– Står helt alene i dette

Rådmann ble sparket og fikk ikke inntekt på seks måneder

UTEN INNTEKT: Tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Håkon Rydland, gikk til sak mot kommunen etter at han ble sagt opp uten tilbud om sluttpakke, noe som er vanlig praksis for rådmenn. Rettsaken er ventet å bli avgjort innen en måned. Rydland har ikke fått dagpenger eller inntekt på seks måneder.

UTEN INNTEKT: Tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Håkon Rydland, gikk til sak mot kommunen etter at han ble sagt opp uten tilbud om sluttpakke, noe som er vanlig praksis for rådmenn. Rettsaken er ventet å bli avgjort innen en måned. Rydland har ikke fått dagpenger eller inntekt på seks måneder.

Helge Gudheim

Da rådmann Håkon Rydland ble sagt opp, skjønte han hvor utsatt en rådmann kan være, og hvor viktig det er å være organisert.

2017092610090120170927092627

oystein.windstad@fagbladet.no

Håkon Rydland har ikke fått inntekt på et halvt år etter at han ble sparket fra jobben i kommunen. Rådmannen ble sagt opp blant annet fordi han ville ha justert lønn og gratis internett, noe han satte som krav før han fikk jobben: – Kommunen prøvde å skremme meg til å si opp, sier Rydland.

Rådmenn har nesten ikke sykefravær

Byttes ofte

Rådmenn kan i noen kommuner bli byttet ut oftere enn fotballtrenere. Mange er ikke organisert i fagforening og de sitter i en mer utsatt posisjon enn andre ansatte. Hvor vanskelig posisjonen som rådmann kan være, fikk tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Håkon Rydland, oppleve. 58-åringen ble sagt opp under et hemmelig kommunestyremøte 9. mars etter åtte måneder i jobben:

– Det er nesten utrolig at en kommune kan håndtere sitt arbeidsgiveransvar på en slik måte, når de i tillegg har 400 andre ansatte som følger med på hva som skjer. I de aller fleste tilfeller vil en uenighet mellom rådmann og politisk ledelse bli løst på minnelig måte, men i mitt tilfelle mente kommunen at de kunne skremme meg til å si opp selv. Og uten at det ble lagt fram en eneste grunn for dette, sier Rydland til Fagbladet.

Mandag denne uken startet rettsaken der Rydland slår tilbake mot oppsigelsen med et søksmål mot den tidligere arbeidsgiveren.

En av tre kommuner rammet av søppel-konkurs

Mener kommunen leter etter påskudd

Når politisk ledelse og en rådmann ikke greier å samarbeide, er det vanlig at rådmannen blir tilbudt en sluttpakke og selv trekker seg fra jobben, og en slik sluttpakke ligger ofte på 1,5 årslønn. Rydland ble sparket på dagen og fikk ikke tilbud om sluttpakke. Den tidligere rådmannen mener selv at saken dreier seg om en uenighet om hvilken rolle en rådmann skal ha i forhold til ordføreren og politisk ledelse. Rydland mener også at det letes etter unnskyldninger for å sparke han:

– Det er det ingen tvil om at rådmenn har en mer utsatt posisjon enn andre ansatte. Så lenge en rådmann ikke har sagt fra seg stillingsvernet mot en sluttavtale, har faktisk rådmannen krav på å bli behandlet etter Arbeidsmiljøloven, på lik linje med andre ansatte. Dette virker det som mange politikere, og spesielt ordføreren, ikke har tatt inn over seg, sier Rydland.

Åge hadde levende larver i sårene før han døde

Uten fagforening i ryggen

Fagforbundet er den eneste organisasjonen som har en egen fagforening for rådmenn. Rydland hadde planlagt å melde seg inn, men kom aldri så langt før konflikten oppstod. Han har betalt for advokat til rettsaken selv, samtidig som han ikke har fått lønn eller støtte fra NAV på et halvt år.

– Du har ikke hatt en fagforening i ryggen. Hva tenker du om en rådmann sin situasjon i en konflikt når en ikke kan støtte seg til en fagforening?

– I de aller fleste tilfeller hvor det oppstår uenighet mellom administrasjonen og politisk ledelse, blir dette løst på minnelig vis. Derfor er det nok ikke så mange rådmenn som tenker over dette med å organisere seg. Det er nok likevel et tema som vil komme opp i etterkant av rettsaken.

– Du har vært uten lønn og dagpenger fra NAV i et halvt år. Hvordan har denne situasjonen vært for deg?

– Den er krevende, men en må bare tilpasse seg så godt en kan. I mellomtiden noterer jeg meg at NAV krever ikke mindre enn 32 uker på å behandle klagen min, sier Rydland.

Om en sjef er misfornøyd med en ansatt, skal det kalles inn til møter der den ansatte får høre hva som ikke fungerer, og blir gitt både tid og anledning til å forbedre seg. Rydland mener at prosedyrene ikke ble fulgt, siden kommunen gamblet på at han skulle si opp selv.

Støre: Forståelig at Norlandia mister kontrakten sin

Brukte lønnsjusteringer mot rådmannen

Kommunal Rapport har publisert hele saksframlegget til ordføreren, der han begrunner ovenfor kommunestyret hvorfor han mener Rydland burde sparkes. Det meste dreier seg om påstander om manglende samarbeid. Det er også noen punkter der det blir hevdet at Rydland etter ansettelsen krevde høyere lønn og tilleggsgoder. Dette står i kontrast til e-poster som den sparkede rådmannen sitter på. I mail fra 4. april i fjor kommer det fram at før Rydland takket ja til jobben i Sør-Aurdal, skrev at han ville ha de samme betingelsene som han hadde i jobben som rådmann i nabokommunen, Vestre Slidre. Det var 800.000 i lønn som skulle justeres ved lønnsoppgjøret, gratis aviser og internett. Etter at han fikk jobben sendte han e-poster der han minnet ordføreren på dette, og fikk som svar av ordføreren at formannskapet godtok lønnsjusteringene:

– Dette viser hvor krevende det kan være å si opp noen når du er helt tom for argument, sier Rydland.

Målstyring koster samfunnet milliarder

– Vil ikke kommentere personalsak i media

Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland (Sp), svarer at saken blir behandlet i sin fulle bredde i Valdres tingrett og viser til at media kan dekke saken fra rettssaken som går for åpne dører. Han skriver også videre at:

«Jeg ber om forståelse for at kommunen som arbeidsgiver ikke kan kommentere personalsaker i media».

I oppsigelsen, skrevet av ordfører Helland, blir det hevdet at Rydland ikke har vært samarbeidsvillig nok. Slik svarer den tidligere rådmannen på det:

– Jeg deler på ingen måte denne oppfatningen. Og det gjør heller ikke min tidligere arbeidsgiver og ordfører i Vestre Slidre, der jeg var rådmann før, sier han, og viser til ordføreren som stilte opp i rettsaken som vitne og gav han en god attest. Også en tidligere rådmann gjennom elleve år ble presset ut av Sør Aurdal kommune, og trakk seg i 2016.

LES OGSÅ: Få kvinner vil bli rådmenn

LES OGSÅ: Dette mener forskere er den beste måten å lede på

– Svært viktig at rådmenn organiserer seg

Rådmenn er mer utsatt enn andre og mener saken til Rydland viser hvor viktig det er å organisere seg. Det mener Arve Varden som er leder av Fagforening for rådmenn i Fagforbundet.

ØYSTEIN WINDSTAD

oystein.windstad@fagbladet.no

Arve Varden er rådmann i Høyanger kommune, i tillegg til at han leder gruppen som organiserer rådmenn og andre ledere i Fagforbundet:

– Rådmannen har en mer utsatt arbeidsposisjon enn andre ansatte i kommunen. Dette henger også sammen med at vi er «toppledere» i organisasjonen.

– Rydland har ikke hatt inntekt på seks måneder. Hva tenker du om situasjonen til rådmenn som blir oppsagt?

– Jeg kjenner saken hans bare gjennom media. Når han forteller at han står alene, viser det bare hvor viktig det er å være organisert. Hadde han vært medlem av en fagforening som eksempelvis Fagforbundet, ville han blitt ivaretatt. Jeg tror rådmenn som får en vanskelig situasjon med arbeidsgiver blir best ivaretatt om en er medlem av en fagforening.

– Ser eksempel på uryddige politikere

Fagforbundet estimerer at minst 10 prosent av rådmennene må gå fra stillingen sin ufrivillig, enten ved at de trekker seg selv eller får sparken. Varden forteller at rådmenn ser politikere som går langt for å bli kvitt rådmenn.

– Har du sett eksempel på folkevalgte som går lengre enn det er lovhjemmel eller anledning til, når de vil fjerne en rådmann?

– Ja, vi har eksempel på at folkevalgte har vært uryddige i forhold til rolla som arbeidsgiver for rådmann, sier rådmann Varden.

Rådmenn skal i prinsippet ha den samme beskyttelsen som andre ansatte. I praksis har de mye svakere beskyttelse fordi de er helt avhengige av tillit fra de folkevalgte.

– Hva kan gjøres for å bedre situasjonen til rådmenn?

– Det er et vanskelig spørsmål. Det virker som det er en trend i samfunnet at når ting ikke går på skinner, da tar man toppsjefen. Jeg tror politikere bør skoleres mer slik at deres rolleforståelse blir bedre. Alt for mange politikere sliter med rolleforståelsen på hva som er politikk og hva som er administrasjon,

Fakta om sparkingen av rådmann Håkon Rydland

• Rydland ble sparket av et enstemmig kommunestyre 9. mars i år åtte måneder etter han startet i jobben.

• Han fikk ikke tilbud om sluttpakke, noe som er vanlig når rådmenn og politisk ledelse ikke greier å samarbeide.

• Rydland har saksøkt Sør-Aurdal kommune og rettsaken startet 18. september.

• Innkallingene til kommunestyremøtet der han ble sagt opp og fem formannskapsmøter om saken har ikke vært lovlige.

• Ordføreren mener Rydland ikke har vært samarbeidsvillig.

• Den tidligere rådmannen mener konflikten dreier seg om at ordfører ville instruere administrasjonen.

• Rydland fikk ikke dagpenger fra NAV på seks måneder.

• Kommunen sa han opp med to ukers oppsigelsestid og viste til prøvetid.

• NAV viser til at han i følge kontrakten har tre måneders oppsigelsestid, og vil ikke betale for disse tre månedene.

• Videre viser nav til oppsigelsesteksten skrevet av ordfører, og at han kan ha skyld i oppsigelse selv, noe som gjør at NAV ikke vil betale dagpenger for tre måneder til.

• NAV svarer de har en klagetid på 32 uker, dermed har Rydland stått uten inntekt i seks måneder.

(Kilder: Kommunal Rapport)

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav er varsleren bak søppelskandalen i Oslo. Selv ble han omplassert

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy