighetene som finnes i EØS-regelverket for å beholde mest mulig nasjonal styring med arbeidslivspolitikken. Men i Arbeiderpartiet har det alltid vært uenighet om EU og EØS, så vi kommer nok til å få diskusjoner når vi går dypere inn i akkurat det temaet, sier Gunn Karin Gjul.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy