Landets fremste ungdomspolitikere samler seg om klimakrav

Se hele kravlisten

KLIMAMØTE: (f.v) Lasse Fredheim (Unge Hølyre), Tobias Fredheim Lund (Rød Ungdom), Guro Aasaaren (Sosialistisk Ungdom), Ina Libak (AUF), Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom), Mats Monsen (Fagforbundet Ung) og Martine Tønnesen (KrfU). FpUs Andreas Brännström og Unge Venstres Sondre Hansmark var ikke til stede da bildet ble tatt.

KLIMAMØTE: (f.v) Lasse Fredheim (Unge Hølyre), Tobias Fredheim Lund (Rød Ungdom), Guro Aasaaren (Sosialistisk Ungdom), Ina Libak (AUF), Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom), Mats Monsen (Fagforbundet Ung) og Martine Tønnesen (KrfU). FpUs Andreas Brännström og Unge Venstres Sondre Hansmark var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bjørn A. Grimstad

Noen etterlyser et ungdomsopprør, andre vil ikke være for ekstreme. Men ungdompolitikerne står nå sammen om en liste med klimakrav.

2018101913290720181022133811

guro.gulstuen.nordhagen@fagbladet.no

Neste generasjons politikere er ikke redde for å utfordre sine moderpartier i klima- og miljøpolitikken.

Nylig la FNs klimapanel fram sjokkrapporten, som viser at dersom vi skal nå 1,5 gradersmålet innen 2030, må det settes inn drastiske tiltak.

Så hva bør politikerne gjøre?

På tvers av det politiske fargekartet samlet Fagbladet landets fremste ungdomspolitikere for å finne ut om det går an å samle seg om tøffere tiltak for en grønnere framtid. Og hva mener de selv er det viktigste tiltaket?

Mats Monsen (Fagforbundet Ung)

Mats Monsen (Fagforbundet Ung)

Bjørn A. Grimstad

– Må skje en oppvåkning

– Det er ungdommen og den neste generasjonen som blir rammet av regjeringens manglende tiltak, så det er oss det går utover om det ikke skjer noe snart, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

Han mener at det må skje en oppvåkning blant befolkningen. Og ikke minst hos politikerne.

– Utfordringen er at politikerne gjemmer seg bak matteformler for å rettferdiggjøre dårlige prioriteringer. Det holder ikke å kjøpe klimakvoter, sier han.

For to uker siden slo uværet ut nødsambandet. Men på statsbudsjettet er det ikke penger til oppgradering

Fra skogbrann til storflom

Etter sommerens ekstremvarme og en rekke skogbranner var det i helgen snøsmelting og flom i Oppland og på deler av Vestlandet.

FNs klimarapport slår nå fast at målet om maksimalt 1,5 graders global oppvarming for å unngå katastrofe, krever ekstreme tiltak.

Statsbudsjettet ble lagt fram samme dag som klimarapporten, og har blitt mottatt med misnøye av miljøforkjempere. Stortingets lovforslag om å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent i 2030, strider mot statsbudsjettet. Der anslås det at klimautslippene vil reduseres med bare 13 prosent i den samme perioden.

– Statsbudsjettet er enda en ting i rekken av dårlige forslag. I stedet for å prioritere viktig klimapolitikk, legges det igjen til rette for skattekutt til Norges rikeste. Naturen må gå foran kapitalisme, mener Mats Monsen. Han er bekymret over regjeringens prioriteringer, og vil kreve bedre tiltak.

Statsbudsjettet: Kirketjenere pusser selv opp middelalderkirke med svamp og viskelær

Ina Libak (AUF)

Ina Libak (AUF)

Bjørn A. Grimstad

– Bra med et ungdomsopprør

Mats Monsen får medhold av blant andre Ina Libak fra AUF.

– Det er klimarapporten som må være rammen for politikken, ikke det økonomiske. Vi kan ikke åpne nye oljefelt, og vi må vri skattefordelene disse næringene har i dag til andre, grønne næringer, mener Libak, som i disse dager deltar på AUFs landsmøte. Etter alt å dømme blir hun valgt til leder i ungdomspartiet søndag.

– Vi som er unge i dag skal leve lengst med klimaendringene, og hvis vi står sammen, står vi sterkere. Det er bra om vi kan gjøre et ungdomsopprør, sier Ina Libak.

For AUF er det viktig å bygge opp grønne utdanninger og å gi støtte til miljøvennlige omstillinger av næringer og skape nye arbeidsplasser.

– Å begynne omstillingen nå er viktig for klimaet, men også for å unngå arbeidsløshet i fremtiden. Arbeidsløshet vil gjøre det vanskeligere å få folk med inn i fornybarsamfunnet, sier Libak.

Ina Libak: – Jeg ble skutt fordi jeg er AUFer

Andreas Brännström (FpU)

Andreas Brännström (FpU)

Bjørn A. Grimstad

FpU: – Bare det ikke blir for ekstremt

– Det ville vært bra å gå sammen for bedre miljøpolitikk, og vi kan nok stille oss bak det meste, med mindre det er helt ekstremt, sier FpUs 1. nestformann, Andreas Brännström.

Han er ikke helt enig med de andre når det kommer til å trappe ned oljenæringen og ser helst at det ikke skattlegges mer enn det gjør i dag. Men han foreslår at vi heller faser ut kullkraften i verden, slik som for eksempel Storbritannia har gjort.

– Vi etterlyser større klimasatsing og vil være de første som går mot vår egen regjering når det kommer til dette. Det er vårt samfunnsoppdrag, sier han.

Men han mener også at vi ikke må se så pessimistisk på fremtiden.

– Hver gang menneskeheten har stått overfor et problem, har man funnet ny teknologi på å løse dette, sier han.

Lasse Fredheim (Unge Høyre)

Lasse Fredheim (Unge Høyre)

Bjørn A. Grimstad

Positiv til statsbudsjettet

Unge Høyre er som FpU ikke for å stanse oljeutvinningen. Unge Høyres sentralstyremedlem Lasse Fredheim er enig i at klimarapporten er dyster lesning, men ser mer positivt på statsbudsjettet enn de andre.

– Det er mye som er bra med årets statsbudsjett for klimaet sin del. Resultatene er at utslippene endelig går ned. Likevel er det noen steg vi skulle ønske at regjeringen tok allerede i år. Vi skulle ønsket at flere sektorer fikk full CO2-avgift. Vi må få næringslivet mer på banen, de må forstå sin rolle, sier Fredheim.

Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom)

Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom)

Bjørn A. Grimstad

Nei til taxfree

Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom (NU), er også enig med Monsen. Sammen med resten av miljøbevegelsen har NU satt sammen en krisepakke med en rekke krav til Regjeringen. Blant annet vil de avvikle taxfree-ordningen, innføre mål om 30 prosents reduksjon av veitrafikken, og ikke bygge ut noen nye oljefelt.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke har lagt opp til å gjøre mer i statsbudsjettet for å kutte klimagassutslippene, de er milevis unna målene, mener Eiterjord.

– Det trengs en mye sterkere innsats enn i dag, hvis ikke får jeg og de andre unge det svært krevende i framtida, sier Eiterjord.

Guro Aasaaren (SU)

Guro Aasaaren (SU)

Bjørn A. Grimstad

– Vi mangler politisk vilje

Sosialistisk Ungdom støtter miljøbevegelsens kritikk av statsbudsjettet, og er ikke overrasket over klimarapporten.

– Å begrense global oppvarming til 1,5 grader krever at vi snur samfunnsutviklingen på en grunnleggende måte. Vi har teknologien og kunnskapen, men mangler politisk vilje. Vi krever at regjeringen nå viser handlekraft! Vi krever en rettferdig og bærekraftig fremtid, sier Guro Aasaaren, miljøpolitisk leder i SU.

Hun mener kravene til regjeringen må spisses, og at det må tas affære umiddelbart.

– Vi vil stoppe oljeboringen nå, og kutte forbruket vårt nå. At statsbudsjettet legger opp til 13 prosent reduksjon av klimagassutslipp når vi i realiteten må ned med 53 prosent, er på langt nær bra nok, mener hun.

Martine Tønnesen (KrfU)

Martine Tønnesen (KrfU)

Bjørn A. Grimstad

– Det skal koste å opptre klimafiendtlig

Martine Tønnesen er leder av KrFU. Hun ser helt tydelig at det er snakk om klimakrise. Hun er klar på at det skal koste å opptre klimafiendtlig.

– Vi sitter pent og venter på at alt skal bli verre istedenfor å handle. Det går ikke. Vi er nødt til å fase ut oljen og satse fornybart. I tillegg må skattesystemet gjøre at det lønner seg å velge grønt, sier hun.

Tobias Drevland Lund (Rød Ungdom))

Tobias Drevland Lund (Rød Ungdom))

Bjørn A. Grimstad

– Politikerne gjør ikke nok

Også Rød Ungdom stiller seg bak kritikken av dagens miljøpolitikk.

– Politikerne gjør ikke nok, og vi er langt fra å nå det målet som er satt i klimarapporten. Med det statsbudsjettet som er lagt fram nå, ser det ikke lovende ut, mener leder Tobias Drevland Lund.

Som de fleste av de andre, er også Rød Ungdom enig i at oljen må fases ut. De vil kreve større satsing på fornybar energi, og stanse utbygging av oljenæringen.

Sondre Hansmark (Unge Venstre)

Sondre Hansmark (Unge Venstre)

Bjørn A. Grimstad

Vil satse på grønne næringer

Unge Venstre er enig med de fleste og sier også nei til nye oljeutvinninger. De vil satse på nye løsninger. De vil også øke CO2-avgiften, og gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig.

– Vi foreslår å senke skatten for at det kan bli enklere å starte nye, miljøvennlige bedrifter, sier Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

Nesten enige om alt

Skillene er tydelige, også når ungdomspolitikere skal diskutere klimapolitikk. Så hva klarer de egentlig å samle seg om?

Her er de viktigste kravene:

• Gå fra vei til bane - satsing på utvidelse av kollektivtransporten og jernbanen

• Gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig

• Øke avgiften på klimagasser, og forurensing generelt

• Øke satsingen på forskning på fornybar energi

• Satse på grønne næringer

• Trappe ned oljeutvinningen, og stoppe utbygging av oljefelt (FpU og Unge Høyre stiller seg ikke bak dette forslaget)

Klimaministeren tror på grønne forretninger

Statsserketær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V) er enig i mange av forslagene de unge kommer med.

– Vi har satset stort på kollektivtransporten i statsbudsjettet, og nesten doblet tilskuddet til det i de store byene. Vi vil også at det skal bli dyrere å være miljøfiendtlig ved å skattlegge det ytterligere, sier han.

Han kunne ønske at det ble satset mer på forskning på fornybar energi, men påpeker at regjeringen har økt tilskuddet.

– Vi har økt støtten til Enova, og vil støtte opp om grønne forretningsideer. Vi tenker at vi kan bygge grønne næringer gjennom miljøavgifter.

Rotevatn ser ikke for seg at det er realistisk å trappe ned oljenæringen på kort sikt, men regjeringen er på vei til å kutte ut Norges eneste kullkraftverk på Svalbard.

– Gapet mellom hvor vi er på vei og hvor vi må ligge når det kommer til klimagassutslippene har vi redusert med en tredjedel de siste årene. Å lese av statsbudsjettet at vi reduserer med 13 prosent er feil lesning, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy