JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

I denne Ap-byen sliter politikerne med å få flere til å jobbe heltid

Robin Martin Kåss, som er lege og Ap-ordfører, har lite å smile av når det kommer til andelen som jobber heltid i Porsgrunn. Han men må innse at han leder en by som ligger langt under landsgjennomsnittet, på tross av at Arbeiderpartiet har styrt byen siden 1964.

Robin Martin Kåss, som er lege og Ap-ordfører, har lite å smile av når det kommer til andelen som jobber heltid i Porsgrunn. Han men må innse at han leder en by som ligger langt under landsgjennomsnittet, på tross av at Arbeiderpartiet har styrt byen siden 1964.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Heltid seiler opp som valgkampens heteste sak. Men flere av Arbeiderpartiets mest lojale byer bommer på målene. – Vi tatt for enkelt på det, innrømmer ordfører Robin Martin Kåss. I hans by har Arbeiderpartiet styrt siden 1964.

2019080710210720230821171436

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Porsgrunn har hatt Ap-ordfører sammenhengende siden 1964. Den tradisjonelt industritunge byen er dermed en av Arbeiderpartiets mest solide bastioner i Norge. På tross av dette, og mange gode intensjoner, sliter politikere i kommunestyret med å få flere til å jobbe heltid.

– Vi har gjort veldig mange vedtak om mer heltid i kommunen. Men så har vi tatt for enkelt på det og tenkt at det skal løse seg etter at vedtaket er gjort. Det har ikke vært samsvar mellom intensjonene og de resultatene vi har fått, sier ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Martin Kåss (Ap).

Mette Nord: – Oslo skal bli en heltidshovedstad

Tar lang tid å snu heltidsskuta

Porsgrunn ligger langt under landsgjennomsnittet for andelen heltidsansatte i norske kommuner.

De siste fem årene har andelen som jobber heltid innen kommunens helse- og omsorgstjenester stått bom stille på rundt 28 prosent, ifølge KS PAI-tall. Landssnittet er på 36 prosent.

Det skjer på tross av flere velmente politiske vedtak om å øke heltidsandelen. Ordfører Kåss, som jobbet som lege før han tok på seg ordførervervet i 2015, tar selvkritikk på vegne av den Ap-styrte kommunen.

– Det tar lang tid å snu denne skuta. Vi har undervurdert problemet og fokusert for mye på ufrivillig deltid. Men problemet viser seg å være mer sammensatt enn det, sier han.

Slik skal LO og Arbeiderpartiet gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre

Høyere heltidsandel i røde kommuner

Porsgrunn er ikke den eneste av Arbeiderpartiets «evige» byer som sliter med å løse deltidsfloka. Ap har hatt ordføreren i Lillehammer siden rett etter krigen. Der jobber færre en 30 prosent av de ansatte innen helse og omsorg heltid. I Sarpsborg, hvor Ap har satt rekord med å ha ordføreren sammenhengende i 105 år, er heltidsandelen rett under landsgjennomsnittet på 35,6 prosent.

Det kommer fram i en undersøkelse Fagbladet har gjort. De tyve kommunene i undersøkelsen har vært styrt av henholdsvis venstresiden og høyresiden i minst 12 år.

Resultatene viser at de røde kommunene i snitt har noe høyere andel heltidsansatte enn de blå. Men de enkeltvise tallene for hver kommune viser at variasjonen er stor, både blant røde og blå kommuner.

(saken fortsetter under grafikken)

HØYERE ANDEL: I gjennomsnitt er det høyere andel heltidsansatte innen helse, pleie og omsorg i de ti røde kommunene. Fagforbundet mener heltid bør være årets viktigste valgkampsak, noe de har med seg Arbeiderpartiet på. De mener hele stillinger er viktig for blant annet å gi ansatte mer forutsigbar hverdag og bedre økonomi og pensjon. Kilde: KS PAI

HØYERE ANDEL: I gjennomsnitt er det høyere andel heltidsansatte innen helse, pleie og omsorg i de ti røde kommunene. Fagforbundet mener heltid bør være årets viktigste valgkampsak, noe de har med seg Arbeiderpartiet på. De mener hele stillinger er viktig for blant annet å gi ansatte mer forutsigbar hverdag og bedre økonomi og pensjon. Kilde: KS PAI

GRAFIKK: Vidar Eriksen

Se tallene her:

{f1}

Leif E. Moland ved Fafo mener det kan være vanskelig å se forskjell på røde og blå kommuner når det kommer til heltidsandelen innen helse og omsorg. Det på tross av at venstrestyrte kommuner oftere har intensjoner om å gjøre noe med utfordringen. Problemet er at tiltakene ikke treffer.

– Det har blitt gjort veldig mange vedtak om heltid. Men det er ingen kommuner hvor de har fått til dette i stor skala, sier forskeren.

Han mener en av årsakene til dette, er at politikerne tar for lett på motstanden vedtakene om heltid kan møte blant ledere og ansatte i kommunen. Den største hindringen er ofte godt innarbeidede holdninger og verdier.

– Deltidskulturen i pleie- og omsorgssektoren er et resultat av at tradisjonelle kjønnsroller og familie- og omsorgsverdier som har blitt bygget opp over tid. Mange kommuner opplever derfor at både ansatte og ledere kan være motvillige når politiske vedtak om mer heltid skal følges opp, sier han.

Fire av fem nyutdannede helsefagarbeidere jobber deltid

Vanskelig å lyse ut heltidsstillinger

Moland mener flere må forstå at det ikke alltid er en positiv verdi å jobbe heltid.

– Det er ingen menneskerett å jobbe deltid når man jobber med sårbare brukere. De som jobber deltid i dag sperrer for andre personer som vil jobbe heltid og gjør det vanskelig å rekruttere fagpersoner, sier Moland.

Et grep politikere ofte tyr til, er å vedta at det i hovedsak skal lyses ut hele stillinger. Men mange støter på problemer når vedtaket skal settes ut i praksis. Det viser seg ofte å være vanskelig å lyse ut heltidsstillinger som skal passe inn i en turnus hvor deltid er normen, påpeker Moland.

Han trekker fram Prekesjappene i Fredrikstad som et godt eksempel på et prosjekt som begynner i riktig ende. Der involveres ansatte, politikere og ledere lenge før endringene i arbeidstid gjøres. Det kan gjøre at flere faktisk får lyst til å jobbe mer.

– Hovedproblemet er at flertallet av dem som jobber deltid, ønsker det selv. Hvis vi ikke får en endring i disse holdningene, får vi ikke bukt med deltidsproblemet i kommunene, sier han.

Lanserte rapporten «En ny vei mot heltidskultur» om Fredrikstad-prosjektet

Hver fjerde turnusansatt jobber heltid

Tall fra KS bekrefter at det er vanskelig å gjøre noe med heltidsandelen i kommunene, tross politisk iver hos flere partier og fagbevegelsen.

I løpet av ti år har andelen som jobber heltid i kommune-Norge økt fra rundt 47 til 52 prosent. Utfordringen er størst innen helse, pleie og omsorg, hvor litt over hver tredje ansatt har en heltidsjobb.

For de turnusansatte, som ofte er nær på brukerne, er andelen som jobber heltid betraktelig lavere. Der jobber bare hver fjerde ansatt heltid.

{s1}

– Det går an å gjøre noe

– Deltidsproblematikken er vanskelig, men det går an å gjøre noe med det, sier Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Nylig møtte hun Fagbladet utenfor et sykehjem i Lørenskog. Det er ikke et tilfeldig valgt sted. Her sitter Arbeiderpartiet godt ved roret og over halvparten av de ansatte innen helse og omsorg jobber heltid.

Men er det vits i å snakke om heltid i valgkampen, når så mange kommunepolitikere sliter med å få noe gjort? Ja, mener ordfører Kåss i Porsgrunn.

– Dette er et problem som ikke har blitt løst, selv om Porsgrunn har vært styrt av Arbeiderpartiet i mange år. Men det er akkurat derfor det er viktig til å gå til valg på dette. At det er vanskelig å gjøre noe med heltidsproblemet slår ikke hull på Arbeiderpartiets valgløfter, sier han.

Bruker en million kroner på heltid

Ordfører Robert Martin Kåss og kommunestyret i Porsgrunn la i desember i fjor en million kroner på bordet for å gjøre noe med deltidsproblemet. Pengene skal i løpet av året brukes til å lage turnusordninger som legger til rette for mer heltid.

– Vi har innsett at dette kommer til å koste penger. Målet er at et slikt beløp skal inn i det ordinære budsjettet. Men når vi får organisert en heltidskultur, kommer vi til å tjene på det. Det er lettere å skape fagutvikling med en full stilling enn fem 20-prosentsstillinger, sier han.

Derfor velger vi å jobbe deltid

Disse røde og blå kommunene er best på heltid

Fagbladet har valgt ut tyve kommuner som har vært styrt av henholdsvis venstresiden og høyresiden i minst 12 år. Alle de røde kommunene har ordfører fra Arbeiderpartiet, de ti blå kommunene har ordfører fra Høyre eller Fremskrittspartiet.

Landsgjennomsnittet er for andel som jobber heltid er 35,6 prosent av totalt antall ansatte innen helse, pleie og omsorg i kommunene (KS PAI).

Tabellen viser andel heltidsansatte i prosent av totalt antall ansatte i helse, pleie og omsorg i ti røde kommuner. Dette er kommuner som har vært styrt av partier på venstresiden i minst 12 år.
Andel heltidsansatte
Lørenskog51,8
Hammerfest50,3
Trondheim45,7
Vefsn44,5
Skedsmo40,8
Sarpsborg35,2
Sunndal34,6
Gjøvik33,1
Lillehammer29,9
Porsgrunn28,4

Tabellen viser andelen heltidsansatte i prosent av totalt antall ansatte i helse, pleie og omsorg i ti blå kommuner. Dette er kommuner som har vært styrt av partier på høyresiden i minst 12 år.
Andel heltidsansatte
Molde42,2
Asker41,7
Ullensaker41,4
Bærum39,4
Stavanger39,4
Hole31,4
Kristiansand30,4
Sandefjord29,7
Os (Hordaland)26,4
Lillesand21,7

Vi har innsett at dette kommer til å koste penger.

Robert Martin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy