JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Israelsk marine har bordet fagforenings-støttet norsk skip på vei til Gaza

Fiskeskøyten Kårstein er det første norske skipet som prøver å bryte den israelske blokaden av Gaza.

Fiskeskøyten Kårstein er det første norske skipet som prøver å bryte den israelske blokaden av Gaza.

Youssef Sammour

Søndag ettermiddag melder Ship to Gaza Norway at den israelske marinen har bordet den norske fiskeskøyten «Kårstein», som var på vei mot Gaza.

2018072912110520180730155519

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag ble aksjonistbåten «Kårstein» bordet av den israelske marinen og tatt inn til havn i byen Ashdod i Israel. Dermed ble også den norske besetningen og de øvrige delegatene om bord arrestert.

Aksjonen er støttet av flere fagforeninger, blant annet har Ship to Gaza Norway over flere år mottatt både økonomisk og praktisk bistand fra Fagforbundet.

Målet om å nå Gaza, med medisinsk utstyr og en velfungerende norsk fiskebåt, ble dermed ikke nådd. Forventningene om å nå destinasjonen var på forhånd lunkne, da lignende forsøk på å bryte den israelske blokaden av Gaza sjøveien, ikke har lykkes de siste ti årene.

Israelsk dom åpner for å konfiskere og selge protestbåten

IDF hevder pågripelsen var udramatisk

Søndag kveld bekreftet den israelske marinen at de har tatt kontroll over båten.

– De maritime styrkene tok kontroll over båten som var på vei fra Europa til Gaza for å bryte den legitime blokaden. Vi fulgte etter båten og tok over den i samsvar med internasjonal lov, sier en talsperson for Israel Defence Forces (IDF).

Han hevder styrkene skal ha sagt til mannskapet om bord på den norske båten at det medisinske utstyret kan sendes til Gaza gjennom Asdhod. Videre hevder han at pågripelsen skjedde uten noen større hendelser.

Krever mannskapet frigitt

Leder for Ship to Gaza Norway, tidligere Rødt-politiker Torstein Dahle, legger ingen lit til at de 22 aktivistene om bord ble håndtert forsiktig.

– Talspersonen hevder at det gikk fredelig for seg. Basert på tidligere erfaringer, der israelske styrker blant annet har hatt omfattende bruk av elektrosjokkpistoler, er jeg bekymret for båtens mannskap. Vi krever at Israel umiddelbart frigir mannskapet og setter dem i kontakt med sine respektive ambassader, skriver han i en pressemelding.

Les mer om bakgrunnen for aksjonen her og tilsvaret fra den israelske ambassaden her

Han oppfordrer utenriksminister Ina Eriksen Søreide til å gå ut med klar fordømmelse av av både det han kaller en «kapring» og selve den rundt ti år lange blokaden av Gaza.

Uenige om folkeretten

De rundt to millionene menneskene som bor på Gaza lever på et eksistensminimum, da så å si all flyt av varer og mennesker er blokkert av nabolandene Israel og Egypt. Blokaden skyldes i stor grad at det er Hamas som har kontrollen over Gaza. Hamas blir sett på som en terroristorganisasjon av blant andre Israel, EU og USA.

Selv hevder Ship to Gaza at de etter internasjonal lov, også kjent som folkeretten, har rett til å seile inn til Gaza.

– Det er i strid med internasjonal rett å kapre fredelige båter i internasjonalt farvann. Spesielt for Norge som skipsfartsnasjon er det nødvendig å være prinsipiell og klar på dette punktet, sier Torstein Dahle og legger til at målet med aksjonen var blant annet å levere medisinsk utstyr og gi selve fiskebåten i gave.

Israels ambassade forsvarer blokaden

Den israelske ambassaden i Norge lar seg imedlertid ikke imponere av det humanitære aspektet i aksjonen. Som tilsvar viser ambassadens informasjonsansvarlig, Beate Mikkelsen, til en pressemelding de slapp sist mandag.

– Denne aksjonen vil ikke hjelpe Gazas innbyggere. Den vil bare styrke terrorist-regimet i Gaza, skriver de og beskriver flotiljen som et redskap i en kampanje for å oppfordre til lovbrudd mot Israel.

– Båten har ingen humanitær komponent. Den eneste hensikten var å skape en politisk provokasjon ved å krenke de lovbestemte tiltakene som Israel håndterer, fortsetter ambassaden.

De beskriver hele aksjonen som en sverte-kampanje mot Israel, hvor aksjonistene ignorer brudd på menneskerettighetene begått av Hamas. De hevder også Gaza ikke er beleiret og viser til at flere hundre lastebiler passerer grenseovergangene daglig «under normale omstendigheter».

Videre hevder ambassaden at selve blokaden av Gaza er lovlig i henhold til folkeretten, og at dette kan håndheves i internasjonalt farvann. Ambassaden viser til FNs Palmer-rapport fra 2011.

– Blokkeringen hindrer smugling av våpen i Gaza, som har vært styrt av den internasjonalt anerkjente terrororganisasjonen Hamas siden 2007, som regelmessig angriper israelske sivile.

UD har kontaktet Israel

Utenriksdepartementet melder til Fagbladet søndag kveld at de er kjent med at det er norske statsborgere om bord på båten, men at de enda ikke har mottatt noen bekreftelse fra israelske myndigheter at den med dens mannskap og passasjerer er tatt i arrest.

– Vi kjenner ikke hendelsesforløpet knyttet til hva som har skjedd med båten Kårstein og dets mannskap. Vi har derfor bedt israelske myndigheter klargjøre hva som har skjedd og på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å eventuelt gripe inn overfor fartøyet, skriver kommunikasjonssjef i UD, Frode Overland Andersen, til Fagbladet.

– Vi har frarådet dette på forhånd

Videre opplyser han at UD gir konsulærbistand til alle norske borgere i utlandet som ber om det. Men videre påpeker Andersen at deres reiseråd fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza.

– Båtene til Gaza er et uttrykk for frustrasjonen mange føler over den vanskelige situasjonen i området. Samtidig er forsøk på å bryte blokaden forbundet med fare. Norske myndigheter har derfor på forhånd sterkt frarådet dette, meddeler han.

Andersen hevder at Norge har ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengningsregimet, altså blokaden, må lettes. Det for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. UD står fast bestemt på at blokaden er et politisk spørsmål som kun må løses med politiske virkemidler.

– Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen, avslutter Anderssen.

Ber Søreide komme på banen

– Bordingen og arrestasjonen er et helt krystallklart brudd på FNs havrett. For meg som pårørende er jeg opptatt av at den norske utenriksministeren kommer kjapt på banen og fordømmer dette. De bør kreve skipet og mannskapet løslatt, sier leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell.

Hun er samboer med Mikkel Grüner, som er Fagforbundet-medlem og SV-politiker i Bergen. Grüner har reist med skipet i over to måneder, hele veien fra Bergen.

Fagbladet møtte Mikkel Grüner da båten lå til havn i Kjeholmen ved Oslo:

– Forbrytelse mot menneskerettigheten

Sara Bell peker på at Israel er medlem av FN og derfor er forpliktet til å forholde seg til internasjonal rett.

– Når FN-stater bryter folkeretten så grovt, bør andre stater reagere, sier Sara Bell, som selv er brennende opptatt av Palestina-saken.

Hun mener blokaden av Gaza er en forbrytelse mot menneskerettigheten.

– Når FN ikke har adekvat press på sine medlemsstater, så er det helt legitimt for folkelige bevegelser å drive med solidariske aksjoner for å belyse den problemstillingen. Det kan ikke være spørsmål om aksjonens legimitet, sier hun.

Samtidig opplever hun det som stressende å ikke kunne oppnå kontakt med sin samboer.

– Det er utrolig ubehagelig til å tenke på at de neste døgnene blir min samboer behandlet dårlig. Samtidig tenker jeg han og de andre er rustet for å takle dette. Det er uansett trivielt sammenlignet med det Gazas to millioner innbyggere opplever hver dag, sier hun.

Hun sier hun forventer at israelske myndigheter frastår å skade aktivistene, men at de får human behandling og løslates raskt.

Sara Bells kronikk om aksjonen og blokaden av Gaza

Fagbladet har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med den israelske ambassaden i Oslo søndag, men uten å ha lykkes.

– Ren kapring

Ship to Gaza Norway tok kontakt med Utenriksdepartementet kort tid før det norskregistrerte skipet skal ha blitt bordet. I en pressemelding, skriver de at:

– Vi har sendt denne meldingen til Utenriksdepartementet, der vi ber om at de krever av Israel at de øyeblikkelig stopper det som er en ren kapring i internasjonalt farvann av et fredelig skip under norsk flagg, skriver Ship to Gaza i en pressemelding.

Se meldingen som Ship to Gaza sendte til Utenriksdepartementet i sin helhet i undersaken.

(Saken fortsetter under bildet)

Kårstein lå til havn ved Fagforbundets feriehjem på Kjeholmen i Oslo tidligere og sommer.  Fagforbundet-medlem og SV-politiker Mikkel Grüner er en av de som mest sannsynlig er anholdt av israelske styrker.

Kårstein lå til havn ved Fagforbundets feriehjem på Kjeholmen i Oslo tidligere og sommer. Fagforbundet-medlem og SV-politiker Mikkel Grüner er en av de som mest sannsynlig er anholdt av israelske styrker.

Bjørn A. Grimstad

«Angrep og arrestasjon kan komme når som helst», skrev Ship to Gaza Norway til Fagbladet søndag formiddag. At den israelske marinen skulle ta grep og borde båten var forventet.

I løpet av de ti siste årene har forsøk på å bryte den israelske blokaden sjøveien, blitt en årlig hendelse. Hver gang har aksjonene blitt stoppet, båtene konfiskert og mannskapet arrestert av Israel Defence Force (IDF). De blir anklaget for å forsøke å reise inn til Israel ulovlig. Det var derfor forventet at det samme skulle skje også i år.

Til Fagbladet i mai sa Beate Mikkelsen (se undersak), kommunikasjonssjef ved Israels Ambassade i Oslo, at:

– Norge har stoppet fremmede båter i norsk farvann, det samme vil Israel gjøre i denne situasjonen.

Hevder de brøt folkeretten

Det tok omtrent to timer fra den israelske marinen først tok kontakt med skipet, til de gjennomførte bordingen.

Rundt halv tolv på formiddagen oppga kaptein på den norske fiskeskøyta, Herman Reksten, at den israelske marinen har tatt første kontakt via samband. Meldingen skal ha vært utydelig, men handlet blant annet om at de brøt internasjonal lov. Litt før klokken tolv ga den israelske marinen en siste advarsel til aksjonistene.

Klokken ett var «Kårstein» 49 nautiske mil, rundt 9 mil, utenfor kysten av Gaza. Da ble de kontinuerlig kontaktet av den israelske marinen gjennom sambandssystemet VHF. Mannskapet om bord kunne da observere at de ble fulgt av fire krigsskip.

Dette ble kommunisert via satellitt-telefon gjennom organisasjonen Ship to Gaza Norway, som har base i Oslo. Like før klokken to ble all kommunikasjon brutt.

Det hersket lenge usikkerhet rundt hva som skjedde med båten og dens mannskap. Rundt halv to på ettermiddagen gikk paraplyorganisasjonen Freedom Flotilla Coalition ut med at båten med dens mannskap var blitt bordet og tatt i arrest. Dette ble senere på dagen bekreftet av de israelske styrkene.

Det skjer etter en seilas på hele 5746 nautiske mil, altså rundt 10.000 kilometer. De kastet loss i Bergen i midten av mai. Den svenske seilbåten «Freedom» seiler også i fredsflotiljen, er forventet å ankomme området noen dager senere.

Dette skrev Ship to Gaza til Utenriksdepertamenentet, bare timer før bordingen skal ha skjedd:

«Vi mottar nå meldinger om at israelsk marine har kommet med trusler mot norske solidaritetsskipet MS Kårstein LCVB, som er på vei med medisinsk utstyr og ikke-voldsaktivister mot Gaza.

Skipet er i internasjonalt farvann, 53 nautiske mil fra Gaza. Den israelske marine påstår at skipet bryter internasjonal lov, og det er tydelig at den israelske marine forbereder en militær overtakelse av båten, slik vi også tidligere har erfaring for.

Vi ber om at Utenriksdepartementet straks kontakter israelsk myndigheter med krav om at den israelske marinen ikke gjør noe forsøk på militær overtakelse av båten. Det dreier seg om en ren kapring av et fredelig skip i internasjonalt farvann.

Israelsk påstand om at internasjonal rett tillater dem å opptre slik, er åpenbart feil. Israel bryter de internasjonale reglene for sjøblokade på en rekke punkter, og vi viser bl.a. til San Remo Manual §§ 102-106.

Blokaden brukes av Israel til å nekte Gazas befolkning varer av essensiell betydning for dens overlevelse (§ 102 a), i dette tilfellet medisinsk utstyr som det er desperat behov for (§ 104).

Den gjør stor skade på den sivile befolkningen, og den militære betydningen står ikke i noe forhold til den skaden blokaden påfører befolkningen (§ 102b).

Israel bruker denne blokaden til å foreta kollektiv avstraffelse av en hel befolkning for handlinger som de som rammes, ikke har utført (4. Genevekonvensjon artikkel 33).

Skipsfartsnasjonen Norge kan ikke rolig tillate at Israel bryter internasjonale rettsregler på denne måten.

Vi krever øyeblikkelig handling fra Utenriksdepartementets side.»

MS «Kårstein»

En 19 meter lang fiskebåt i tre som inntil seks år siden ble brukt til fiske i arktiske strøk. Den heter opprinnelig MS «Kårstein» og er bygd i 1963. Den har blitt omdøpt «Al Awda», som på norsk betyr tilbakevendingen.

Båten kastet loss ved Bergen 30. april og forlot Oslo 12. mai. Båten har en maksfart på åtte knop. Den er forventet å nå Gaza i slutten av juli.

På Marine Traffic sine nettsider kan du følge ferden.

Mannskapet om bord er Herman Elias Breksten (kaptein), Charlie Andreasson (styrmann), Jan Petter Hammervold (kokk) og Mikkel Grüner (matros). Zohar Chamberlain Regev fra Spania er båtsjef. I tillegg skal en lang rekke delegater delta på deler av reisen.

Det er Ship to Gaza Norway som har tatt initiativet til aksjonen. De tar del i den internasjonale kampanjen Right to a just future for Palestine, organisert av Freedom Flotilla Organisation.

Målet er sette fokus på den ulovlige blokaden av Gaza og om mulig gi båten til palestinske fiskere.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy