Lagrettsdommer: – Veireno-dommen sprenger alle tidligere rammer for straffeutmåling

Sjefen risikerer enda strengere straff i ankesaken

OPPSTARTSDAGEN 3. OKOTBER 2016: De første bilene kommer inn. Ingen har hjelm, mange er uten signalklær og vernesko. Det er tildels kaos. Renvoatørene klager over mangledne opplæring. En smadrer tommelen.

OPPSTARTSDAGEN 3. OKOTBER 2016: De første bilene kommer inn. Ingen har hjelm, mange er uten signalklær og vernesko. Det er tildels kaos. Renvoatørene klager over mangledne opplæring. En smadrer tommelen.

Werner Juvik

Ingen har fått mer enn 60 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Tidligere direktør for Veireno ble i går dømt til ett år og tre måneder.

2018092109182920180921133907

ola.tommeras@fagbladet.no

– Det er absolutt en historisk domfellelse, sier lagrettsdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett. Hansen har vært spesielt engasjert i kriminalitet i arbeidslivet både i sin tid som dommer, førstestatsadvokat i Økokrim og tidligere politimester. Etter at han gjennomgikk samtlige dommer for brudd på arbeidsmiljøloven (AML) i 2010, ble han kjent for sitatet:

«Skal du drepe noen, så gjør det på jobben. Da er det nesten risikofritt».

Veireno-sjefen får ett år og tre måneder fengsel

Utsetter andre for fare

Etter å ha lest dommen fra Follo tingrett i går, sier Hansen til Fagbladet:

– Etter mitt syn er det en god og dekkende dom. Det er særlig positivt at retten tar opp den risiko den ekstreme overtidsbruken utsetter både arbeidstakere og andre for.

Hansen påpeker at brudd på AML er et økende samfunnsproblem, at det er nødvendig med skjerpelse i straffeutmåling.

For tre år siden ble strafferammene for brudd på AML økt fra tre måneder til ett års fengsel og fra to til tre år ved særdeles skjerpende omstendigheter. Dommen mot Jonny Enger er første lange dom etter at strafferammene ble økt.

Dette er Veireno-saken:

2015: Nykommer dundrer inn i markedet

2016, januar: Fem uker i Veireno var nok

2016, oktober: Billigrenovasjon er i gang

2017: Veireno konkurs. Oslo overtar

Satt folk i fare

Follo tingrett konkluderer i dommen med at risikoen ved brudd på AML er særlig stor innen en bransje som denne. "Renovatørene benytter tunge kjøretøy i befolkede områder og inne på avfallsmottaket" skriver retten i sin konklusjon.

Det fastslås 1080 brudd på AML. Det konkluderes også med at Jonny Enger gikk med åpne øyne inn i et prosjekt han forsto var svært risikofylt, at direktøren oppfordret til overtid utover AMLs bestemmelser. Ifølge retten hadde direktøren også flere handlingsalternativer for å unngå situasjonen, både i anbudsfasen, mobiliseringsfasen, i oppstartsfasen og driftsfasen. Det vises også til at han ikke forsøkte å gå ut av hele eller deler av kontrakten før selskapet var konkurs.

Over halvparten av anmeldte brudd henlegges.

Kan bli lengre straff

Jonny Engers advokat, Christian Lundin, meldte umiddelbart i går at Enger vil anke dommen. Hansen tror ikke straffen nødvendigvis bil bli mildere etter en ny runde i retten.

– Tvert imot. Tradisjonelt blir straffeutmålingen skjerpet i høyere rettsinstanser i slike saker.

Direktører gikk i fengsel

Arbeidsmiljøloven (AML) ble vedtatt i 1977 og erstattet de gamle arbeidervernlovene fra slutten av 1800-tallet. Første avgjørelse i Høyesterett der noen ble idømt fengselsstraff, var i 1980, men det var en betinget dom på 36 dager for grov uaktsomhet på arbeidsplassen.

Ifølge Hansens gjennomgang fra 2010 skulle det ta ytterligere 21 år før det kom en dom med ubetinget fengsel for brudd på AML. Det var den såkalte Portalkrandommen fra 2001. Da endte Høyesterett på ubetinget fengselsstraff på 60 dager.

I 2007 ble en driftsingeniør dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grov uaktsom overtredelse av arbeidsmiljøloven etter en dødsulykke i kullgruven Svea Nord.

Det er avsagt strengere straffer i kombinasjon med brudd på andre lovbestemmelser. En daglig leder ble dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap i kombinasjon med arbeidsmiljøloven i 2003. Rune Bård Hansens gjennomgang viser også at brudd på forurensingsloven i kombinasjon med AML ofte har medført sterkere skjerpelser enn lovbrudd som setter ansatte i fare.

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy