Måling av tomtegrensa skal fortsatt gjøres av offentlig ansatte

Regjeringens forslag om frislipp av eiendomsmåling faller

FORTSATT OFFENTLIG: Neste uke går etter alt å dømme, regjeringen på et nederlag i sitt forsøk på å la private konkurrere om å gjøre eiendomsmåling.

FORTSATT OFFENTLIG: Neste uke går etter alt å dømme, regjeringen på et nederlag i sitt forsøk på å la private konkurrere om å gjøre eiendomsmåling.

Fagforbundet

Siden 2015 har regjeringen forsøkt å slippe eiendomsmåling fritt ut på markedet til private aktører. Neste uke vil forslaget etter alt å dømme falle.

2018030913341120180312115655

Praktisk fagkunnskap har trumfet politisk ideolog.

Stein Guldbrandsen, leder samferdsel og teknisk, Fagforbundet

ola.tommeras@fagbladet.no

– Kan du stole på at en eiendomsmåler er nøytral og upartisk når denne er kjøpt og betalt av naboen for å måle grensa? Det var et av flere spørsmål som ble reist da regjeringen foreslo frislipp av eiendomsmåling i 2015.

I dag utføres eiendomsmåling kun av offentlig ansatte eiendomsmålere. Tjenesten er gebyrfinansiert og gjøres til kostpris. I forslaget skal private få konkurrere om å gjøre jobben.

Vil stoppe frislipp av landmåling

Korttenkt og uansvarlig

Fagforbundet gikk tungt mot forslaget, så også fagfolk. De fleste høringsinstanser sa nei. Nito, ingeniørenes interesseorganisasjon, karakteriserte privatisering som korttenkt og uansvarlig. Regjeringspartiene har likevel stått fjellstøtt på at eiendomsmåling skal slippes fritt til markedet. Argumentet har vært at målingene kunne gjøres raskere og billigere med private aktører og konkurranse.

– Konkurranse på landoppmåling vil sikre at flere aktører står i kø for å gjøre jobben billigst mulig, fastholdt Helge Andre Njåstad (Frp), da han la fram forslaget på vegne av regjeringspartiene.

Han får etter alt å dømme ikke flertall. Stortinget skal gjøre endelig vedtak torsdag neste uke, men etter behandling i Kommunal- og forvaltningskomiteen er det nå klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF går mot privatisering, og sikrer flertall for at eiendomsmåling fortsatt skal gjøres av det offentlige.

En seier for faget

– Dette er nesten uvirkelig, sier eiendomsmåler Håkon Glenne, som har vært Fagforbundets fagmann i arbeidet med saken gjennom disse årene.

– Jeg mener dette er en seier både for faget vårt, vårt yrkesliv og for sikkerheten til den jevne mann som skal ha eiendommen sin målt. For eiendomsmålerne betyr det at vi kan fortsette å utøve yrket vårt innenfor sikre rammer, sier Glenne.

Han mener folk flest ville risikert å bli taperne dersom regjeringen hadde vunnet fram, og at det verken ville blitt raskere eller billigere med private eiendomsmålere.

– Selve oppmålingen utgjør lite av tiden det tar å registrere grenser mellom eiendommer, påpeker han. I dag er det en maksgrense på 16 uker for tiden det totalt skal ta fra oppmåling skjer til alt er registrert.

Kunne blitt mye konflikt

– Med privat oppmåling risikerer vi at hver eiendomsbesitter engasjerer hver sine eiendomsmålere, og rettstvister i kjølvannet av eiendomsoppmålinger. Eiendomsmåleren må ikke bare være upartisk, men må også oppfattes som upartisk av partene, påpeker Glenne.

Han viser også til at rettighetene til den vanlige eiendomsbesitter kunne blitt under press.

– Det er først og fremst de store utbygger som kunne ha tjent på å leie inn sine egne eiendomsmålere. Å la det offentlige ha ansvaret for målingen, er å bevare rettighetene til de små også.

Fagkunnskap slo ideologi

– Her har god praktisk fagkunnskap trumfet politisk ideologi, sier en fornøyd Stein Guldbrandsen, leder for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. Fagforbundet satset tungt på å få stoppet forslaget da det først ble kjent for tre år siden.

– At resultat ser ut til å bli så godt, er takket være at vi har folk blant oss som kan fagene sine og som kan forklare politikerne hva det dreier seg om, sier han.

Eiendomsmåling

• En tjeneste for å måle opp eiendommer og avklare grenser.

• Landmåleren er enten ansatt i kommunen eller i en geomatikkbedrift som kommunen har engasjert til å gjøre jobben.

• Dataene fra landmålinger lagres i et sentralt register, matrikkelen.

• Dataene regnes i dag som svært sikre og brukes til slikt som pantheftelser ved lån og grensetvister.

• Kommunen har i dag både ansvaret for at oppmålinger er korrekte og enerett på å utføre den.

Privatisering av eiendomsmåling

• Forslag ble første gang fremmet og vedtatt under Bondevik II-regjeringa, men deretter reversert av den rødgrønne regjeringa.

• Partiene bak forslaget (Høyre, Frp, KrF og Venstre) vil at regjeringen utreder å oppheve kommunalt monopol og la private selskaper slippe til.

• I neste uke vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF gå mot forslaget. DEt vil dermed ikke være flertall for å privateisere eiendomsmåling.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy