JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Liten åpenhet om psykiske plager på arbeidsplassene

Psykisk uhelse var årsaken til 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i andre kvartal i år.

Psykisk uhelse var årsaken til 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i andre kvartal i år.

colourbox.com

Det er lite åpenhet om psykiske plager på norske arbeidsplasser. For de kommuneansatte er åpenheten litt større enn i privat sektor.

2023101810574320231018114910

per.flakstad@fagbladet.no

Ifølge Nav var psykisk uhelse årsaken til 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i andre kvartal i år. Fraværet utgjorde nesten 1,9 millioner dagsverk i denne perioden.

Flere blir sykmeldt på grunn av psykisk helse

Mer åpenhet i kommunene

Da tillitsvalgte ble spurt om det er åpenhet på arbeidsplassen for å melde fra om psykiske plager, svarte bare seks prosent at de mener åpenheten var «svært stor». 27 prosent vurderte den som «ganske stor».

Dette kommer fram i en Fafo-rapport som ble presentert i forrige uke. Rapporten er en oppsummering av resultatene i LOs tillitsvalgtpanel 2022.

{f1}

I undersøkelsen kommer det fram at det er flest tillitsvalgte i kommunal sektor som svarer at åpenheten er svært stor eller ganske stor. Dette henger sannsynligvis også sammen med at det er flest tillitsvalgte i kommunalsektor som svarer at de har hatt erfaring med ansatte som har eller har hatt psykiske plager i løpet av de siste to årene.

Her gikk renholderne fra 11 til 3 prosent i sykefravær. Se hvordan

– Men forskjellene mellom kommunal sektor og de andre sektorene er små, sier forskningsassistent hos Fafo, Johanne Stenseth Huseby.

Tema på LO-kongressen

Psykisk helse ble et av temaene på LO-kongressen i fjor, og det er nå fulgt opp i tillitsvalgtpanelet.

– Vi er veldig glade for at LO-kongressen har løftet dette temaet og jobber for å skaffe seg kunnskap om psykisk helse på arbeidsplassene. Erkjennelsen av at dette er en viktig problemstilling – både for samfunnet og ikke minst for de enkeltmenneskene dette gjelder, er en viktig forutsetning for å kunne gjøre noe med det, sa generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse da rapporten ble presentert.

Tove Gundersen

Tove Gundersen

Per Flakstad

– Men så gjenstår trinn to, nemlig å ta kunnskapen i bruk. Dette krever en handlingsplan på hver enkelt arbeidsplass, og både tillitsvalgte, personalledelse og verneombud har en jobb å gjøre, fortsatte hun.

{f2}

– Godt arbeidsmiljø er mer enn kos

Nesten sju av ti tillitsvalgte mener det trengs tiltak for å skape bedre åpenhet og forståelse for psykisk helse på arbeidsplassene, ifølge undersøkelsen. Like mange tillitsvalgte vil gjerne ha mer opplæring for å kunne bidra i arbeidet med psykisk helse der de jobber.

Ifølge Live Bakke Finne som er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det en god start å skaffe seg oversikt over hva et godt psykososialt arbeidsliv egentlig er for noe.

– Det handler om mye mer enn å ha det koselig på jobb, sa hun.

Live Bakke Finne.

Live Bakke Finne.

Per Flakstad

– Det som er viktig, er hvordan arbeidet er organisert og hvordan de ansatte opplever innholdet i arbeidet. Viktige faktorer er i hvilken grad den ansatte opplever at arbeidsmengde og tidspress er håndterbart, at jobben ikke innebærer rollekonflikter, det vil si motstridende krav mellom ulike mål eller oppgaver, og at folk føler seg trygge på at de kan oppgavene sine og at de ikke kan risikere å miste jobben, sa hun.

Fredagspils og fruktkurv hjelper ikke: Slik kan sjefen gjøre din arbeidsdag tryggere

For ansatte som jobber med mennesker kan også følelsesmessige krav og opplevelser i arbeidssituasjonene spille en viktig rolle for den psykiske helsen.

Til slutt tok Finne også opplagte faktorer som trakassering og vold.

– Krever systematisk arbeid

Ifølge Finne er det viktig samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte/vernetjeneste og ansatte og systematisk jobbing for å redusere omfanget av psykiske plager. Hun anbefalte blant annet å se på STAMIs pilotprosjekt «En bra dag på jobb» som er et gratis verktøy som bedrifter og virksomheter i ulike bransjer kan bruke for å ta tak i arbeidsmiljøutfordringer som er typiske for deres bransje.

Dette er tillitsvalgtpanelet

• Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012 og finansieres av LO.

• Tillitsvalgte på arbeidsplasser og i foreninger blir spurt om ulike forhold på arbeidsplassene deres.

• Undersøkelsene gjennomføres av Fafo, men temaene og spørsmålene lages av LO og Fafo i samarbeid.

• På spørsmål som er stilt tidligere, sammenliknes svarene for å se om det har skjedd endringer.

Dette sier de tillitsvalgte om psykisk helse på jobb

• 64 prosent av de tillitsvalgte svarer at de i tillitsvalgtrollen har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager i løpet av de siste to årene.

• 53 prosent av de tillitsvalgte vurderer sin egen evne til å håndtere situasjoner med ansatte som har psykiske plager som ganske eller svært god.

• Sju av ti tillitsvalgte vil gjerne ha mer opplæring for å kunne bidra i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen.

• 34 prosent svarer at det er gjennomført risikokartlegginger av om arbeidet kan føre til psykiske plager. 43 prosent svarer nei, og 23 prosent er ikke sikre.

• 61 prosent svarer at det er satt i gang tiltak på arbeidsplassen for å forholde seg til ansatte med psykiske plager, i form av informasjon, rådgivning og tilrettelegging av arbeid.

• Det er en svært liten andel som vurderer åpenheten for å si ifra om psykiske plager som «svært stor». Henholdsvis 6 prosent (forhold ved arbeidet) og 4 prosent (forhold utenfor arbeidet) svarer at det er svært stor åpenhet. Andelen som vurderer åpenheten som «ganske stor» er henholdsvis 27 og 24 prosent.

• 66 prosent mener det er behov for tiltak for å bedre forståelsen og åpenheten rundt psykisk helse.

• 3.698 tillitsvalgte fra LOs forbund deltok i undersøkelsen.

Kilde: Fafo-rapporten «Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2022»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy