Kommersiell velferd:

«Konsulent» Bodil ble sagt opp på dagen. Retten slår fast at hun var arbeidstaker

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Sissel M. Rasmussen

I en rettssak i Narvik, med mange paralleller til Aleris-saken, ble arbeidsgiver dømt til å følge arbeidsmiljøloven. Retten slo fast at en ikke kan avtale seg bort fra lovens verneregler.

2018101808160020181019121613

torgny@lomedia.no

Da Bodil Holes telefon ringte 19. april i fjor, ante hun fred og ingen fare. Men det var hennes arbeidsgiver, Annfrid Myrlie, som ringte.

Beskjeden Hole fikk, var at arbeidskontrakten hennes var oppsagt med øyeblikkelig virkning.

– Jeg ble skikkelig sjokkert. Jeg hadde jobbet på omsorgsboligen ett år, og så plutselig var det slutt, sier Hole til FriFagbevegelse.

Nytt kommersielt omsorgsselskap blir størst i Norden etter Aleris-oppkjøp

Oppdragskontrakt

Myrlie er daglig leder i selskapet Bo og Bistand, og Hole arbeidet for dem i en omsorgsbolig i Narvik.

Som alle som jobbet for Bo og Bistand, var Hole registrert som selvstendig næringsdrivende. Hun sendte faktura til Bo og Bistand og førte regnskap som andre selvstendig næringsdrivende.

– Jeg visste ikke at oppdragskontrakt var noe annet enn en arbeidskontrakt, forklarer Hole.

Etter den seks minutter lange telefonsamtalen var Hole i sjokk. Myrlie hadde sagt de hadde mottatt avviksmeldinger på Hole og at de ikke lenger ville ha henne i arbeid.

Hole hadde ikke hørt om noen avviksmeldinger og fikk ikke uttale seg om meldingene før Bo og Bistand sa opp kontrakten.

Økokrim avviser Fagforbundets Aleris-anmeldelse

Gikk til sak

Hole følte seg urettferdig behandlet og kontaktet advokat Audun Lillestølen.

Bo og Bistand prøvde å unngå rettssak ved å tilby Hole 50.000 kroner. Dette avslo Hole, og saken kom opp i Ofoten tingrett 1. februar i år.

6. april falt dommen. Hole fikk fullt medhold. Retten sa at selv om begge parter var enige om at Hole var selvstendig næringsdrivende, så hadde ikke dette gyldighet.

«Arbeidsmiljølovens verneregler på dette området er preseptoriske, og kan ikke fravikes ved avtale mellom partene. Det skal ikke være mulig å omgå disse vernebestemmelsene for arbeidstakere ved å kalle arbeidsforholdet for noe annet og lage avtaler som gjør vernereglene illusoriske», heter det i dommen.

Aleris-konsulent Kim Pilgaard: – Det er veldig viktig at LO støtter løsarbeiderne

Fikk erstatning

Hun fikk tilkjent 100.000 kroner i erstatning og dekket saksomkostningene sine. Dommen ble ikke anket.

Sorenskriver Arne Erik Kirkerud, som var dommer i saken, viser til en dom i Høyesterett der det slås fast sju kriterier som skiller et arbeidstakerforhold og en selvstendig oppdragstaker.

– I vår sak talte de fleste av disse forholdene for at det er tale om et arbeistakerforhold i realiteten, skriver dommeren.

Parallell til Aleris

– Er denne saken parallell med Aleris-saken?

– Ja, dette gjelder helt de samme spørsmålene. I retten sa Bo og Bistand at dette var den vanlige måten å gjøre det i bransjen, og hvis det er riktig så er dette en pill råtten bransje, slår Holes advokat, Audun Lillestølen, fast.

(Saken fortsetter under bildet.)

Advokat Audun Lillestølen mener at praksisen med selvstendig næringsdrivende i omsorgsbransjen viser at dette er en pill råtten bransje.

Advokat Audun Lillestølen mener at praksisen med selvstendig næringsdrivende i omsorgsbransjen viser at dette er en pill råtten bransje.

Torgny Hasås

Ikke enig

Bo og Bistands advokat, Mads Wallerheim er ikke helt enige i den vurderingen:

«Retten har vært lydhør for våre argumenter. Det er blant annet gjort et betydelig fradrag i erstatningsberegningen som følge av at Hole ‘...var fullt bevisst på og heller ikke anså seg som fast ansatt.’ Videre har retten også konkludert med at arbeidsforholdet hadde klare elementer av å være et selvstendig oppdragstakerforhold.

Grensedragningen mellom oppdragstaker og ansatt har således ikke vært ensbetydende i favør av Hole, og det ble på den bakgrunn vurdert anke fra denne side. Utfallet av saken var imidlertid levelig for begge parter», skriver Wallerheim i en SMS til FriFagbevegelse.

Ledelsen i Bo og Bistand vil ikke kommentere saken. De henviser til sin advokat.

De har ikke svart på spørsmål om de har avviklet ordningen med konsulenter etter at de tapte i retten.

På nettsidene sine skriver de imidlertid: «Bo og Bistand utfører alle oppdrag i tråd med Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.»

SV-lederen om Aleris-oppkjøp: – Nå må norske politikere slutte å være naive

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy